Skip to main content
Lokalt företagsklimat

Näringsliv i samverkan

Tillsammans med Örnsköldsviks Industrigrupp och Företagarna samarbetar vi och representerar en stor del av näringslivet. Vi är även samlokaliserade på Strandgatan 23 tillsammans med kommunens Näringslivsenhet.

Våra värderingar

Vi tror på samarbete istället för konkurrens. Tillsammans blir vi starkare då vi har en gemensam bild av utmaningarna för Örnsköldsvik och kan rikta kraften mot våra respektive arbetsområden. Vi tror också att ett inkluderande samhälle skapar tillväxt. Vi agerar tillsammans!

Gemensam påverkan

Tillsammans är vi med och påverkar näringslivets utveckling och vi arbetar bland annat för bättre järnvägar och kommunikationer. Vi arbetar även för att säkerställa kompetens, med arbeten som Destination jobb och Styrelseakademin.

Tillsammans arrangerar vi: