Skip to main content
Internationell Handel

Våga ta steget ut på en internationell marknad!

Vi vill att våra medlemsföretag vågar ta steget ut på den internationella marknaden. Vi arbetar för bättre tullhanteringar, smartare transportlösningar samt färre handelshinder mellan olika länder. Vi erbjuder även rådgivning kring import och export, lagstiftning och tillvägagångssätt.

Vi tillhör ett globalt nätverk med fler än 12 000 handelskammare i världen med 50 000 medlemsföretag. Det finns närmare 50 svenska handelskamrar i utlandet och 30 utländska handelskamrar i Sverige. I Europa finns det 2 000 regionala handelskamrar och i USA 7 800 regionala handelskamrar. Det gör dig och oss till en stark röst i världshandeln. International Chambers of Commerce (ICC) verkar för harmonisering och förenkling av regler och rutiner i internationell handel. Vårt särskilda organ i Bryssel är Eurochambers som driver våra frågor på Europanivå.

Tillsammans med Örnsköldsviks Industrigrupp står vi bakom exportpriset som delas ut varje år på Företagarkvällen.
Många länder kräver handelsdokument som intygar att varorna de har köpt eller importerat är tillverkade i Sverige.
Har du viljan att växa och är nyfiken på export? Då kan vi öppna dörrar åt dig på en global marknad.
Trade Talks by Swedish Chambers är ett gemensamt initiativ inom internationell handel på initiativ av Sveriges regionala handelskammare.