Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningen är en stor utmaning för näringslivet i vår region. Att hitta rätt kompetens och att vara en attraktiv arbetsgivare blir en allt större utmaning i konkurrensen om framtidens arbetskraft. Därför är ett av våra givna fokusområden kompetensförsörjningsfrågan. Vi arbetar med flera olika projekt inom området och erbjuder kompetensutveckling för våra medlemsföretag genom utbildningar, seminarier och nätverk.

Status, kvalitet och matchning – det är vad Teknikcollege handlar om! Hög teknisk kompetens är avgörande för svenska industrins tillväxt.
Teknikbussen ingår i Arbetsmarknadskunskap och är en viktig del av det framtida kompetensförsörjningsarbetet som våra kommunikatörer arbetar med.
Dagens arbetsgivare har stora anställningsbehov och generationen som ska ta över känner sig ofta dåligt rustade för framtiden. De vet inte var jobben finns eller hur de ska ta sig dit.
Checkpoint Young är nätverket för morgondagens ledare där ledarskap och kunskapsutbyte står i fokus.