Skip to main content
Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningen är en stor utmaning för näringslivet i vår region. Att hitta rätt kompetens och att vara en attraktiv arbetsgivare blir en allt större utmaning i konkurrensen om framtidens arbetskraft. Därför är ett av våra givna fokusområden kompetensförsörjningsfrågan. Vi arbetar med flera olika projekt inom området och erbjuder kompetensutveckling för våra medlemsföretag genom utbildningar, seminarier och nätverk.

Dagens arbetsgivare har stora anställningsbehov och generationen som ska ta över känner sig ofta dåligt rustade för framtiden. De vet inte var jobben finns eller hur de ska ta sig dit.
Tillsammans med Örnsköldsviks Industrigrupp och Företagarna samarbetar vi och representerar en stor del av näringslivet.
Status, kvalitet och matchning – det är vad Teknikcollege handlar om! Hög teknisk kompetens är avgörande för svenska industrins tillväxt.