Skip to main content
Besiktningsperson

Oberoende besiktnings- och värderingspersoner

Behöver du en opartisk besiktning eller värdering? Behöver du få ditt bolag värderat eller söker du efter någon som kan ge en värdering av din bil? Då kan vi hjälpa dig att förmedla kontakt med besiktnings- och värderingspersoner. Tillsammans med Sveriges Handelskamrar förordnar vi besiktnings- och värderingspersoner som har lång erfarenhet inom sina områden.

Du tar själv kontakt med besiktningspersonen för att beskriva ditt ärende och höra vilken hjälp du kan få, tidsram, pris etcetera.

Om du är intresserad av att bli besiktningsperson i vår region så kan du ansöka om det här.
Du hittar all information du behöver på besiktning.nu