Skip to main content
Våra tjänster

Ta del av våra tjänster!

Som medlem hos Handelskammaren Mittsverige har du ett brett utbud av tjänster för företagare och världens största nätverk till ditt förfogande. Nätverksmöten, utbildningar och seminarier gör att företagare med ett gemensamt fokus kan träffas och utbyta erfarenheter och idéer. Vi erbjuder också konsultation och utfärdar viktiga handelsdokument som behövs vid internationell handel.

Besiktningsman

Behöver du en opartisk besiktning eller värdering? Behöver du få ditt bolag värderat eller söker du efter någon som kan ge en värdering av din bil? Då kan vi hjälpa dig att förmedla kontakt med besiktnings- och värderingsmän.

Handelsdokument

Många länder kräver handelsdokument som intygar att varorna de har köpt eller importerat är tillverkade i Sverige. Reser du exempelvis på utställningar och mässor utanför EU behöver du ett varupass för dina varor, en ATA-carnet.

Tvistlösning

Genom Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC) kan våra medlemmar få hjälp med tvistlösning. SCC erbjuder skiljeförfarande och medling till svenska och internationella företag som vill lösa sina tvister på annat sätt än genom ett domstolsförfarande.

Team Mid Sweden

Har du viljan att växa och är nyfiken på export? Då kan vi öppna dörrar åt dig på en global marknad. Affärer utanför landets gränser för mycket positivt med sig.

Utbildning

Vi tycker att det är viktigt att våra medlemmar kan stärka sin kompetens på hemmaplan med kvalitativa forum för kunskap och erfarenhetsutbyte.

Nätverk

Som ett av våra medlemsföretag får du tillgång till viktiga mötesplatser och ett branschöverskridande nätverk där du kan inspireras, hämta kunskap och knyta kontakter.