Leaders of Tomorrow

– Ett nätverk som tar regionens ledarskap till nästa nivå!

Leaders of Tomorrow är nätverket som tar regionens ledarskap till nästa nivå! En mix av branscher, funktioner, kön, kompetens och erfarenheter genomsyrar nätverket och skapar grunden för olika perspektiv som delas under träffarna.
Deltagarna kommer att bidra till ett stort regionalt kontaktnät, erfarenhetsutbyte samt långsiktiga relationer som bildas genom kunskapsutbyte och energi med inslag av fysiska aktiviteter under nätverkets gång. Detta leder också till att regionen som helhet blir bättre rustad, med stabila och trygga ledare, för en framtid i förändring

Så går det till:

Genom regelbundna nätverksträffar får deltagarna tid till att lära känna varandra samtidigt som de inspireras och utvecklar nya kunskaper inom områden som berör ledarskap. Föreläsningar, workshops och samtal bidrar till deltagarnas kompetensutveckling inom ämnen som framtida ledare har nytta av. Genom deltagandet byggs ett regionalt och branschöverskridande nätverk som är avgörande i det fortsatta arbetslivet som ledare. Ett nätverk som fungerar som ett viktigt bollplank, stöd och som kan bidra med nya affärsmöjligheter.

Som deltagare i nätverket får du:

  • Vara delaktig i ett framtidssträvande och inspirerande nätverk där relationer byggs över tid
  • Kompetensutveckling inom områden som berör ledarskap
  • Möjlighet att skapa affärskontakter i ett regionöverskridande nätverk
  • Ta del av intressanta aktiviteter – som föreläsningar från inspirerande talare och utvecklande workshops
  • Tillgång till ett viktigt bollplank som bidrar med sina erfarenheter och kunskap

Ambitionen med Leaders of Tomorrow är att skapa ett branschöverskridande nätverk som lever över tid och som växer tillsammans med deltagarna i deras arbetsliv och personliga utveckling.

Samtalsledare: Pernilla Gravenfors

Pernilla Gravenfors erfarenhet som företagsledare kommer från 20 hotell, 6 destinationer och hundratals medarbetare under 25 år.  Hon är utbildad i NLP samt certifierad facilitator inom FranklinCovey (7 goda vanor och Ledarskap). Pernilla är även utbildad inom Success Factor Modeling genom coach2coach, retorik och kommunikation genom DaleCarnegie, samt är IPU-certierad (Institutet för Personlig Utveckling). Efter 10 år som VD respektive VD/delägare på Copperhill Mountain Lodge och Holiday Club i Åre hänger sig Pernilla nu åt sina stora passioner genom Elevation Leadership: Att utveckla människor, affärsverksamheter och koncept. 

Varför är Leaders of Tomorrow ett viktigt nätverk?

”För mig var det spännande och värdefullt att diskutera ledarskap med ledare från andra organisationer och branscher än den jag själv verkar i. Men den största vinsten är nog att jag fick möjlighet att vidga mitt nätverk i regionen.”

– Frida Anundsson, Kontorschef Swedbank

”Jag ville ha en personlig utveckling och tog därför möjligheten att medverka i nätverket. Uppbyggnaden av programmet med den geografiska täckningen och de engagerade deltagarna har gjort att jag stärkt mitt nätverk. Föreläsarna som medverkade på träffarna höll även en genomgående hög nivå vilket har givit mig många bra verktyg som vi kommer ha nytta av i organisationen.”

– Tomas Roos, Avdelningschef Räddningstjänsten

” I och med mitt deltagande i nätverket har jag fått träffa och utbyta erfarenheter med ledare från andra företag, vilket har vart väldigt spännande. Vi hade också intressanta föreläsningar som var både lärorika och inspirerande. Jag har fått med mig verktyg som jag kan applicera i min tjänst och samtidigt fått lära känna personer som jag kan samarbeta med i framtiden.”

– Johan Spångberg, Workshop Manager Bosch Rexroth AB

Leaders of Tomorrow

Målgrupp:

Leaders of Tomorrow vänder sig till drivna och ledande personer under 40 år. Gemensamt för deltagarna är att de har en ledande position, alternativt ses som en framtida ledare eller nyckelperson av sin arbetsgivare.

 

Syfte:

Erfarenhetsutbyte, ny kunskap och inspiration, personlig utveckling och långsiktiga relationer.

 

Kort fakta:

Nätverkets deltagare träffas fyra gånger per år i Västernorrland och Jämtland/Härjedalen. Vid träffarna ligger stort fokus vid erfarenhetsutbyte och att bygga nya relationer. Samtidigt ges ny kunskap och inspiration från externa föreläsare, workshops och nätverkets samtalsledare.

 

Omfattning:

Nätverksåret består av fyra fysiska träffar, från kl 16.00 dag ett till efter lunch dag två.

 

Pris:

Medlemmar i Handelskammaren Mittsverige: 4500 kr exkl. moms

Övriga: 6000 kr exkl. moms

En kostnad tillkommer vid varje tillfälle för middag och logi.

 

Information och anmälan:

Nätverket för 2022-2023 är fullt. Vill du veta mer om Leaders of Tomorrow? Ta kontakt med Olivia Åsberg, Regionchef & Affärsutvecklare

olivia@midchamber.se

072 – 597 97 33

Samarbetspartners: