Arbetsmarknadskunskap

Inspirationsföreläsningar för elever i grundskola, gymnasiet och studenter med fokus på lokala arbetsgivare, arbetsmarknaden och dess behov. Föreläsningen har olika målgruppsfokuseringar och syftet med föreläsningarna är att ge ungdomar information och underlag till beslut om framtida studie- och yrkesval.

Föreläsningarna tar upp bland annat utbildningsnivå, utbildningar som leder till jobb, exempel på lokala arbetsgivare, vad en god attityd är, hur man skaffar sig erfarenhet samt söker rätt information.

Årskurs 5 – Vad kan man jobba med? 

Vet barnen vad de ska jobba med i framtiden? Ja, eller de har åtminstone en ide? även fast den inte är definitiv. Här handlar det om att så frön och skapa intresse för yrken som barnen kanske inte känner till. Genom att ta ett tydligt avstamp från bristbranscherna målar vi upp arbetsmarknaden för att vidga deras yrkespalett  

Arbetsmarknadskunskap för årskurs 5 kan bokas in under vårterminen

Årskurs 7 – Vad är grejen med skolan? 

Skolan – Kul, kravfylld, intressant, jobbig, viktig, tråkig. Det är några sätt att beskriva den. Vi vill att ungdomarna ska börja reflektera kring skolans betydelse och ”what’s in it for me”. Vi  väcker tankar och funderingar gällande deras yrkesval, hur vägen dit kan se ut, utan att för den delen låsa fast sig. De ska få insikt i, att allt de gör i skolan spelar roll. Stort som litet.  

Arbetsmarknadskunskap för årskurs 7 kan bokas in under vårterminen

Årskurs 9 – Det medvetna valet! 

Ungdomarna står inför sitt kanske första och största val hittills i livet, men är det ett medvetet val? Nja? Vi ska ge ungdomarna förutsättningar att göra medvetna och välunderbyggda val. Ungdomarna ska fa? en förståelse för arbetsmarknaden och se sambandet mellan gymnasievalet och framtiden. Vi ska inspirera ungdomarna till att ta kommando över sin egen resa. Vart är ni på? väg, och vad behöver ni packa i väskan för att ta er dit?  

Arbetsmarknadskunskap för årskurs 9 kan bokas in under höstterminen

Arbetsmarknadskunskap för vuxna

En interaktiv föreläsning som riktar sig mot vårdnadshavare och skolpersonal som studie och yrkesvägledare, lärare och rektorer. Fokus är att informera om hur arbetsmarknaden ser ut, vilka förväntningar som arbetsgivare har på? den framtida arbetskraften och hur man som vuxen fortsättningsvis kan prata med sina barn om framtiden och jobb. Många beslut om studier och framtid tas vid middagsbordet. Genom föreläsningen får alla medverkande vuxna information om arbetsmarknadens behov och trender, och förutsättningar att själv tillhandahålla den informationen. Aktiviteten bidrar till att elever och ungdomar ej tar socioekonomiskt stereotypiska val.  

 

Branschfokus

– Vad händer egentligen ute på arbetsplatserna?

Hur ser det ut på en arbetsplats? Vilka är det som jobbar där? Och vad händer egentligen på fikarasterna? Eleverna får en möjlighet att skapa en egen bild av hur olika branscher ser ut och vilka yrken som finns representerade hos olika arbetsgivare. Arbetsgivaren i sin tur får chansen att lära känna sin framtida arbetskraft och lyssna in vad de värderar hos en framtida arbetsgivare. Aktiviteten innehåller både praktiska och teoretiska inslag anpassade utifrån aktuell bransch och arbetsplats.  

Branschfokus erbjuds till elever i årskurs 8 och kan bokas under både höstterminen och vårterminen!

Bokning av aktiviteter

Bokning av våra aktiviteter görs via våra bokningssidor, nedan kan du välja vilken sida du ska till beroende på var du är verksam.

Är du verksam inom skolan önskar boka in aktiviteter?

Är du verksam inom skolan önskar boka in aktiviteter?

Är du verksam inom skolan och önskar boka in aktiviteter?