Skip to main content
Om oss

Tillsammans skapar vi ett kraftfullt näringsliv!

Handelskammaren Mittsverige är en politiskt obunden näringslivsorganisation med medlemsföretag i Västernorrlands- och Jämtlands län. Vi driver ett aktivt påverkansarbete på uppdrag av våra medlemmar inom infrastruktur, internationell handel och kompetensförsörjning. Vi är fristående i vårt arbete och det finns 11 Handelskamrar i Sverige och 12 000 Handelskamrar i världen i vårt nätverk.

Bli medlem »

Vår värdegrund

Vår värdegrund är baserad på övertygelsen om att ett kraftfullt näringsliv skapar en attraktiv region. Det är våra medlemsföretag som sätter agendan i vår verksamhet och på uppdrag av dem jobbar vi för en region där människor vill leva, där företag vågar investera och politiker förbättrar villkoren tillsammans med invånarna.

 

En samlad röst för ett kraftfullt näringsliv!

Kärnan i vår verksamhet, och det som driver oss framåt, är våra medlemsföretag. På uppdrag av medlemmarna agerar vi en samlad röst gentemot politiker, myndigheter och offentlig sektor då vi aktivt driver frågor inom infrastruktur, kompetensförsörjning och internationell handel.

En av våra främsta styrkor är att vi är helt fristående och kan fokusera på just de utmaningar och möjligheter som finns i region Mittsverige. Det innebär att de mötesplatser, nätverk och den kunskap som vi bidrar med alltid utgår ifrån behoven som finns hos våra 250 medlemsföretag i Västernorrland och Jämtland/Härjedalen.

Som en av 11 Handelskamrar i Sverige och en av 12 000 Handelskamrar i världen är vi en del av ett stort nationellt och internationellt nätverk, vilket gör oss till en viktig samverkansaktör. Med hjälp av vårt stora nätverk skapar vi mötesplatser där våra medlemsföretag kan skapa nya relationer och få utökad kunskap.

Tillsammans med våra medlemsföretag, representerade från olika branscher, påverkar vi gemensamt näringspolitiken och agerar en samlad röst för ett kraftfullt näringsliv!

 

Mission

Vår mission är att aktivt bidra till att skapa tillväxt i vår arbetsmarknadsregion genom att i olika frågor lyfta blicken från bypolitik och intern konkurrens till det som gör skillnad. De nyckelfrågor som är aktuella och som starkt påverkar utvecklingen av vår arbetsmarknadsregion är infrastruktur, internationell handel och kompetensförsörjning.

 

Vision

Vår vision är att vara den mest attraktiva intresseorganisationen för alla företag inom Västernorrlands- och Jämtlands län, oavsett storlek och bransch.

 

Kärnvärden

Alla organisationer och företag har något unikt som binder dem samman i verksamheten. För oss är det våra tre kärnvärden förtroende, utveckling och samarbete. Dessa är centrala byggstenar i vår värdegrund och tongivande i allt vi gör.

Samarbete

Vi tar initiativ till nya samarbeten och stärkta relationer genom att skapa nya mötesplatser som enar olika samhällsaktörer.

 

Förtroende

Vi skapar förtroende genom att vi vårdar våra relationer, håller en hög kvalitet i allt vi genomför och alltid strävar efter att möta andras förväntningar.

 

Utveckling

Vi vill bidra till att skapa en region med utveckling i framkant. Det gör vi genom att ständigt vara uppdaterade och leverera innehåll och samarbeten som är aktuella och som behövs.