Leaders of Tomorrow

– Ett nätverk för ledare och chefer som vill ta sitt ledarskap till nästa nivå!

Leaders of Tomorrow är nätverket för framtidens ledare! I nätverket får du energi och ny kunskap samt möjlighet att skapa meningsfulla relationer och bygga upp ett omfattande regionalt kontaktnät. Genom att dela erfarenheter och kunskap, utmana och stötta varandra stärker vi oss själva och rustar regionen för en framtid i förändring. För att vara en attraktiv region behövs drivna och kompetenta ledare, det vill vi bidra till!

Hur går det till?

Genom våra regelbundna nätverksträffar skapar vi en plattform där deltagarna lär känna varandra, blir inspirerade och utvecklar nya kunskaper inom områden som berör ledarskap. Upptäck spännande föreläsningar, interaktiva workshops och givande samtal som inte bara berikar din egen kompetens, utan också stärker ditt nätverk inom regionen och bortom branschgränserna. En gemenskap som blir en viktig resurs i din fortsatta karriär som ledare – ett stödjande nätverk som fungerar som ett viktigt bollplank, ger stöd när det behövs och öppnar upp för nya spännande affärsmöjligheter. Under ett nätverksår ses vi fyra gånger lunch-lunch på orterna Sundsvall, Åre och Örnsköldsvik. Träffarnas teman formas av deltagarna i nätverket tillsammans med samtalsledaren. För att skapa tid för kreativitet har vi alltid ett inslag av fysisk aktivitet i samband med träffarna.

Som deltagare i nätverket får du:

  • Vara en del av ett framtidssträvande och inspirerande nätverk
  • Kompetensutveckling inom områden som berör ledarskap
  • Möjlighet att skapa affärskontakter i ett regionöverskridande nätverk
  • Ta del av intressanta aktiviteter – som föreläsningar från erfarna ledare och omvärldsbevakning i form av aktuell forskning
  • Tillgång till ett viktigt bollplank som stöttar, utmanar och bidrar med ny kunskap

Vad kommer vi att fokusera på under 2024?

Effektiva möten och smart tidsplanering skapar balans och engagemang

Att som ledare ha en strukturerad plan för effektiva möten och smart tidsplanering är avgörande för organisationens framgång. Det skapar tids- och resurseffektivitet, främjar balans och välmående samt synliggör prioriteringar och skapar utrymme för strategiskt arbete. En genomtänkt struktur skapar ordning, minskar stress och motiverar och engagerar medarbetarna samt stärker beslutsfattandet.

Proaktiv konflikthantering – en nyckel för bygga starka team

Att som ledare ha verktyg för att hantera konflikter och navigera genom svåra samtal är avgörande för en framgångsrik ledarroll. Effektiv konflikthantering främjar samarbete, stärker medarbetarrelationer och skapar en positiv arbetsmiljö. Dessutom bidrar det till tydligare kommunikation och en sund organisationskultur. Genom att proaktivt hantera konflikter undviker man att destruktiva arbetssituationer eskalerar och främjar individuell och organisatorisk utveckling.

Så använder du storytelling för att öka motivation och lojalitet hos dina medarbetare

Att som ledare använda storytelling i sin kommunikation är ett viktigt verktyg för att inspirera, bygga gemenskap och främja lärande inom teamet. Att dela levande berättelser om organisationen, dess historia eller från ditt eget liv så ökar motivationen hos medarbetarna och det underlättar även förståelsen för utmaningar. Storytelling är därför ett viktigt verktyg för att stärka kommunikationen, kulturen och öka motivation och lojalitet.

Navigera genom förändring, hur ser den strategiska kompassen ut?

Att ha en strategi för att leda i förändring är avgörande för ledare. Den fungerar som en kompass, som minskar ovisshet och ger riktlinjer för anpassning. Genom tydlig och öppen kommunikation motiverar strategin teamet att hantera motstånd. Den förhindrar kaos och skapar trygghet i vägen framåt. I en värld som förändras snabbt och där utvecklingen går otroligt fort är ledaren och bolagets kompass avgörande för att överleva och för att behålla kompetens.

