Skip to main content
Handelsdokument

För dig med internationella affärer

Många länder kräver handelsdokument som intygar att varorna de har köpt eller importerat är tillverkade i Sverige. Reser du exempelvis på utställningar och mässor utanför EU behöver du ett varupass för dina varor, en ATA-carnet. Handelskammaren är ensam om att utfärda dessa exportdokument. Som medlem får du alltid 30% rabatt på avgiften för alla handelsdokument som vi utfärdar och stämplar.

Vi tycker det är viktigt att göra det enkelt och smidigt för våra medlemsföretag att göra affärer med utlandet. Vi har öppet alla vardagar på vårt kontor i Sundsvall mellan klockan 9-12 och 13-15 för att hjälpa er med handelsdokument.

ATA-carnet är en internationell tullhandling som gäller i ett åttiotal länder för att tillfälligt föra in och ut varor utan att betala eller deponera tull, moms och andra avgifter. ATA-carnet utfärdas för yrkesutrustning, varor för mässor och utställningar och varuprover.
Används för handel mellan ett EU-land och tredje land.
Dessa handelsdokument kan utfärdas med det digitala systemet essCert.
EUR 1-certifikatet används vid handel med de länder som EU har tecknat ett frihandelsavtal. För att kunna ansöka om ett EUR 1-certifikat måste varorna ha ett så kallat preferensberättigat ursprung.
Vissa länder kräver ett International Import Certificate (IC) innan export beviljas.
När varor som omfattas av tullunionsfördraget exporteras till Turkiet kan ett intyg, varucertifikat A.TR. utfärdas om varan är i fri omsättning.

Vilka handelsdokument finns det?

ATA-carnet
ATA-carnet är en internationell tullhandling som gäller i ett åttiotal länder för att tillfälligt föra in och ut varor utan att betala eller deponera tull, moms och andra avgifter. ATA-carnet utfärdas för yrkesutrustning, varor för mässor och utställningar och varuprover.

Ursprungscertifikat – Certificate of Origin
Används för handel mellan ett EU-land och tredje land.
Dessa handelsdokument kan utfärdas med det digitala systemet essCert.

ATR
Används för handel med Turkiet.

EUR1
Utfärdas vid handel med EU:s frihandelspartners. Samtliga länder som EU har slutit frihandelsavtal med finns att hitta på Tullverkets hemsida.

Import av strategiskt gods
Vissa länder kräver ett International Import Certificate (IC) innan export beviljas. Mer information finns att hitta på Stockholms handelskammares hemsida