Chamber Executive Club

Tillsammans med MAQS Advokatbyrå driver vi nätverket Chamber Executive Club för företagsledare i Mittsverige. Nätverket syftar till att stärka relationen mellan företagsledare i regionen, och därmed också bidra till näringslivets och regionens konkurrenskraft. Med de utmaningar och möjligheter som vår region står inför är det otroligt viktigt att företagsledarna hos våra största aktörer har goda relationer med varandra. Relationer som därmed också banar vägen för tillväxt, kreativitet och nya samarbeten som behövs i tider av nya möjligheter, osäkerheter i omvärlden och pågående/kommande investeringar.

I nätverket ses företagsledare två gånger årligen, en gång i vardera län, under lättsamma former med det huvudsakliga målet att fördjupa relationerna sinsemellan. Vid träffarna ges tillgång till relevant omvärldsbevakning och kontakt med intressanta gäster som bidrar med nya perspektiv på aktuella frågor som berör utvecklingen i vår region.

Kontakt:

Har du frågor om Chamber Executive Club? Vänligen kontakta Olivia Åsberg, Regionchef & Affärsutvecklare Handelskammaren Mittsverige.

Mail: olivia@midchamber.se

Telefon: 072 – 597 97 33

Nätverket arrangeras av: