Teknikcollege Södra Norrland

Status, kvalitet och matchning – det är vad Teknikcollege handlar om!

Hög teknisk kompetens är avgörande för svenska industrins tillväxt. Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. Genom ett nära samarbete med regionens företag utformas innehållet i utbildningar så att det passar industrins framtida behov. Grundstenen i konceptet är åtta kvalitetskriterier som syftar till att öka statusen och kvaliteten för industrirelevanta utbildningar samt skapa en matchning mellan utbildningssystemet och de kompetensförsörjningsbehov som Sveriges industriföretag har.

Teknikcollege Södra Norrland

Teknikcollege Södra Norrland är ett forum där kommunerna Härnösand, Sundsvall, Timrå och Ånge samverkar med företag och utbildningsanordnare för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar i regionen.

Regionen kännetecknas av en utvecklad samverkan mellan skolor och näringsliv där engagerade företag medverkar aktivt med bl.a. verklighetsanknutna projekt.

Läs mer på:
http://www.teknikcollege.se/sodranorrland/

Kontakt

Ingrid Thyberg
Processledare Teknikcollege
070 – 554 54 64
ingrid.thyberg@midchamber.se