VD-nätverket

Att all verksamhet både kan och behöver utvecklas är ingen hemlighet. Men tar du dig tiden att förbättras i din roll som chef och ledare? I vårt VD-nätverk får du möjlighet att lyfta och diskutera de utmaningar du står inför som ledare. Du erbjuds ett bollplank, stöd och styrka. Nätverket ger dig tillgång till en grupp personer, i lika ställning, som du kan rådfråga om sådant som annars kan vara svårt att tala om inom den egna organisationen. Ta chansen att reflektera kring den egna verksamheten och träna på att driva andra medarbetare framåt!

VD – nätverket

 

Målgrupp:

Du som är VD, alternativt platschef, och sitter i ledningsgruppen är välkommen med din anmälan.

 

Syfte:

Erfarenhetsutbyte, verksamhetsutveckling, utökat nätverk, långsiktiga relationer, ny kunskap och inspiration.

 

Kort fakta:

Nätverket består av ett tiotal deltagare som träffas vid ett antal träffar per år. I nätverket inspireras du av föreläsare inom valda ämnesområden och får också möjlighet att lyfta egna case ur verksamheten. Här utbyts erfarenheter och kunskap samtidigt som du får ett nytt nätverk för framtiden som genererar nya affärsmöjligheter.

 

Pris:

Medlemmar i Handelskammaren betalar 25 000 kr exkl. moms. Övriga betalar 30 000 kr exkl. moms. Boendet ingår inte i priset.

 

Information och anmälan:

Är du intresserad av att ansluta till nästa omgång? Kontakta Anders Eriksson:

anders.eriksson@midchamber.se

070 – 655 50 25