Employer Branding-nätverket

– Ett nätverk för organisationer som vill ta sitt arbetsgivarvarumärke till nästa nivå!

I Handelskammaren Mittsveriges Employer Branding-nätverk, möts engagerade deltagare med ett gemensamt intresse av att forma attraktiva arbetsgivarvarumärken. Fokus ligger vid att skapa starka intryck både internt och externt och vi utforskar hur man kan tillämpa teori och praktik inom området. I nätverket diskuterar vi allt från de senaste trenderna och metoderna till konkreta case och övningar från våra deltagare. En central del i nätverket är det värdefulla erfarenhetsutbytet mellan deltagarna, där varje träff modereras av vår erfarna samtalsledare.

Under ett år träffas vi vid fyra tillfällen, både fysiskt och digitalt, för att hämta inspiration från externa experter, knyta nya kontakter, utbyta erfarenheter, lösa konkreta frågeställningar och arbeta med case. Ta chansen och anmäl dig till ett inspirerande och framåtlutat nätverk med organisationer i framkant som starkt bidrar till vår regions attraktivitet!

Hur går det till?

Nätverket består av femton deltagare som ses vid fyra tillfällen under ett nätverksår. Två av träffarna sker på charmiga Hotell Hallstaberget med övernattning, övriga två träffar sker via Teams. Genom träffarna i nätverket skapar vi en plattform där deltagarna lär känna varandra, blir inspirerade och utvecklar nya kunskaper inom områden som berör arbetsgivarattraktivitet. Upptäck spännande föreläsningar, interaktiva workshops och givande samtal som inte bara berikar din egen kompetens, utan också stärker ditt nätverk inom regionen och bortom branschgränserna.

Under ett nätverksår diskuterar vi frågeställningar så som: Hur kan vi använda AI för att effektivisera rekryteringsprocessen? Hur särskiljer vi oss mot andra bolag i extern marknadsföring i sociala kanaler?

Nätverket leds av Camilla Nilzén!

Camilla Nilzén har en bakgrund som kommunikationschef i stora orrganisationer, så som Sundsvalls kommun och SCA. Hon har en lång och bred erfarenhet av marknads- och kommunikationsfrågor, inte minst inom Employer Branding. Hon har länge varit engagerad i regionens näringsliv och brinner för utvecklingsfrågor och platsens utveckling i synnerhet. Vid träffarna bidrar hon med inspiration, konkreta uppgifter och ser till att driva diskussionerna framåt. Mellan träffarna finns Camilla tillgänglig som bollplank och stöd.

Employer Branding-nätverket

Vi vill ha med dig!

Vi välkomnar deltagare och organisationer som är engagerade och motiverade att utveckla sig själv och er organisation tillsammans med övriga deltagare i nätverket kring frågor som berör arbetsgivarattraktivitet. Kanske arbetar du som HR-chef, VD, platschef eller kommunikationsansvarig. Din rollbeskrivning är mindre viktig i sammanhanget.

Vad är syftet med nätverket?

Erfarenhetsutbyte, ny kunskap och inspiration, omvärldsbevakning, personlig utveckling och långsiktiga relationer.

När ses vi under 2024?

  • 28-29 februari, Hotell Hallstaberget
  • 22 maj, digital träff
  • 4-5 september, Hotell Hallstaberget
  • 27 november, digital träff

Så, vad är prislappen?

Medlemmar i Handelskammaren Mittsverige: 11 500 kr

Övriga: 13 500 kr

Vid de fysiska träffarna på Hotell Hallstaberget tillkommer en kostnad för mat och logi. 

Information och anmälan:

Anmälan är bindande och vid eventuell avanmälan debiteras du hela kostnaden. Platsen är personlig men kan överlåtas till annan person inom organisationen.

Vid frågor vänligen kontakta:

Olivia Åsberg, Regionchef & Affärsutvecklare

olivia@midchamber.se

072 – 597 97 33

Anmäl dig här!

Deltagande företag i nätverket