Medverkan på aktiviteter

Arbetsmarknadskunskap

Inspirationsföreläsningar för elever i grundskola, gymnasiet och studenter med fokus på lokala arbetsgivare, arbetsmarknaden och dess behov. Föreläsningen har olika målgruppsfokuseringar och syftet med föreläsningarna är att ge ungdomar information och underlag till beslut om framtida studie- och yrkesval. Väljer du som arbetsgivare att delta får du möjlighet att lyfta just din bransch och ditt företag för att prata om vad ni söker kopplat till utbildning, attityd och erfarenhet.

Branschfokus

Genom aktiviteten får företag presentera sig själva som potentiella framtida arbetsgivare och introducera elever till förebilder i den bransch de verkar i med olika yrkestitlar. Det ger elever en bild av hur det är att arbeta hos företaget men också i den branschen som arbetsgivaren representerar. Aktiviteten innehåller både praktiska och teoretiska inslag anpassade utifrån aktuell bransch och arbetsplats.

Nyckeln till framtidens arbetskraft

Spetsad presentation till arbetsgivare som vill lära sig mer om hur den framtida arbetskraften tänker kring framtiden och jobb. Här skräddarsys presentationer, med den årliga rapporten och erfarenhet av möten med den nya generationen som underlag, till specifika arbetsgivare som önskar veta mer om hur elever tänker kring just deras bransch och den kompetens som de eftersöker.

Vidare kan arbetsgivare önska få presenterat vad ungdomar tycker är viktigast på en arbetsplats, vilka yrken som är mest populära för tillfället samt analyser/slutsatser på både lokal och regional nivå, stad-glesbygd, kön med mera utifrån företagets önskan. Med sådan riktad information kan arbetsgivare stärka sin attraktionskraft och även spetsa sina rekryteringsprocesser för att locka framtidens arbetskraft.

Vill du vara delaktig i Kompetenskompassen?

Är du intresserad av att medverka i våra aktiviteter? Boka in ett möte för presentation om framtidens arbetskraft? Eller önskar du kontakt för att berätta mer om er verksamhet? Fyll i en intresseanmälan, så tar vi kontakt med dig!

Till intresseanmälan!