Employer Branding for lunch! – Jämtland/Härjedalen

Vill ditt företag spetsa ert varumärke, motiveras och utbyta erfarenheter med andra företag? I utvecklingsprogrammet Employer Branding for lunch lär ni er hur ni utvecklar en kultur och arbetsplats där medarbetare vill befinna sig och utvecklas till sin fulla potential! Vid fyra lunchtillfällen träffas deltagarna och får lyssna till inspirerande föreläsare, nätverka och få konkreta verktyg för hur de förstärker sitt företags arbetsgivarvarumärke. Varje träff har ett tydligt tema kopplat till Employer Branding likt: Ledarskapets betydelse för varumärket och Talent Management. Det är helt kostnadsfritt för företag att delta, oavsett bransch eller storlek. Deltagaren själv bör ansvarar för företagets varumärkesarbete. Du kanske jobbar som VD, HR-ansvarig eller kommunikationsansvarig?

Utvecklingsprogrammet Employer Branding for lunch startades i Östersund tillsammans med Östersunds kommun under våren 2019. Detta efter att företag i regionen visat intresse och behov av ett forum med möjlighet till att diskutera och utvecklas inom just området Employer Branding. Utvecklingsprogrammet finansieras av Region Jämtland/Härjedalen inom projektet “En attraktiv region”.

Programmets innehåll med start i september 2022:

Attrahera och behåll talangerna!

Träff  1: 15 september

Vad är Employer Branding och varför är det viktigt för företag att arbeta aktivt med? Claes Peyron, Norden-chef på Universum och grundare till Employer Branding Academy, har arbetat i en ledande ställning på Universum i 11 år och har utbildat och certifierat ca 500 personer inom Employer Branding. I sin roll föreläser han frekvent om ämnet, både på Universums egna event och som inbjuden talare. Under föreläsningen kommer Claes att prata om vikten av att ha ett starkt arbetsgivarvarumärke samt ge konkreta tips på hur företag mer effektivt kan jobba med att attrahera och behålla existerande kompetens. 

Den fysiska gruppen: 11.30 – 14.30, Verket Östersund

Den digitala gruppen: 08.30 – 11.00, Teams

Talent Management

Träff  2: 13 oktober

Hur behåller man talanger i en tid då allt fler vill göra minst två karriärer under sitt arbetsliv? Vilket ledarskap krävs när unga efterfrågar ständig feedback och snabb utveckling? Pernilla Bolander professor på Stockholm School of Economics, berättar utifrån sin forskning och sina möten med näringslivet om varför talang har blivit den avgörande konkurrensfördelen för dagens organisationer, vad man behöver tänka på för att behålla och locka en yngre generation och varför man som företag behöver ta sig en rejäl funderare på hur man definierar begreppet talang.

Vi kommer också gästas av en studentpanel från Mittuniversitetet.

Den fysiska gruppen: 11.30 – 14.30, Verket Östersund

Den digitala gruppen: 08.30 – 11.00, Teams

Social hållbarhet

Träff  3:  15 november

Hur kan man engagera medarbetare för social hållbarhet och hur påverkar det arbetsgivarvarumärket? Sweco arbetar aktivt för att bidra till ett socialt hållbart samhälle där alla människor oavsett funktionsförmåga, ålder, kön och bakgrund ska ha samma möjlighet att vara delaktiga. Joel Karlsson, Gruppchef på Sweco, kommer att berätta om hur de arbetar med att engagera medarbetare för social hållbarhet och berättar om det värde företag upplever när det gäller att attrahera och behålla medarbetare. 

För att attrahera framtidens arbetskraft, generation Z, är det viktigt att arbetsgivare bidrar till ett bättre samhälle. Tillsammans med Daniel Penot och Caroline Strömberg, Handelskammaren Mittsverige, dyker vi ner i de förväntningar som finns på ens framtida arbetsgivare, där hållbarhet är en hygienfaktor!

Den fysiska gruppen: 11.30 – 14.30, Verket Östersund

Den digitala gruppen: 08.30 – 11.00, Teams

Ledarskap; en nyckel till ett starkt arbetsgivarvarumärke! 

Träff  4: 8 december

Ett ledarskap med rätt fokus fungerar ofta som en framgångsfaktor för att bygga en stark verksamhet och starkt arbetsgivarvarumärke. Kristina Grahn Persson, chef Hållbara Affärer på Diös, kommer dels berätta om hennes personliga ledarskap med erfarenheter i ett börsnoterat bolag, men inte minst om hur Diös använder ledarskap som verktyg i att stärka deras Employer Branding-arbete, hur det bygger engagemang bland medarbetare och bidrar till att lättare attrahera och behålla viktig kompetens.

Den fysiska gruppen: 11.30 – 14.30, Verket Östersund

Den digitala gruppen: 08.30 – 11.00, Teams

Så här tycker tidigare deltagare om Employer Branding for lunch!

”Jag deltog i utvecklingsprogrammet för att employer branding är en oerhört aktuell fråga som lätt blir bortprioriterad om man inte håller den levande. I och med mitt deltagande har jag kunna ta del av andras kunskap i arbetet kring frågan, vilket har inspirerat mig. Men framförallt har jag fått med mig ny energi! Vi har redan startat igång flera nya projekt som berör employer branding.”

– Malin Bragner, HR Manager H1 Communication

”Jag tycker att programmet var givande utifrån att vi lever i en tid då det är arbetstagarens marknad, men framförallt att det handlar om att vara genuin. Det som kommuniceras behöver vara äkta och stämma överens med verkligheten. Jag är tacksam över att fått delta i programmet. Både för att lyssna på andra ledare, berätta själv och inspireras av externa föreläsare.”

– Helen Salmonsson, vd Atrakta

Employer Branding for lunch

 

Målgrupp:

Personer som kan påverka varumärkesarbetet i organisationen. Om du är VD, platschef, HR-chef eller kommunikationsansvarig spelar mindre roll. Det viktiga är ambitionen att vilja stärka företagets varumärke.

 

Syfte:

Att skapa mer attraktiva arbetsplatser som får befintlig personal att vilja stanna kvar och som gör att organsationen lockar till sig rätt kompetens. I programmet föreläser ledande talare inom varje tema och deltagarna ges konkreta hemuppgifter att arbeta med i den egna organisationen.

 

Plats:

Träffarna för den fysiska gruppen hålls på Verket i Östersund. Träffarna för den digitala gruppen genomförs via Teams.

 

Pris:

Programmet är kostnadsfritt, oavsett bransch och storlek på företag. (Endast en plats per företag)

 

Information och anmälan:

Programmet vänder sig till företagsrepresentanter som har ambition att arbeta strategiskt med att stärka sitt arbetsgivarvarumärke, som kan prioritera samtliga träffar och som ser vikten av att tillhöra en grupp som kan lära av varandra och växa tillsammans under programperioden.

Hör av dig om du har några funderingar kring programmet!

Maria Åberg, Regionchef Jämtland/Härjedalen
076 – 11 00 166

Anmäl ditt intresse att delta här!

Utvecklingsprogrammet Employer Branding for lunch startades i Östersund tillsammans med Östersunds kommun under våren 2019. Detta efter att företag i regionen visat intresse och behov av ett forum med möjlighet till att diskutera och utvecklas inom just området Employer Branding. Utvecklingsprogrammet finansieras av Region Jämtland/Härjedalen inom projektet ”En attraktiv region”.

Arrangörer:

Samarbetspartners: