Employer Branding for lunch! – Höga Kusten

Vill ditt företag spetsa ert varumärke, motiveras och utbyta erfarenheter med andra företag? I utvecklingsprogrammet Employer Branding for lunch lär ni er hur ni utvecklar en kultur och arbetsplats där medarbetare vill befinna sig och utvecklas till sin fulla potential! Vid fyra lunchtillfällen träffas deltagarna och får lyssna till inspirerande föreläsare, nätverka och få konkreta verktyg för hur de förstärker sitt företags arbetsgivarvarumärke. Varje träff har ett tydligt tema kopplat till Employer Branding likt: Hur attraherar och behåller vi talanger? och Hur arbetar vi med våra värderingar internt och externt?. Det är helt kostnadsfritt för företag att delta, oavsett bransch eller storlek. Det enda kravet är att deltagaren själv ansvarar för företagets varumärkesarbete samt att organisationen har minst 3 anställda.

Nästa omgång i Höga Kusten startar i mars 2022. Gör din intresseanmälan att delta i programmet nu!

Anmäl intresse att delta här!

Employer Branding for lunch i Höga Kusten arrangeras av Handelskammaren Mittsverige i samarbete med House Be, Härnösands kommun, Kramfors kommun och Sollefteå kommun.

Programmets innehåll med start i mars 2021:

Attrahera och behålla talangerna – Hur tar man sitt Employer Brand till nästa nivå?

Träff  1 – 31 mars

Vad kan man som företag vinna på att arbeta aktivt med sitt arbetsgivarvarumärke? Fredrik Stranne, VD på Employer Branding byrån Coreworkers går igenom grunderna inom Employer Branding och hur strategiska och konkreta satsningar kan bidra till att attrahera och behålla talanger. Under föreläsningen ges konkreta uppdrag och verktyg som går att applicera direkt i organisationen.

Tid: 11.00 – 14.00

Den globala trenden kring distansarbete

Träff  2 – 28 april

Maria Svensson Wiklander från Remote Lab berättar utifrån forskning om de senaste årens utveckling och ger oss en kik in i framtiden om hur organisationer och medarbetare kan komma att snabbare formas av den sedan länge eskalerande trenden av distansarbete. Hon belyser också vilken konkurrensfördel det är för organisationer som erbjuder ett flexibelt arbetssätt.

Tid: 11.00 – 14.00

Talent Management

Träff  3 – 17 maj

Hur behåller man talanger i en tid då allt fler vill göra minst två karriärer under sitt arbetsliv? Pernilla Bolander professor på Stockholm School of Economics, berättar utifrån sin forskning och sina möten med näringslivet om varför talang har blivit den avgörande konkurrensfördelen för dagens organisationer, vad man behöver tänka på för att behålla och locka en yngre generation och varför man som företag behöver ta sig en rejäl funderare på hur man definierar begreppet talang.

Tid: 11.00 – 14.00

Modiga ledare får hållbara medarbetare

Träff  4 – 9 juni

Att arbeta strategiskt med ledarskapsfrågor inom organisationer är en avgörande faktor för att bygga ett attraktivt varumärke som kan behålla medarbetare över tid. Ulrika Sedin från företaget Modern Mind pratar om vikten av att företag satsar på ledarskap och hur du som ledare kan förebygga stressrelaterad ohälsa och bidra till hållbara medarbetare genom att vara en modig ledare. En ledare som sätter tydliga ramar och regler, som utmanar till pauser och som vågar säga stopp.

Tid: 11.00 – 14.00

Erika Hällström är programmets samtalsledare!

Erika Hällström har en bakgrund som hälsovägledare, konsultchef och rekryterare. Idag jobbar hon på IT-konsultbolaget Masarin Consulting Group med bland annat rekrytering, har nyligen startat ett eget företag och är också medlem i Junior Chamber Internationell (Juniorhandelskammaren Sundsvall) som anordnar en näringslivsgala varje år. Erika brinner för utveckling och hälsa och vid träffarna bidrar hon med energi, inspiration och ser till att driva diskussionerna framåt. Erika är med andra ord gruppens stöd och bollplank!

Employer Branding for lunch

 

Målgrupp:

Personer som kan påverka varumärkesarbetet i organisationen. Om du är VD, platschef, HR-chef eller kommunikationsansvarig spelar mindre roll. Det viktiga är ambitionen att vilja stärka företagets varumärke.

 

Syfte:

Att skapa mer attraktiva arbetsplatser som får befintlig personal att vilja stanna kvar och som gör att organsationen lockar till sig rätt kompetens. I programmet föreläser ledande talare inom varje tema och deltagarna ges konkreta hemuppgifter att arbeta med i den egna organisationen.

 

Plats:

Träffarna hålls på House Be i Härnösand.

 

Pris:

Programmet är kostnadsfritt, oavsett bransch och storlek på företag. (Endast en plats per företag)

 

Anmäl ditt intresse att delta!

– Du som anmäler dig kan själv vara med och påverka i företagets varumärkesarbete.
– Företaget har minst 3 anställda.
– Du måste på förhand veta att du har möjlighet att delta vid de fyra träffarna i programmet.
– Företaget är verksamt inom Kramfors, Härnösand eller Sollefteå kommun.

Vi har 15 platser i programmet. Observera att detta endast är en intresseanmälan. Vi återkommer med information om ni har fått en plats i programmet eller inte. I urvalet lägger vi stor vikt vid att få till en bra grupp med representanter från olika branscher samt företag från både Härnösand, Kramfors och Sollefteå. Vi ser också det som viktigt att det finns en tydlig ambition hos företaget att utveckla sitt varumärkesarbete.

Har du någon fråga kring programmet? Vänligen kontakta:

Olivia Åsberg, Affärsutvecklare/Kommuniaktionsansvarig

olivia@midchamber.se

072 – 597 97 33

Anmäl ditt intresse att delta här!

Samarbetspartners