Aktiviteter mot Mittuniversitetet

Genom aktiviteter ska relationen och kontakten mellan studenter på Mittuniversitetet och näringslivet i Jämtland/Härjedalen och Västernorrland stärkas. Syftet är att öka kunskapen om möjligheter kring arbete, praktik och exjobb för studenter och samtidigt skapa en tydlig kanal för företagare att nå ny kompetens. Fler företag behöver synas och vara närvarande på Campus för att möta sitt kompetensbehov och studenter gynnas av att tidigt få kunskap om det lokala näringslivet.

Välkomstdagen

Välkomstdagen är ett event som kommer genomföras på respektive campusort för att välkomna förstaårsstudenter vid terminsstart. Under dagen får studenter träffa representanter för Mittuniversitetet, lokala och regionala arbetsgivare samt kommuner för att få en bild av de möjligheter som finns på universitetet, arbetsmarknaden och kopplat till fritid. Alla studenter får också arbetsmarknadskunskap som informations och inspirationsunderlag till de beslut de ska ta kopplat till studier och yrken.

Eventet syftar till att interagera studenten i regionen från studiestart, och därmed öka chansen att studenter väljer att stanna kvar i regionerna efter avslutad examen och bidra med sin kompetens till regionens arbetsgivare.

Arbetsgivare på campus

Genom att öka närvaron av företag och organisationer på campus under hela studieåret stärks relationer mellan den framtida arbetskraften och arbetsgivare. Studenter bjuds in till nätverksträffar för att få veta mer om vilka arbetsgivare och karriärmöjligheter som är möjliga samt vilka kompetenser som är attraktiva. Detta leder till att alla studenter får tillgång till att träffa arbetsgivare och erhålla information samt skapa sig en bild av arbetsmarknadens behov och förväntningar.

Studenterna får möjlighet att ställa frågor direkt till arbetsgivare och relationer skapas och stärks.

Samarbetsavtalet

Samarbetsavtalet syftar till att bygga starka relationer och långsiktigt utbyte mellan företag och studenter. Målsättningen är att ett antal arbetsgivare ska lämna så kallade avsiktsförklaringar för exempelvis praktikplatser och examensarbete under ett läsår. På så vis öppnas möjligheten att landa konkreta samarbeten mellan arbetsgivare och studenter i hela mellersta Norrland för att stärka kopplingen oberoende vart respektiver part befinner sig.

Kontakt:

Har du frågor kring våra aktiviteter mot Mittuniversitetet? Vänligen kontakta oss:

Anna Engnell

Koordinator Universitet Näringsliv

Telefon: 070 – 430 07 79

Mail: anna.engnell@midchamber.se 

Fanny Haeggblom

Koordinator Universitet Näringsliv

Telefon: 070 – 637 75 70

Mail: fanny@midchamber.se