Employer Branding for lunch! – Östersund

Vill ditt företag spetsa ert varumärke, motiveras och utbyta erfarenheter med andra företag? I utvecklingsprogrammet Employer Branding for lunch lär ni er hur ni utvecklar en kultur och arbetsplats där medarbetare vill befinna sig och utvecklas till sin fulla potential! Vid fyra lunchtillfällen träffas deltagarna och får lyssna till inspirerande föreläsare, nätverka och få konkreta verktyg för hur de förstärker sitt företags arbetsgivarvarumärke. Varje träff har ett tydligt tema kopplat till Employer Branding likt: Vikten av synliga företagsvärderingar och Talent Management. Det är helt kostnadsfritt för företag att delta, oavsett bransch eller storlek. Deltagaren själv bör ansvarar för företagets varumärkesarbete. Du kanske jobbar som VD, HR-ansvarig eller kommunikationsansvarig?

Utvecklingsprogrammet Employer Branding for lunch startades i Östersund tillsammans med Östersunds kommun under våren 2019. Detta efter att företag i regionen visat intresse och behov av ett forum med möjlighet till att diskutera och utvecklas inom just området Employer Branding.

Programmets innehåll med start i september 2021

Attrahera och behålla talangerna – Hur tar man sitt Employer Brand till nästa nivå?

Träff 1 – 28 september

Vad kan man som företag vinna på att arbeta aktivt med sitt arbetsgivarvarumärke? Fredrik Stranne, VD på Employer Branding byrån Coreworkers går igenom grunderna inom Employer Branding och hur strategiska och konkreta satsningar kan bidra till att attrahera och behålla talanger. Under föreläsningen ges konkreta uppdrag och verktyg som går att applicera direkt i organisationen.

Gemensam träff för den digitala och fysiska gruppen: 08.30 – 11.00

Talent Management

Träff 2 – 20 oktober

Hur behåller man talanger i en tid då allt fler vill göra minst två karriärer under sitt arbetsliv? Vilket ledarskap krävs när unga efterfrågar ständig feedback och snabb utveckling? Pernilla Bolander professor på Stockholm School of Economics, berättar utifrån sin forskning och sina möten med näringslivet om varför talang har blivit den avgörande konkurrensfördelen för dagens organisationer, vad man behöver tänka på för att behålla och locka en yngre generation och varför man som företag behöver ta sig en rejäl funderare på hur man definierar begreppet talang.

Den digitala gruppen: 08.30 – 11.00

Den fysiska gruppen: 11.30 – 14.30

Den globala trenden kring distansarbete

Träff 3 – 10 november

För många kom hemarbete som en chock under våren, men i världen har trenden kring ett ökat distansarbete varit tydlig under de senaste åren.
Maria Svensson Wiklander från Remote Lab berättar utifrån forskning om de senaste årens utveckling och ger oss en kik in i framtiden om hur organisationer och medarbetare kan komma att snabbare formas av den sedan länge eskalerande trenden av distansarbete. The Remote Lab lanserades förra året och har under en längre tid tittat på den ökade trenden och vilka förutsättningar som finns hos våra bolag. I en nyligen släppt studie belyser de viljan och attityder till distansarbete hos bolag i Jämtland och Västernorrland men även hos anställda där skillnaden mellan dessa är betydande.

Den digitala gruppen: 08.30 – 11.00

Den fysiska gruppen: 11.30 – 14.30

Ett ledarskap som skapar medarbetarengagemang

Träff 4 – 7 december

Ett ledarskap med rätt fokus fungerar ofta som en framgångsfaktor för att bygga en stark verksamhet och starkt arbetsgivarvarumärke. Och något som det talas mycket om idag är ett hållbart ledarskap, med fokus på relationer och innovation. Pernilla Gravenfors, ägare och grundare till Elevation Leadership AB jobbar med affärsutveckling samt ledarskapsutveckling, kommer på ett inspirerande sätt att dela med sig av sina gedigna erfarenheter inom ledarskap och hur ledarskapet har fungerat som kärnan att bygga en stark organisation som medarbetare vill vara en del av.

Den digitala gruppen: 08.30 – 11.00

Den fysiska gruppen: 11.30 – 14.30

Så här tycker tidigare deltagare om Employer Branding for lunch!

“Jag deltog i utvecklingsprogrammet för att employer branding är en oerhört aktuell fråga som lätt blir bortprioriterad om man inte håller den levande. I och med mitt deltagande har jag kunna ta del av andras kunskap i arbetet kring frågan, vilket har inspirerat mig. Men framförallt har jag fått med mig ny energi! Vi har redan startat igång flera nya projekt som berör employer branding.”

– Malin Bragner, HR Manager på H1 Communication

Employer Branding for lunch

 

Målgrupp:

Personer som kan påverka varumärkesarbetet i organisationen. Om du är VD, platschef, HR-chef eller kommunikationsansvarig spelar mindre roll. Det viktiga är ambitionen att vilja stärka företagets varumärke.

 

Syfte:

Att skapa mer attraktiva arbetsplatser som får befintlig personal att vilja stanna kvar och som gör att organsationen lockar till sig rätt kompetens. I programmet föreläser ledande talare inom varje tema och deltagarna ges konkreta hemuppgifter att arbeta med i den egna organisationen.

 

Plats:

Träffarna hålls på hotell Clarion i Östersund.

 

Pris:

Programmet är kostnadsfritt, oavsett bransch och storlek på företag. (Endast en plats per företag)

 

Information och anmälan:

Maria Åberg, Regionchef Jämtland/Härjedalen
076 – 11 00 166

Gör din intresseanmälan här!

Utvecklingsprogrammet finansieras av Region Jämtland/Härjedalen inom projektet “En attraktiv region”.

Arrangörer:

Samarbetspartners: