Employer Branding for lunch! – Jämtland/Härjedalen

Vill ditt företag spetsa ert varumärke, motiveras och utbyta erfarenheter med andra företag? I utvecklingsprogrammet Employer Branding for lunch lär ni er hur ni utvecklar en kultur och arbetsplats där medarbetare vill befinna sig och utvecklas till sin fulla potential! Vid fyra lunchtillfällen träffas deltagarna och får lyssna till inspirerande föreläsare, nätverka och få konkreta verktyg för hur de förstärker sitt företags arbetsgivarvarumärke. Varje träff har ett tydligt tema kopplat till Employer Branding likt: Ledarskapets betydelse för varumärket och Talent Management. Det är helt kostnadsfritt för företag att delta, oavsett bransch eller storlek. Deltagaren själv bör ansvarar för företagets varumärkesarbete. Du kanske jobbar som VD, HR-ansvarig eller kommunikationsansvarig?

Utvecklingsprogrammet Employer Branding for lunch startades i Östersund tillsammans med Östersunds kommun under våren 2019. Detta efter att företag i regionen visat intresse och behov av ett forum med möjlighet till att diskutera och utvecklas inom just området Employer Branding.

Programmets innehåll med start i februari 2022

Attrahera och behåll talangerna!

Träff  1 – 9 februari

Vad är Employer Branding och varför är det viktigt för företag att arbeta aktivt med? Claes Peyron, Norden-chef på Universum och grundare till Employer Branding Academy, har arbetat i en ledande ställning på Universum i 11 år och har utbildat och certifierat ca 500 personer inom Employer Branding. I sin roll föreläser han frekvent om ämnet, både på Universums egna event och som inbjuden talare. Under föreläsningen kommer Claes att prata om vikten av att ha ett starkt arbetsgivarvarumärke samt ge konkreta tips på hur företag mer effektivt kan jobba med att attrahera och behålla existerande kompetens. 

Den fysiska gruppen: 11.30 – 14.30

Talent Management

Träff  2 – 15 mars

Hur behåller man talanger i en tid då allt fler vill göra minst två karriärer under sitt arbetsliv? Vilket ledarskap krävs när unga efterfrågar ständig feedback och snabb utveckling? Pernilla Bolander professor på Stockholm School of Economics, berättar utifrån sin forskning och sina möten med näringslivet om varför talang har blivit den avgörande konkurrensfördelen för dagens organisationer, vad man behöver tänka på för att behålla och locka en yngre generation och varför man som företag behöver ta sig en rejäl funderare på hur man definierar begreppet talang.

Den fysiska gruppen: 11.30 – 14.30

Social hållbarhet

Träff  3 – 6 april

Hur kan man engagera medarbetare för social hållbarhet och hur påverkar det arbetsgivarvarumärket? Jonas Bygdeson, grundare My Dream Now, som samarbetar med ett 40-tal företag. Medarbetare lämnar jobbet flera gånger per år för att inspirera elever i områden där det är hög arbetslöshet och många saknar förebilder i arbetslivet. Jonas delar erfarenheter och utmaningar med att engagera medarbetare för social hållbarhet och berättar om det värde företag upplever när det gäller att attrahera och behålla medarbetare. 

Vi kommer också gästas av Adam Söderberg, Recruitment Manager på Synsam Group som kommer att berätta om deras hållbarhetsarbete kopplat till ambitionen att vara en attraktiv arbetsgivare.  

Den fysiska gruppen: 11.30 – 14.30

Ledarskap; en nyckel till ett starkt arbetsgivarvarumärke! 

Träff  4 – 4 maj

Ett ledarskap med rätt fokus fungerar ofta som en framgångsfaktor för att bygga en stark verksamhet och starkt arbetsgivarvarumärke. Kristina Grahn Persson, chef Hållbara Affärer på Diös, kommer dels berätta om hennes personliga ledarskap med erfarenheter i ett börsnoterat bolag men inte minst om hur Diös använder ledarskap som verktyg i att stärka deras Employer Branding-arbete, hur det bygger engagemang bland medarbetare och bidrar till att lättare attrahera och behålla viktig kompetens. 

Den fysiska gruppen: 11.30 – 14.30

Så här tycker tidigare deltagare om Employer Branding for lunch!

“Jag deltog i utvecklingsprogrammet för att employer branding är en oerhört aktuell fråga som lätt blir bortprioriterad om man inte håller den levande. I och med mitt deltagande har jag kunna ta del av andras kunskap i arbetet kring frågan, vilket har inspirerat mig. Men framförallt har jag fått med mig ny energi! Vi har redan startat igång flera nya projekt som berör employer branding.”

– Malin Bragner, HR Manager på H1 Communication

Employer Branding for lunch

 

Målgrupp:

Personer som kan påverka varumärkesarbetet i organisationen. Om du är VD, platschef, HR-chef eller kommunikationsansvarig spelar mindre roll. Det viktiga är ambitionen att vilja stärka företagets varumärke.

 

Syfte:

Att skapa mer attraktiva arbetsplatser som får befintlig personal att vilja stanna kvar och som gör att organsationen lockar till sig rätt kompetens. I programmet föreläser ledande talare inom varje tema och deltagarna ges konkreta hemuppgifter att arbeta med i den egna organisationen.

 

Plats:

Träffarna hålls på hotell Clarion i Östersund.

 

Pris:

Programmet är kostnadsfritt, oavsett bransch och storlek på företag. (Endast en plats per företag)

 

Information och anmälan:

Programmet vänder sig till företagsrepresentanter som har ambition att arbeta strategiskt med att stärka sitt arbetsgivarvarumärke, som kan prioritera samtliga träffar och som ser vikten av att tillhöra en grupp som kan lära av varandra och växa tillsammans under programperioden.

Hör av dig om du har några funderingar kring programmet!

Maria Åberg, Regionchef Jämtland/Härjedalen
076 – 11 00 166

Utvecklingsprogrammet Employer Branding for lunch startades i Östersund tillsammans med Östersunds kommun under våren 2019. Detta efter att företag i regionen visat intresse och behov av ett forum med möjlighet till att diskutera och utvecklas inom just området Employer Branding. Utvecklingsprogrammet finansieras av Region Jämtland/Härjedalen inom projektet “En attraktiv region”.

Arrangörer:

Samarbetspartners: