Godstransportråd

En viktig del av vårt påverkansarbete handlar om att skapa bättre infrastrukturlösningar för vårt näringsliv. Därför är vi med och Tillsammans med Trafikverket driver ett regionalt godstransportsråd där syftet är att stärka samarbetet i regionen mellan näringslivets olika aktörer. I rådet samarbetar transportköpare, operatörer, regionens flygplatser, hamnar, terminaler, depåer, besöksnäringen och handel.

I gruppen genomförs företagsbesök, föreläsningar och nätverkande samtidigt som samverkan med andra godstransportråd sker. Allt med syfte att utvecklas och ta steg i rätt riktning gällande viktiga infrastrukturfrågor i regionen.

För att synliggöra och sprida kunskap om intelligenta och hållbara transportlösningar utser Godstransportrådet årligen en vinnare av utmärkelsen ”Årets lyft” till ett företag i regionen.

Medverkande organisationer och företag under 2021:

Handelskammaren Mittsverige (ordförande), Mellansvenska Handelskammaren, Trafikverket Region Mitt, Sundfrakt, SSAB, SCA, Stora Enso, Sundsvall Timrå Airport, Gävle Hamn, Sjöfartsverket, Drivkraft Sverige.