Skip to main content
Team Mid Sweden

Växa genom export? Vi tar dig från idé till succé!

Har du viljan att växa och är nyfiken på export? Då kan vi öppna dörrar åt dig på en global marknad. Affärer utanför landets gränser för mycket positivt med sig. Det gör företag mer produktiva, ökar tillväxten och gör dig tryggare på hemmaplan. Nya externa marknader kan vara ditt företags viktigaste satsning!

Vägen från exportidé till exportsuccé är inte helt självklar utan kunskap. Team Mid Sweden som ingår i Regional exportsamverkan gör det enklare för dig att tryggt ta steget ut på en exportmarknad. Vi hjälper dig hela vägen från planering till handling och satsning. Med den samlade kompetens om marknader och strategier, med de finansieringsmöjligheter och med det breda globala nätverk vi har kan vi ge dig rätt och effektivt stöd i hela din internationaliseringsprocess.

Är du redo att ta steget?
Vill du utvärdera dina möjligheter och förbereda dig för affärer utanför landets gränser? En framgångsrik exportsatsning är en kombination av bra förberedelser och fokuserat arbete. Tänk igenom företags nuläge, utvecklingspotential och var du vill vara imorgon.

VARFÖR – Varför är export ett alternativ för ert företag?
VAD – Fungerar din produkt eller tjänst på en extern marknad?
VEM – Sälja mot slutkund eller representant?
VART – Vilka länder och vilken marknad bör prioriteras?
HUR – Vilka kanaler och lösningar fungerar bäst för vår etablering?

Regional exportsamverkan arbetar för ökad tillväxt och en högre internationalisering hos små och medelstora företag i regionen. Det ska stärka företagens konkurrenskraft genom att få nya företag och befintliga exportföretag att internationalisera sina produkter och tjänster. Läs mer i vår folder HÄR

Organisationer som kan hjälpa dig i ditt företagande och din exportresa

Almi Företagspartner Mitt AB

Vi investerar i framtida tillväxt. För att lyckas med en satsning behövs det ofta mer än en stark vilja och en god affärsidé. Det behövs också kapital och i många fall även stöd från erfarna rådgivare. På Almi kan vi det här med tillväxt och företagande.

Kontakt Almi:

Heli Blomberg, rådgivare/advisor

Almi Företagspartner/Enterprise Europe Network

Fredsgatan 3, 852 36 Sundsvall

Mobil: 070-837 12 02

 

Sandra Festin, rådgivare

Almi Företagspartner/Enterprise Europe Network

Hamngatan 15, 831 34 Östersund

Mobil: 073-044 14 54

Exportkreditnämnden

Vill du försäkra dig mot risken att inte få betalt i dina exportaffärer? Behöver du hjälp med finansiering i samband med export? Vi stöttar även underleverantörer till exporterande företag.

Handelskammaren Mittsverige

Handelskammaren Mittsverige är en politiskt obunden näringslivsorganisation med medlemsföretag i Västernorrlands- och Jämtlands län. Vi kan hjälpa företag med handelsdokument och internationell rådgivning.

Enterprise Europe Network

Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning till små och medelstora företag vid export eller internationalisering, och hjälper till att hitta rätt affärs-, teknik- eller forskningskontakter i Europa och världen. 3000 medarbetare på 600 kontor, redo att stötta dig!

Svensk Exportkredit

SEK, Svensk Exportkredit, har en affärsidé: att låna ut pengar till svenska exportföretag och deras köpare utomlands. Vårt uppdrag är att på kommersiellt och hållbara grunder säkerställa tillgången till finansiella lösningar för svensk exportnäring.

Business Sweden

Vill du nå din fulla internationella potential? Vi finns på plats nära dig och på över 50 av världens mest intressanta marknader.

Bizmaker

BizMaker är en regional företagsinkubator i Västernorrland. Vi erbjuder affärsutvecklingsstöd och en effektiv process för dig som vill växa. Har du en idé eller ett företag som du vill utveckla? Har du drivkraft och ambitioner? Hos oss hittar du energi, kunskap och nätverk så att dina affärer kan växa sig starkare.

Jämtland-Härjedalen turism

Jämtland Härjedalen Turism ekonomisk förening (JHT) bildades 1995 och är en samverkansplattform för utveckling av besöksnäringen i Jämtland Härjedalen.

Tillväxtverket – verksamt.se

Vill du importera eller exportera? Hitta rådgivare som hjälper dig som vill göra affärer med andra länder.

Region Västernorrland

Region Västernorrland hanterar företagsstöd - som handlar om att små och medelstora företag kan söka om finansiering för del av sin investering som görs för att utveckla företaget och skapa tillväxt.

Region Jämtland-Härjedalen

Har du ett nystartat företag med en innovativ produkt som ska utvecklas och lanseras? Eller planerar du att ta din produkt in på en ny marknad? Vid behov kan kan de regionala företagsstöden som Region Jämtland Härjedalen erbjuder vara en del av finansieringen.

Vill du veta mer? Hör av dig till:

Anna Vallström, projektledare/internationaliseringsstrateg

Regional exportsamverkan Region Västernorrland/ Jämtland-Härjedalen

Universitetsbacken 3, 871 31 Härnösand/Hamngatan 15, 831 34 Östersund

Mobil: 073-056 76 42

Följ Regional exportsamverkan och håll dig uppdaterad kring information och aktiviteter!

Medverkande organisationer i Regional Exportsamverkan: