Exportnätverket

– Nätverket för företag som vill etablera sig på en internationell marknad eller vässa sin internationella konkurrenskraft.

I exportnätverket möts små och medelstora företag med sätet i Västernorrland eller Jämtland Härjedalens län. Alla med en ambition att utveckla sin internationella handel genom erfarenhetsutbyten, ny kunskap, inspiration och omvärldsbevakning.

I nätverket diskuteras allt från de senaste händelserna som påverkar den internationella handeln till konkreta case och övningar från våra deltagare. En central del i nätverket är det värdefulla erfarenhetsutbytet mellan deltagarna, och varje träff modereras av vår erfarna samtalsledare.

Exportnätverket träffas fyra eftermiddagar under året med start i oktober. Tre av träffarna är digitala, en träff är fysisk. Välkommen att vara med och skapa en dynamisk och inspirerande diskussion!

Hur går det till?

Genom träffarna i nätverket skapar vi en plattform där deltagande företag lär känna varandra, blir inspirerade och utvecklar nya kunskaper inom områden som berör export. Upptäck spännande föreläsningar, interaktiva workshops och givande samtal som inte bara berikar kompetensen inom det egna företaget, utan också stärker ert nätverk inom regionen och bortom branschgränserna.

Under nätverksåret har de fyra träffarna följande teman: Marknadsanalys och hur man hittar affärspartners; Exportlogistik; Försäljningsmodeller för export och lönsamhetsanalys produkt/tjänst; Riskhantering vid export

Till varje träff deltar en till två personer från ert företag som är bäst lämpade utifrån temat för träffen.

Nätverket leds av Malte Frisk

Malte har en bakgrund som Styrelseordförande och ledamot i flertalet norrländska bolag och tidigare VD för Logosol med dotterbolag och försäljning i 55 länder. Han har lång erfarenhet av att kombinera verksamhet, försäljning, marknadsföring och affärsutveckling på ledande internationell nivå. Han är uppskattad för att vara en professionell och strategisk ledare med förmåga att motivera och involvera teamet.

Exportnätverket

 Vi vill ha dig med!

 För företag som vill etablera sig på en internationell marknad eller vässa sin internationella konkurrenskraft.

 Välkommen att vara med och skapa en dynamisk och inspirerande diskussion!

 Vad är syftet med nätverket?

 Att ge fler små- och medelstora företag i Mittsverige verktyg och stöd för att utveckla sin internationella handel. Detta genom    erfarenhetsutbyten, ny kunskap, inspiration och omvärldsbevakning.

 När ses vi under nätverksåret?

 15/10               13.00-15.00, digitalt

 28/11               13.00-15.00, digitalt

 25-26/2            15.00 dag 1 – 12.00 dag 2, fysiskt

 29/4                  13.00 – 15.00, digitalt

 Så, vad är prislappen?

 11 500 kronor exkl moms för medlemmar

 13 500 kronor exkl moms för icke medlemmar

 Exportnätverket är en aktivitet inom projekt Trade Midsweden som finansieras av EU. Under nätverkets två första år, september 2024-augusti 2026, är deltagaravgiften 100% subventionerad. Deltagande företag betalar endast för middag och logi vid den fysiska träffen.

 Anmälan

 Anmälan till exportnätverket görs via följande länk: https://forms.gle/ihDfzofa2hnnUdJG6

 Nätverket har begränsat antal platser.

 Vid frågor, kontakta:

 Kristin Hägglund, projektledare Trade Midsweden

 Kristin.hagglund@midchamber.se

 070 300 59 18