Näringslivsparlamentet i Jämtland/Härjedalen

Näringslivsparlamentet återskapar ett fullmäktigemöte där företagare får sätta sig på politikernas plats och göra sina röster hörda i ett antal frågor. Det hela grundar sig egentligen i ett behov av att skapa en mötesplats mellan politik och näringsliv. En plats där företagare och politiska beslutsfattare kan mötas under en dag för att öka den ömsesidiga förståelsen.

Så går det till:

Näringslivsparlamentet i fyra steg

1.

Under Näringslivsparlamentet behandlas ett antal fokusområden. Varje fokusområde inleds med en beskrivning av området ur ett regionalt perspektiv för att ge underlag till och sätta fart på diskussionen och frågeställningarna.

2.

Företagsrepresentanterna representerade i parlamentet får möjlighet att ställa frågor till de utsedda politikerna eller tjänstepersonerna.

3.

Företagsrepresentanterna får möjlighet att rösta om fem på förhand bestämda frågeställningar inom varje fokusområde.

4.

Den ansvarige politikern eller tjänstepersonen inom varje fokusområde får svara på de framröstade frågeställningarna och ge sin syn på utmaningar och möjligheter inom fokusområdet.

Se utbrutna prioriteringar från Näringslivsparlamentet 2022 här!

Fokusområden:

2018

Näringslivsparlamentet grundades

77

Antalet företagsrepresentanter

4

Antalet fokusområden

Näringslivsparlamentet 2023 arrangeras den 25 oktober i Östersund!

Datum: 25 oktober

Tid: 09.30-15.00

Plats: Arctura, ÖSK-Vägen 13 Östersund

Genom att delta under dagen har du möjlighet att bidra och påverka i frågor som är avgörande för företagens framtida tillväxt. Säkra din plats redan nu!

Anmäl dig till Näringslivsparlamentet 2023 här!

Kontakt:

Har du frågor om Näringslivsparlamentet? Vänligen kontakta Oliver Dogo, vd Handelskammaren Mittsverige

Mail: oliver.dogo@midchamber.se

Telefon: 070 – 318 69 11