Bärighetsfrågor

För Handelskammaren Mittsverige och de företag vi representerar i regionen är tillgänglighet på vägar- och järnvägar en förutsättning för tillväxt. BK 4 med alla positiva effekter som den utbyggnaden har är ett viktigt steg för att utveckla transportsystemet och stärker företagens konkurrenskraft. Utmaningarna är flera, begränsade statliga medel och ett vägnät med stora investeringsbehov är några av dem. 

Lokala bärighetsgrupper i regionen är forum där samråd mellan industri- och transportnäring sker löpande i Handelskammarens regi. Ett forum som drivits under många år, där prioriteringar för bärighetsanslaget görs av företagen. Med hjälp av Handelskammarens representation i regionala och nationella bärighetsråd har möjligheten för näringslivet att föra fram sina prioriteringar inom området stärkts betydligt. 

 

Medverkande företag och organisationer:

 

BDX
Callans Trä
Domsjö Fiber
Gällö Skog
Handelskammaren Mittsverige
Holmen Skog
Jämtkraft
Metsä Board
Mondi Dynäs
Norra Skog
Nouryon
Nätraälven
Reaxcer/ Westan
Region Västernorrland
SCA
Sundfrakt
Sv Åkeriföretag i Norr
Valmet
VTG
Örnfrakt

I samarbete med Skogforsk har vi tagit fram en rapport som visar hur stor nytta skogsbruket har av de broar och vägar som Trafikverket har i planen för utbyggnad till BK4 fram till 2026. Hela planen finns att läsa nedan.

BK4 rapport