Skip to main content
Nätverk

Tillsammans skapar vi viktiga mötesplatser!

Som ett av våra medlemsföretag får du tillgång till viktiga mötesplatser och ett branschöverskridande nätverk där du kan inspireras, hämta kunskap och knyta kontakter. Tillsammans identifierar gemensamma behov, möjligheter och utmaningar och hittar vägar framåt för ett kraftfullt näringsliv!

Leaders of Tomorrow utvecklar nästa generations ledare och ger dem tillgång till ett brett och dynamiskt nätverk som rustar regionen för en framtid i förändring. Deltagarna träffas och etablerar nya kontakter samtidigt som de höjer sin egen kompetens inom området ledarskap.
I Handelskammaren Mittsveriges Employer Branding-nätverk samlas deltagare som har ett gemensamt intresse av att skapa attraktiva arbetsgivarvarumärken. Fokus ligger vid internt och externt varumärkesbyggande samt hur man arbetar med området både i teori och praktik.
Att all verksamhet både kan och behöver utvecklas är ingen hemlighet. Men tar du dig tiden att förbättras i din roll som chef och ledare? I vårt VD-nätverk får du möjlighet att lyfta och diskutera de utmaningar du står inför som ledare.