Employer Branding for lunch! – Jämtland/Härjedalen

Vill ditt företag spetsa ert varumärke, motiveras och utbyta erfarenheter med andra företag? I utvecklingsprogrammet Employer Branding for lunch lär ni er hur ni utvecklar en kultur och arbetsplats där medarbetare vill befinna sig och utvecklas till sin fulla potential! Vid fyra lunchtillfällen träffas deltagarna och får lyssna till inspirerande föreläsare, nätverka och få konkreta verktyg för hur de förstärker sitt företags arbetsgivarvarumärke. Varje träff har ett tydligt tema kopplat till Employer Branding likt: Ledarskapets betydelse för varumärket och Talent Management. Det är helt kostnadsfritt för företag att delta, oavsett bransch eller storlek. Deltagaren själv bör ansvarar för företagets varumärkesarbete. Du kanske jobbar som VD, HR-ansvarig eller kommunikationsansvarig?

Utvecklingsprogrammet Employer Branding for lunch startades i Östersund tillsammans med Östersunds kommun under våren 2019. Detta efter att företag i regionen visat intresse och behov av ett forum med möjlighet till att diskutera och utvecklas inom just området Employer Branding. .

Programmets innehåll med start i september 2023:

Attrahera och behåll talangerna!

Träff  1: 20 september

Vad är Employer Branding och varför är det viktigt för företag att arbeta aktivt med? Claes Peyron, Norden-chef på Universum och grundare till Employer Branding Academy, har arbetat i en ledande ställning på Universum i 11 år och har utbildat och certifierat ca 500 personer inom Employer Branding. I sin roll föreläser han frekvent om ämnet, både på Universums egna event och som inbjuden talare. Under föreläsningen kommer Claes att prata om vikten av att ha ett starkt arbetsgivarvarumärke samt ge konkreta tips på hur företag mer effektivt kan jobba med att attrahera och behålla existerande kompetens. 

Tid: 11.30 – 14.30

Plats: Verket, Östersund

Inkluderande arbetsgivare är attraktiva arbetsgivare

Träff  2: 11 oktober

Hur kan du jobba med ett inkluderande företagande för att stärka framgång och attraktivitet? Samira Musa från Hej Främling! Delar med sig av sina erfarenheter samt hur Hej Främling tänker och strategiskt arbetar kring inkludering. Hej Främling är föreningen som med 13 års erfarenhet har koll på vad som funkar och framgångsreceptet av inkludering. De har som företag vuxit enormt de senaste åren och är verksamma från Luleå i norr till Malmö i söder.

Tid: 11.30 – 14.30

Plats: Verket, Östersund

Träff  3: 8 november

Pernilla Bolander professor på Stockholm School of Economics berättar, utifrån sin forskning och sina möten med näringslivet, om hur ni kan locka och behålla den för er viktigaste kompetensen. Oavsett om det handlar om yrkeskompetens eller medarbetare med högre utbildning. Pernilla kommer dela med sig av de trender som finns på arbetsmarknaden bland dessa yrkesgrupper och leda in er i givande diskussioner på hur ni definierar och arbetar med era talanger.

Tid: 11.30 – 14.30

Plats: Verket, Östersund

Träff  4: 13 december

Ett framgångsrikt ledarskap är nyckeln i att vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetare vill befinna sig och dela med sig av sin kompetens i företagets resa framåt. Vad ett framgångsrikt ledarskap är, är såklart individuellt och bygger på ledarens personlighet och förmågor. Vi har bjudit in en alumn till Employer Branding for lunch, Johan Redhe som är VD på Lundstams. Johan kommer dela med sig av hur han använder ledarskap som ett viktigt verktyg i att skapa framgång på Lundstams med medarbetarna som den viktigaste resursen.

Tid: 11.30 – 14.30

Plats: Verket, Prästgatan 50 i Östersund.

 

Så här tycker tidigare deltagare om Employer Branding for lunch!

”Jag deltog i utvecklingsprogrammet för att employer branding är en oerhört aktuell fråga som lätt blir bortprioriterad om man inte håller den levande. I och med mitt deltagande har jag kunna ta del av andras kunskap i arbetet kring frågan, vilket har inspirerat mig. Men framförallt har jag fått med mig ny energi! Vi har redan startat igång flera nya projekt som berör employer branding.”

– Malin Bragner, HR Manager H1 Communication

”Jag tycker att programmet var givande utifrån att vi lever i en tid då det är arbetstagarens marknad, men framförallt att det handlar om att vara genuin. Det som kommuniceras behöver vara äkta och stämma överens med verkligheten. Jag är tacksam över att fått delta i programmet. Både för att lyssna på andra ledare, berätta själv och inspireras av externa föreläsare.”

– Helen Salmonsson, vd Atrakta

Employer Branding for lunch

 

Målgrupp:

Personer som kan påverka varumärkesarbetet i organisationen. Om du är VD, platschef, HR-chef eller kommunikationsansvarig spelar mindre roll. Det viktiga är ambitionen att vilja stärka företagets varumärke.

 

Syfte:

Att skapa mer attraktiva arbetsplatser som får befintlig personal att vilja stanna kvar och som gör att organsationen lockar till sig rätt kompetens. I programmet föreläser ledande talare inom varje tema och deltagarna ges konkreta hemuppgifter att arbeta med i den egna organisationen.

 

Plats:

Träffarna hålls på Verket i Östersund.

Pris:

Programmet är kostnadsfritt, oavsett bransch och storlek på företag. (Endast en plats per företag)

 

Information och anmälan:

Programmet vänder sig till företagsrepresentanter som har ambition att arbeta strategiskt med att stärka sitt arbetsgivarvarumärke, som kan prioritera samtliga träffar och som ser vikten av att tillhöra en grupp som kan lära av varandra och växa tillsammans under programperioden.

Hör av dig om du har några funderingar kring programmet!

Olivia Åsberg, Regionchef & Affärsutvecklare

olivia@midchamber.se

072 – 597 97 33

Anmäl ditt intresse att delta här!

Utvecklingsprogrammet Employer Branding for lunch startades i Östersund tillsammans med Östersunds kommun under våren 2019. Detta efter att företag i regionen visat intresse och behov av ett forum med möjlighet till att diskutera och utvecklas inom just området Employer Branding.

Arrangörer:

Samarbetspartner: