Skip to main content
NyhetsbrevStartsida

Nyhetsbrev mars 2024

By 26 mars, 2024No Comments

Samtliga av våra medarbetare, oavsett vilka roller vi har, arbetar varje dag med att påverka utvecklingen i den riktningen som våra medlemmar vill se. Oavsett om det handlar om att påverka en enskild elev i grundskolan att göra ett genomtänkt studie, – och yrkesval, eller att spela in våra företags prioriteringar till nationella beslutsfattare. Som påverkansorganisation ser vi några specifika faktorer och styrkor som möjliggör att vi också kan vara framgångsrika i det påverkansarbete vi bedriver. För oss på Handelskammaren handlar det om att alltid vara den mest självklara länken mellan vårt näringsliv och offentlig sektor. Det handlar om att alltid, genom ett konstruktivt samtalsklimat, sträva efter ett gott samarbete med våra intressenter samt alltid arbeta systematiskt och långsiktigt. Genom att vi har förmågan att förstå andras perspektiv och se hur frågor hänger ihop, kan vi också vara pragmatiska i vårt arbete och i vår kommunikation.

Ett exempel på detta är resultatet av ett gott och långsiktigt samarbete mellan oss, näringslivet i Bispgården, IUC Z-Group, Jämtlands gymnasieförbund samt Ragunda kommun. Tillsammans har vi arbetat systematiskt, lösningsorienterat och kreativt för att påverka framtiden för Industriprogrammet i Bispgården. En utbildning som är viktig för dem lokala industriföretagens framtida kompetensförsörjning, men också omkringliggande industriföretag och kommande industrietableringar i området. Vi kan med glädje konstatera att utbildningen har gått ifrån nollintag två år i rad, med risk för nedläggning, till att i år fylla samtliga utbildningsplatser med marginal. Något som betyder väldigt mycket för företagen på orten, samt att det också bygger framtidstro i samhället och i kommunen.

Vi fortsätter arbetet, med samtliga frågor vi driver, på liknande sätt och uppskattar det samarbetet vi har på bred front. Bland våra medlemmar, kommuner, regioner, politik och övriga beslutsfattare.

– Maria Åberg, regionchef Jämtland/Härjedalen samt ansvarig kompetensförsörjning

#KompetensÖrnsköldsvik samlade företag för att möta kompetensförsörjningens olika utmaningar

I dagens snabbt föränderliga och konkurrensutsatta arbetsmarknad är förmågan att attrahera, behålla och utveckla talanger avgörande för företagens framgång och tillväxt. Med detta som bakgrund samlades ett 30-tal företagsrepresentanter på Hägglunds Arena, för att delta i den andra upplagan av #KompetensÖrnsköldsvik. 

Evenemanget #KompetensÖrnsköldsvik visade på vikten av samarbete och dialog mellan olika aktörer för att möta dagens och morgondagens utmaningar på arbetsmarknaden. Genom att fortsätta att arbeta tillsammans kan företag och utbildningsinstitutioner säkerställa en stark och kompetent arbetskraft för Örnsköldsviks framtid.

Läs hela artikeln här!

Branschfokus i Mittsverige

Idag står många unga inför en utmaning när det kommer till att göra studie- och yrkesval. Ofta görs dessa val utan tillräcklig insikt i den faktiska arbetsmarknaden, vilket i sin tur leder till fortsatt ökad missmatch mellan utbildning och efterfrågan. Det är avgörande att vi belyser den breda mångfalden av branscher där efterfrågan på arbetskraft är hög. Genom att visa på dessa bristbranscher kan vi ge unga en klarare bild av sina möjligheter. Ett sätt för oss att göra just detta är genom våra branschfokusaktiviteter som genomförs inom ramen för projektet Kompetenskompassen. På senaste har vi bland annat tagit med elever på aktiviteter inom industrin, vården och besöksnäringen. Läs mer om dessa nedan!

Valmet

Elever i årskurs 8 på Arenaskolan i Timrå fick besöka Valmet, där de fick lära sig mer om företaget och vilka arbetsmöjligheter som finns där. Något som även var högt uppskattat var de praktiska inslagen där eleverna bland annat har fått testa på att svetsa och tvättpressa. Efter genomförd dag summerade en elev besöket med kommentaren ’’Här vill jag jobba i framtiden’’, vilket är mer än ett väl godkänt resultat av besöket

Välfärdsförvaltningen

Elever i årskurs 8 på Höglidenskolan i Örnsköldsvik fick besöka Välfärdsförvaltningen, där de möttes av ett engagerat gäng som förberett en heldag med aktiviteter för att inspirera till jobb. Eleverna fick bland annat testa på hur det kan vara att arbeta med rehab, AI och VR. De fick även möta Robban som berättade om hur det är att jobba inom hemtjänsten

Klövsjö Fjällhotell

Elever i årskurs 4–6 på Åsarnas skola besökte Klövsjö Fjällhotell, där de inledningsvis fick en rundvandring genom hela hotellet och fick lära sig om vilka olika yrkesroller som finns på ett och samma hotell, exempelvis hur det är att jobba i skiduthyrningen där vaktmästaren Ulf gav en tur bakom kulisserna och visade hur man slipar en skida. Under aktiviteten fick eleverna också baka pizza med kökschefen Umberto. En väldigt uppskattad aktivitet

Jaqueline Ewertzh är Årets Taus 2024!

Jaqueline visar styrka med att vara en trygg och stabil ledare i en tuff bransch under en tuff tid. Hon ser teamet som den största tillgången och vikten av att skapa trygghet i detsamma. Hon har mod och leder med en självklarhet och som en sann Taus står hon upp för det hon tror på. Hon är ärlig, ödmjuk och transparent vilket gör att andra kan prestera.

Vi på Handelskammaren är stolta över att vara en partner till initiativet Årets Taus och gratulerar Jaqueline till utmärkelsen.

JobTeaser – ett sätt för studenter och arbetsgivare att mötas

JobTeaser är en digital plattform som synliggör karriärmöjligheter för studenter/alumni vid Mittuniversitetet. Plattformen är en del av universitetets samverkansarbete och ett led i att stärka kompetensförsörjningen i regionen.

Under marsmånad är målet att fylla JobTeaser med lokala och Regionala arbetsgivare för att i april bjuda in Mittuniversitetets studenter. Även om du inte har några lediga tjänster är det givande att skapa en sida där du presenterar ditt företag/verksamhet för framtida arbetskraft.

Som arbetsgivare kan du i JobTeaser helt gratis göra följande: 

  • Annonsera om praktikplatser och examensarbete
  • Annonsera om sommarjobb, extrajobb och andra tjänster
  • Presentera din verksamhet så att studenter och alumner kan upptäcka dig som arbetsgivare

Annonserna visas för studenter och nyutexaminerade som anmält sig till JobTeaser.

Leaders of Tomorrow

Denna vecka startar vi äntligen igång ett nytt och efterlängtat nätverksår av Leaders of Tomorrow! Inför denna omgång består nätverket av 32 deltagare från både Västernorrland och Jämtland/Härjedalen. Vi ser fram emot att välkomna samtliga deltagare till Örnsköldsvik där den första träffen äger rum.

Partners till nätverket är: Mittuniversitetet, BAE Hägglunds Systems och House Be.

Employer Branding for Lunch Höga Kusten

Tidigare denna månad startade vi upp en ny omgång av Employer Branding for Lunch Höga Kusten! Under första träffen diskuterades vikten av att jobba med sitt arbetsgivarvarumärke på insidan för att kunna attrahera, behålla och utveckla medarbetare. Det var en väldigt bra träff med engagerade deltagare som bidrog till bra dialoger. Vi ser fram emot kommande träffar under våren med detta gäng!

 

Partners till utvecklingsprogrammet är: House Be, Härnösands kommun, Sollefteå kommun och Kramfors kommun.

Leda framtidens team

Leda Framtidens Team är en digital utbildning framtagen av The Remote Lab. Genom den ges kunskap i hur man kan anpassa och utveckla sitt ledarskap för att bättre möta unga medarbetare och navigera en arbetsvardag som är hybrid eller distribuerad. Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som ledare i privata och offentliga organisationer som är nyfiken på att utveckla ditt ledarskap. Du kanske har känt att ditt nuvarande sätt att leda inte fungerar lika bra när medarbetare är på distans eller arbetar i en hybrid-setup, eller är du kanske är ny i din ledarroll och vill få mer kunskap? Då är det här en kurs för dig.

Utbildningen har tre nivåer: Bas, Avancerad och Pro. Läs mer om innehållet i varje del HÄR.

Som medlem i Handelskammaren kan du ta del av kursen till ett specialpris genom att ange rabattkoden: Handelskammaren.

Prislista:

  • Bas: 3500:- + moms (ordinarie 4900:-)
  • Avancerad: 7000:- + moms (ordinarie 8500:-)
  • Pro: 10 000:- + moms (ordinarie 12 000:-)

Dialog om sjöfart

Sjöfarten utgör en central del av vårt godstransportsystem och är avgörande för regionens tillgänglighet och konkurrenskraft. På måndagen den 18 mars samlade vi näringslivet och hamnägare från Mittsverige, på Hotell Höga kusten för att diskutera förutsättningarna för sjöfarten i regionen.

Under mötet betonades vikten av att adressera frågan om isbrytning, vilket är av stor betydelse för att säkerställa tillgängligheten året om. Ett tydligt budskap till beslutsfattare är att det krävs en helhetssyn över hela transportkedjan för att främja sjöfarten. För att öka användningen av sjötransporter måste systemet vara effektivt och ekonomiskt försvarbart, från råvara till färdig produkt till kund.

Järnvägsforum Norr

Den 18-19 april arrangeras Järnvägsforum Norr på Södra Berget i Sundsvall. En av punkterna handlar om att vi behöver modern järnväg nu och att det finns stora kapacitetsbrister i järnvägssystemet norr om Dalälven. Vad betyder det egentligen för den gröna omställningen? Efter redovisning av en ny rapport på området får deltagarna lyssna till ett panelsamtal, där vår vd Oliver Dogo medverkar tillsammans med, Henrik Dahlin, vd Green Cargo och Dag Lokrantz, vd Vy.

Fokus internationell handel

Vi vill att fler företag ska våga ta steget ut på den internationella marknaden. Vi arbetar för enklare tullhanteringar, smartare transportlösningar samt färre handelshinder mellan olika länder. Vi erbjuder även rådgivning kring import och export, lagstiftning och tillvägagångssätt.

För dig med internationella affärer

ATA-Carnet

ATA-carneter är en internationell tullhandling som gäller i ett åttiotal länder för att tillfälligt föra in och ut varor utan att betala eller deponera tull, moms och andra avgifter. ATA-carneter utfärdas för yrkesutrustning, varor för mässor och utställningar samt varuprover.

Läs mer här!

Ursprungscertifikat

Det är vanligt att varor som ska exporteras kan behöva ett ursprungscertifikat. Det används för handel mellan ett EU-land och tredje land. Dessa handelsdokument kan utfärdas med det digitala systemet essCert.

Läs mer här!

På väg mot nya marknader?

Marknadsanalyser

Behöver du veta mer om marknad så hanterar vi alltifrån enskilda frågeställningar till avancerade analyser så du får ett tillförlitligt underlag för ditt företags internationaliseringsstrategi.

Affärskontakter

Vi hjälper dig även att identifiera, utvärdera och kvalitetssäkra distributörer, agenter, kunder och leverantörer för en ökad försäljning och tillväxt.

India-Sweden accelerator programmet öppet för ansökningar inför hösten 2024

Ansökan till höst-batchen av acceleratorn India-Sweden Innovations Accelerator (ISIA) är öppen, med sista ansökningsdag den 15 maj. Programmet syftar till att hjälpa svenska SME-företag inom energi och miljöteknik att växa i Indien.

Acceleratorn som anordnas av Smart Energy & Transportation på Business Sweden tillsammans med Energimyndigheten löper över 18 månader med tre besök i Indien för att knyta närmare kontakt med potentiella partners, kunder och beslutsfattare i landet. Programmet är helt kostnadsfritt för antagna bolag och riktar sig till SME-företag inom energi och miljöteknik. Sedan starten för mer än 11 år sedan har programmet lett till att fler än 60 företag introducerats till den indiska marknaden och fler än 200 kommersiella projekt och pilotprojekt genomförts i landet. Mer information om acceleratorn hittar du HÄR!

Ansökt till programmet!

Trade Talks by Swedish Chambers

Trade Talks by Swedish Chambers är ett gemensamt initiativ av Sveriges regionala handelskammare och är en serie kostnadsfria webinarier som gästas av erfarna experter från vårt världsomspännande nätverk.

Trade Talks Go India!

Indien är en marknad som de flesta företag bör överväga – och utveckla strategier för. Att Indien förra året utnämnde Sverige som en av tolv uttryckligen prioriterade marknader, pekar på potentialen för ömsesidigt fördelaktiga affärsrelationer ännu bättre. Med en omfattande marknad och en växande medelklass finns det möjligheter inom olika sektorer, såsom tillverkning, outsourcing och försäljning av produkter.

Lär dig mer om hur ditt företag kan dra nytta av denna dynamiska marknad genom att delta i webinaret ”Trade Talks: Indien”, där experter delar insikter och strategier för att maximera affärsmöjligheter. Läs mer HÄR!

Datum: 4 april

Tid: 09.00 – 10.15

För vem? Exporterande och importerande bolag, eller bolag som funderar på att börja arbeta på en internationell marknad.

Digitalt webinar.

Kostnadsfritt deltagande

Nya medlemsföretag

Vi välkomnar Zmartrest och Combitech som nya medlemsföretag i Handelskammaren Mittsverige!

Tillsammans skapar vi ett kraftfullt näringsliv!