Ambitionen med Leaders of Tomorrow är att skapa ett branschöverskridande nätverk som lever över tid och som växer tillsammans med deltagarna i deras arbetsliv och personliga utveckling.

Pernilla Gravenfors leder oss framåt!

Pernillas erfarenhet som företagsledare kommer från 20 hotell, 6 destinationer och hundratals medarbetare under 25 år. Hon har flertalet kvalitativa ledarskapsutbildningar i ryggsäcken samt utbildning inom retorik och kommunikation. Efter tio år som VD respektive VD/delägare på Copperhill Mountain Logde och Holiday Club i Åre ägnar hon sig nu åt sina stora passioner i det egna bolaget Elevation Leadership: Att utveckla människor, affärsverksamheter och koncept.

Varför är Leaders of Tomorrow ett viktigt nätverk?

”För mig var det spännande och värdefullt att diskutera ledarskap med ledare från andra organisationer och branscher än den jag själv verkar i. Men den största vinsten är nog att jag fick möjlighet att vidga mitt nätverk i regionen.”

– Frida Anundsson, vd Sparbanksstiftelsen Norrland

”Jag ville ha en personlig utveckling och tog därför möjligheten att medverka i nätverket. Uppbyggnaden av programmet med den geografiska täckningen och de engagerade deltagarna har gjort att jag stärkt mitt nätverk. Föreläsarna som medverkade på träffarna höll även en genomgående hög nivå vilket har givit mig många bra verktyg som vi kommer ha nytta av i organisationen.”

– Tomas Roos, Avdelningschef Räddningstjänsten

” I och med mitt deltagande i nätverket har jag fått träffa och utbyta erfarenheter med ledare från andra företag, vilket har vart väldigt spännande. Vi hade också intressanta föreläsningar som var både lärorika och inspirerande. Jag har fått med mig verktyg som jag kan applicera i min tjänst och samtidigt fått lära känna personer som jag kan samarbeta med i framtiden.”

– Johan Spångberg, Workshop Manager Bosch Rexroth AB

Leaders of Tomorrow

Vi vill ha med dig!

Vi välkomnar drivna och ledande personer under 40 år. Gemensamt för deltagarna är att de har en ledande position, alternativt ses som en framtida ledare eller nyckelperson av sin arbetsgivare.

Vad är syftet med nätverket?

Erfarenhetsutbyte, ny kunskap och inspiration, omvärldsbevakning, personlig utveckling och långsiktiga relationer.

Vilka är med?

Nätverkets deltagare ses fyra gånger per år lunch till lunch med övernattning och är verksamma i Västernorrland eller Jämtland/Härjedalen. Deltagarna har ledande roller och representerar olika branscher och bolag i Mittsverige. Vid träffarna läggs stort fokus vid erfarenhetsutbyte, att bygga nya relationer och att inspirera och stötta varandra. Samtidigt ges ny kunskap och omvärldsbevakning från externa ledare, experter, workshops, case och nätverkets samtalsledare.

När ses vi under 2024?

  • 26-27 mars, Örnsköldsvik
  • 29-30 maj, Åre
  • 18-19 september, Sundsvall
  • 13-14 november, Åre

Så, vad är prislappen?

Medlem i Handelskammaren Mittsverige: 10 000 exkl. moms

Övriga: 13 000 exkl. moms

En kostnad för middag och logi tillkommer vid varje tillfälle.

En kostnad tillkommer vid varje tillfälle för middag och logi.

Information:

Vill du veta mer om Leaders of Tomorrow? Ta kontakt med Olivia Åsberg, Regionchef & Affärsutvecklare

olivia@midchamber.se

072 – 597 97 33

Samarbetspartners: