Godstransportråd

En viktig del av vårt påverkansarbete handlar om att skapa bättre infrastrukturlösningar för vårt näringsliv. Därför är vi med och driver ett regionalt godstransportsråd där syftet är att stärka samarbetet i regionen mellan näringslivets olika aktörer. I rådet samarbetar transportköpare, operatörer, regionens flygplatser, hamnar, terminaler, depåer, besöksnäringen, handel, Mellansvenska Handelskammaren, Handelskammaren Mittsverige och Sjöfarts- och Trafikverket.

I gruppen genomförs företagsbesök, föreläsningar och nätverkande samtidigt som samverkan med andra bärighetsråd sker. Allt med syfte att utvecklas och ta steg i rätt riktning gällande viktiga infrastrukturfrågor i regionen.

För att synliggöra och sprida kunskap om intelligenta och hållbara transportlösningar utser bärighetsrådet årligen en vinnare av utmärkelsen “Årets lyft” till ett företag i regionen.