ATA-carnet

ATA-carneten är ett internationellt tullpass som används när varor ska exporteras tillfälligt till länder utanför EU. Det kan användas i ett åttiotal länder utanför EU vid tillfällig export av vissa varor. Exempel på länder är Norge, Turkiet, USA och Chile.

Med en ATA-carnet slipper du göra en tulldeklaration och behöver inte heller lämna någon deposition som motsvarar tull- och andra importavgifter. En ATA-carnet behandlas i tullfiltrets röda gång så du behöver inte uppsöka någon särskild tullexpedition.

En eller flera resor

ATA-carneten kan utfärdas inför varje resa, eller för ett antal resor, för den utrustning eller de varor som du tar med dig. Carneten och varorna ska visas upp vid varje gränspassage där carneten också ska stämplas av tullen. Detta som ett bevis att varorna passerat gränsen.

Fördelar med ATA-carnet

Du slipper:
– Tulldeklarera på främmande språk i de länder du besöker.
– Betala eller deponera pengar för tull och moms.
– Kurs- och ränteförluster.
– Trängas med det normala godsflödet eftersom ATA-carneten behandlas direkt i tullens röda gång.

Giltighetstid

ATA-carneten är giltig under ett år från utfärdat datum och kan användas för flera resor till de olika länder som ingår i carnet-samarbetet.

Hur ansöker man?

För att Handelskammaren ska kunna utfärda en ATA-carnet måste vi ha en ansökan från ditt företag. Vi vill gärna att du slår oss en signal på 070 – 350 14 26 innan du fyller i din ansökan nedan. För att ansöka om en ATA-carnet fyller du i denna mall. Ansökan skickar du till carina.kock@midchamber.se

Vad kostar det?

Kostnaden för ATA-carneten varierar beroende på hur många länder som ska besökas, varuvärdet, hur snabbt ATA-carneten behövs, det sökande företagets kreditvärdighet och om företaget är medlem i Handelskammaren eller inte.

Varför deposition?

Systemet med ATA-carneter bygger på att Handelskammaren står som garant för alla importavgifter och -skatter gentemot tullen i de länder som besöks. En ATA-carnet är därför en värdehandling och måste hanteras korrekt. Företaget ställer en deposition i förhållande till varuvärdet för varje carnet. Depositionen återbetalas när carneten returnerats till Handelskammaren inom föreskriven tid och med bevis från utländsk tull att varorna återutförts.

Dokument

Ansökan ATA-carnet

Varulista

Prislista 2021

Länder anslutna till ATA 2021

Kontakt

Carina Kock
Carina.kock@midchamber.se
070 – 350 14 26