Skip to main content
Trade Midsweden

Växa genom export? Vi tar dig från idé till succé!

I projekt Trade Midsweden verkar vi för att fler små och medelstora företag från Mittsverige ska påbörja sin internationaliseringsresa eller stärka sitt produkterbjudande och sin internationella konkurrenskraft.

Trade Midsweden finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och är ett samarbete mellan aktörerna i Team Midsweden. Med stöd från aktörerna i Team Midsweden tar ditt företag sig från planering till handling och satsning. Med den samlade kompetens om marknader och strategier, med finansieringsmöjligheter och med breda globala nätverk kan vi ge dig rätt och effektivt stöd i hela din internationaliseringsprocess.

Under projektperioden ska företag i Mittsverige erbjudas möjlighet att delta i exportnätverk – ett forum för både erfarenhetsutbyte mellan redan exporterande företag, samt inspiration för företag som vill påbörja eller accelerera sin internationaliseringsresa.

Genom aktörerna i regional exportsamverkan ska Mittsveriges företag också erbjudas behovsanpassat stöd för att stärka sin internationella konkurrenskraft och sina möjligheter till tillväxt genom internationella affärer.

Under projektperioden ska företag ha stärkt sitt produkterbjudande och sin internationella konkurrenskraft genom:

  • Koordinerat och kvalificerat behovsanpassat stöd från exportfrämjande aktörer
  • Relevanta aktiviteter tillsammans med partners och företag
  • Nya kontakter och kunskap om marknader utanför Sverige

Dessutom ska andra aktörer såsom näringslivskontor, företagskluster och –grupperingar ha fått ökad kunskap om de exportstöd och verktyg vidare till företag de träffar.

Kontakt:

Har du frågor om Trade Midsweden? Vänligen kontakta Kristin Hägglund, Projektledare Trade Midsweden

Mail: kristin.hagglund@midchamber.se

Telefon: 070 – 300 59 18

Organisationer som kan hjälpa dig i ditt företagande och din exportresa:

Trade Midsweden finansieras av: