Logistikdag Mitt

Logistikdag Mitt är ett av våra största årliga event där deltagarna får chansen att diskutera aktuella möjligheter och utmaningar kopplat till logistik och transporter. Det är också ett tillfälle för företag att kunna vara med och påverka och lyfta viktiga prioriteringar i vår region mot viktiga aktörer likt beslutsfattare och media.

Under dagen deltar experter inom olika områden och inspirerar i frågor gällande exempelvis införandet av längre fordon, Sjöfartens framtid och hållbara transporter.

För oss som medlemsorganisation är det viktigt att lyfta dessa frågor i vår region. I det globala är regionens företag små aktörer, vilket gör att varje krona i stärkt konkurrenskraft räknas. Samtidigt som den traditionella industrin blomstrar är besöksnäringen den snabbast växande näringen, både i Jämtlands län, i landet som helhet och internationellt. Det gemensamma för dessa är att de är beroende av en fungerande och pålitlig infrastruktur.