A.TR. Certifikat

När varor som omfattas av tullunionsfördraget exporteras till Turkiet kan ett intyg, varucertifikat A.TR. utfärdas om varan är i fri omsättning. Med Turkiet finns ett tullunionsaval som omfattar alla varor utom kol-, stål- och jordbruksprodukter. Avtalet innebär att varor som är tillverkade i EU eller införtullade här kan importeras tullfritt till Turkiet.

I Sverige utfärdar Tullverket A.TR.-certifikaten. Företag kan även ansöka om att få stämpla sina certifikat själva. Ansökningsblankett för detta finna att ladda ner på Tullverkets hemsida.

Ansökan/certifikat skickas till Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm.