Näringslivsparlamentet i Norrbotten

Näringslivsparlamentet återskapar ett fullmäktigemöte där företagare får sätta sig på politikernas plats och göra sina röster hörda i ett antal frågor. Det hela grundar sig egentligen i ett behov av att skapa en mötesplats mellan politik och näringsliv. En plats där företagare och politiska beslutsfattare kan mötas under en dag för att öka den ömsesidiga förståelsen.

2018

Näringslivsparlamentet grundades

77

Antalet företagsrepresentanter

4

Antalet fokusområden

Har du frågor om Näringslivsparlamentet i Norrbotten?

Vänligen kontaka Linda Nilsson, VD Norrbottens Handelskammare

Mail: linda@norrbottenshandelskammare.se

Telefon: 070 – 546 99 26