Employer Branding for lunch! – Örnsköldsvik/Umeå

Vill ditt företag spetsa ert varumärke, motiveras och utbyta erfarenheter med andra företag? I utvecklingsprogrammet Employer Branding for lunch lär ni er hur ni utvecklar en kultur och arbetsplats där medarbetare vill befinna sig och utvecklas till sin fulla potential! Vid fyra lunchtillfällen träffas deltagarna och får lyssna till inspirerande föreläsare, nätverka och får konkreta verktyg för hur de förstärker sitt företags arbetsgivarvarumärke. Varje träff har ett tydligt tema kopplat till Employer Branding likt: Vikten av synliga företagsvärderingar och Talent Management. Vilket företag som helst kan anmäla sig till programmet. Det enda kravet är att företaget har minst 3 anställda samt att den som anmäler sig arbetar och kan vara med och påverka företagets varumärkesarbete. Du kanske jobbar som VD, HR-ansvarig eller kommunikationsansvarig?

I denna programomgång träffas företag från både Umeå och Örnsköldsvik, vilket innebär att medverkande företag får ett bredare nätverk och ett utökat bollplank i frågor gällande arbetsgivarvarumärke. Tanken är också att samarbetet mellan kommunerna och deltagande företag i programmet kan bidra till att stärka kompetensförsörjningen och det gemensamma arbetet med platsvarumärket Umeå/Örnsköldsvik!

Employer Branding for lunch i Örnsköldsvik/Umeå arrangeras av Handelskammaren Mittsverige i samarbete med Umeå kommun, SEB, Clavister, Eurocon, House Be & Västerbottens Handelskammare.

Programmets innehåll med start i september 2023:

Attrahera och behålla talangerna – Hur tar man sitt Employer Brand till nästa nivå?

Träff 1 : 5 oktober, Umeå

Vad kan man som företag vinna på att arbeta aktivt med sitt arbetsgivarvarumärke? Fredrik Stranne, Client Director på Employer Branding byrån Coreworkers går igenom grunderna inom Employer Branding och hur strategiska och konkreta satsningar kan bidra till att attrahera och behålla talanger. Under föreläsningen ges konkreta uppdrag och verktyg som går att applicera direkt i organisationen.

Tid: 11.00 – 14.00

Plats: House Be, Umeå

Platsattraktivitet och platsvarumärke

Träff 2 : 25 oktober, Örnsköldsvik

Hur kan man som företag jobba med platsen för att skapa attraktionskraft och stärka sin arbetsgivarattraktivitet? Anna Österlund är delägare och platsstrateg på Placebrander. Frågor som rör platsattraktion och vilka som är delaktiga i det arbetet ligger Anna varmt om hjärtat och i sitt föredrag kommer hon beröra såväl forskning som ge konkreta tips kring den attraktiva platsen, visa inspirerande exempel från hela världen och därtill påvisa varför just du bör vilja vara delaktig vid din plats utveckling ur ett lönsamhetsperspektiv.

Tid: 11.00 – 14.00

Plats: House Be, Örnsköldsvik

Talent Management

Träff 3 : 16 november, Umeå

Hur behåller man talanger i en tid då allt fler vill göra minst två karriärer under sitt arbetsliv? Pernilla Bolander professor på Stockholm School of Economics, berättar utifrån sin forskning och sina möten med näringslivet om varför talang har blivit den avgörande konkurrensfördelen för dagens organisationer, vad man behöver tänka på för att behålla och locka en yngre generation och varför man som företag behöver ta sig en rejäl funderare på hur man definierar begreppet talang. 

Tid: 11.00 – 14.00

Plats: House Be, Umeå

Modiga ledare får hållbara medarbetare

Träff 4 : 6 december, Örnsköldsvik

Engagemang, handlingskraft, analysförmåga, struktur, flexibilitet, ansvarskänsla och driv. Detta är alla egenskaper som inte sällan personifierar den högpresterande medarbetaren, arbetsgivarens största tillgång. Tyvärr visar forskning att det är dessa medarbetare som oftast drabbas av vår tids största folksjukdom – utmattningssyndrom. Varför är det så? Ulrika Sedin från företaget Modern Mind pratar om hur du som ledare kan förebygga stressrelaterad ohälsa och bidra till hållbara medarbetare genom att vara en modig ledare. En ledare som sätter tydliga ramar och regler, som uppmanar till pauser och som vågar säga stopp. 

Tid: 11.00 – 14.00

Plats: House Be, Örnsköldsvik

Samtalsledare: Erika Hällström

Erika Hällström har en lång bakgrund som hälsovägledare, konsultchef och rekryterare. Idag jobbar hon på IT-konsultbolaget Masarin Consulting Group, har ett eget hälsoevent-företag och är också medlem i Junior Chamber Internationell (Juniorhandelskammaren Sundsvall) som anordnar en näringslivsgala i Sundsvall varje år. Erika brinner för utveckling och hälsa och vid träffarna bidrar hon med energi, inspiration och ser till att driva diskussionerna framåt. Erika är med andra ord gruppens stöd och bollplank!

 

Employer Branding for lunch

 

Målgrupp:

Personer som kan påverka varumärkesarbetet i organisationen. Om du är VD, platschef, HR-chef eller kommunikationsansvarig spelar mindre roll. Det viktiga är ambitionen att vilja stärka företagets varumärke.

 

Syfte:

Att skapa mer attraktiva arbetsplatser som får befintliga medarbetare att vilja stanna kvar och som gör att organsationen på sikt kan locka till sig rätt kompetens. I programmet föreläser ledande talare inom varje tema och deltagarna ges konkreta hemuppgifter att arbeta med i den egna organisationen.

 

Plats:

Två träffar i programmet genomförs på House Be i Umeå och två träffar genomförs på House Be i Örnsköldsvik.

 

Datum:

5 oktober, Umeå

25 oktober, Örnsköldsvik

16 november, Umeå

6 december, Örnsköldsvik

 

Pris:

Programmet kostar 5000 kr exkl. moms.

 

Information & anmälan:

Har ni frågor kring programmet? Hör av er till:

Olivia Åsberg, Regionchef & Affärsutvecklare

Mail: olivia@midchamber.se

Telefon: 072 – 597 97 33

Anmäl dig här!

Så här tycker tidigare deltagare om Employer Branding for lunch!

”Jag deltog i utvecklingsprogrammet för att employer branding är en oerhört aktuell fråga som lätt blir bortprioriterad om man inte håller den levande. I och med mitt deltagande har jag kunna ta del av andras kunskap i arbetet kring frågan, vilket har inspirerat mig. Men framförallt har jag fått med mig ny energi! Vi har redan startat igång flera nya projekt som berör employer branding.”

– Malin Bragner, HR Manager på H1 Communication

Samarbetspartners: