Skip to main content

Rapporter

Här finns Handelskammaren Mittsveriges rapporter från 2020 och framåt samlade.

2022

Nyckeln till framtidens arbetskraft - Västernorrland

Under 2021 har vi träffat över 4000 elever i högstadiet och gymnasiet i Västernorrland, och pratat med dem om arbetsmarknaden och de val de förväntas göra i framtiden. Från de många dialogerna med elever från hela länet har vi fått med oss viktiga insikter om elevernas planer framåt. I denna rapport har vi sammanfattat dessa insikter.

Nyckeln till framtidens arbetskraft - Jämtland/Härjedalen

Under 2021 har vi träffat över 2000 elever i högstadiet och gymnasiet i Jämtland/Härjedalen och pratat med dem om arbetsmarknaden och de val de förväntas göra i framtiden. Från de många dialogerna med elever från hela länet har vi fått med oss viktiga insikter om elevernas planer framåt. I denna rapport har vi sammanfattat dessa insikter.

2021

Omställning av transporter i Västernorrland

Ulf Andersson Utbildning i Tavelsjö AB har av Handelskammaren Mittsverige fått uppdraget att inom regionen få en förståelse bland aktörer inom transportområdet och hur man ser på införande av fossilfria transporter inom länet.