Employer Branding-nätverket

I Handelskammaren Mittsveriges Employer Branding-nätverk samlas deltagare som har ett gemensamt intresse av att skapa attraktiva arbetsgivarvarumärken. Fokus ligger vid internt och externt varumärkesbyggande samt hur man arbetar med området både i teori och praktik. I nätverket behandlas allt ifrån aktuella trender, metoder och verktyg till konkreta case från deltagarna och dess företag i nätverket. En central del av nätverket är också erfarenhetsutbytet mellan deltagarna där varje träff modereras av nätverkets samtalsledare.

Under nätverksåret träffas deltagarna vid fyra tillfällen, både fysiskt och digitalt för att få inspiration från externa föreläsare, nätverka, lösa konkreta frågeställningar och lyfta egna case. Nätverket är en unik möjlighet att stärka kompetensen inom er organisation gällande Employer Branding och samtidigt vara med och stärka hela regionens attraktivitet!

Samtalsledare: Camilla Nilzén

Camilla Nilzén har en bakgrund som kommunikationschef i stora organisationer såsom Sundsvalls kommun och SCA. Hon har en lång och bred erfarenhet av marknads- och kommunikationsfrågor, inte minst inom Employer Branding. Hon har länge varit engagerad i regionens näringsliv och brinner för utvecklingsfrågor generellt och platsens utveckling i synnerhet. Idag är Camilla affärsområdeschef för en avdelning som jobbar med affärsutveckling och strategi på Esatto.

Vid träffarna bidrar hon med inspiration, konkreta uppgifter och ser till att driva diskussionerna framåt. Mellan träffarna finns Camilla tillgänglig som bollplank och stöd.

Employer Branding-nätverket

 

Kort om nätverket:

Nätverket består av femton deltagare som träffas vid fyra tillfällen under ett nätverksår. Första och sista träffen genomförs fysiskt på Hotell Hallstaberget med övernattning, övriga två träffar genomförs digitalt via Zoom. Här utbyts erfarenheter och kunskap inom Employer Branding samtidigt som du får ett utökat regionalt nätverk som banar vägen för framtida samarbeten.

Vi tar in nya deltagare till Employer Branding-nätverket en gång per år. En noggrann matchning sker alltid, för att du som deltagare ska få ut så mycket som möjligt av din medverkan i gruppen. Deltagarna i nätverket utformar tillsammans innehållet i träffarna och vilka ämnen som de vill diskutera.

Exempel på frågeställningar som kan tas upp i nätverket är; Hur förflyttar bolaget en företagskultur? Hur skapar vi en trygg och närvarande kultur med medarbetare på distans och Hur får vi ledningen att prioritera Employer Branding arbetet?

 

Syfte:

Erfarenhetsutbyte, verksamhetsutveckling, utökat nätverk, långsiktiga relationer, ny kunskap och inspiration.

 

Målgrupp:

Kanske arbetar du som HR-chef, VD eller kommunikationsansvarig. Din rollbeskrivning är mindre viktig i sammanhanget. Du behöver dock själv ha insyn och ansvar kring organisationens arbete med varumärkesfrågor och arbetsgivarattraktivitet samt ett intresse av att utveckla dig själv och din organisation tillsammans med övriga deltagare i nätverket.

 

Pris:

Medlemmar i Handelskammaren betalar 9 000 kr exkl. moms. Övriga betalar 12 000 kr exkl. moms. I avgiften ingår deltagandet i nätverksårets fyra träffar samt lunch och fika vid de fysiska träffarna.

En avgift på 1457kr exkl. moms tillkommer vid de fysiska träffarna på Hotell Hallstaberget. I det ingår hotellrum, 2-rätters middag, entré till relax samt gym. Denna avgift betalas på plats med kort eller faktureras.

 

Information och anmälan:

Anmälan är bindande och vid eventuell avanmälan debiteras du hela kostnaden. Platsen är personlig men kan överlåtas till annan person inom organisationen.
Vid frågor vänligen kontakta:

Olivia Åsberg, Regionchef & Affärsutvecklare

olivia@midchamber.se

072 – 597 97 33

Deltagande företag i nätverket