Medlemskap

Tillsammans skapar vi ett kraftfullt näringsliv!

Vårt mål är en attraktiv region där människor vill leva, där företag vågar investera och politiker förbättrar villkoren tillsammans med invånarna. Som medlem i Handelskammaren Mittsverige är du med och formar ett kraftfullt näringsliv!

Bli medlem »
Vi erbjuder ett brett nätverk och ny kunskap som gör ditt företag konkurrenskraftigare!

Våra medlemmar är det viktigaste vi har och det som driver vår verksamhet framåt. På uppdrag av våra medlemsföretag agerar vi en samlad röst gentemot politiker, myndighet och offentlig sektor då vi aktivt driver frågor inom infrastruktur, internationell handel och kompetensförsörjning. Tillsammans gör vi skillnad och jobbar för en attraktiv region och ett kraftfullt näringsliv!

Vi arbetar med stort regionalt fokus och med frågor som måste belysas för att göra regionen till en attraktiv plats där människor och företag träffas, knyter kontakter och lär av varandra.

Tillsammans med våra medlemsföretag, representerade från olika branscher, besitter vi en stor kompetens och goda samarbetsmöjligheter. Som en del av Handelskammaren Mittsverige är ditt företag en del av ett brett nätverk som gemensamt påverkar näringspolitiken!

Medlemsförmåner

 1. Du är med och påverkar näringspolitiken
 2. Du får ökad konkurrenskraft genom ett bredare nätverk och ny kunskap
 3. Du visar samhällsengagemang
 4. Erbjuds ett förmånligt pris på våra evenemang, seminarier och utbildningar
 5. Rabatterat pris samt rådgivning kring handelsdokument
 6. Löpande omvärldsbevakning och rapporter

Antal medlemmar: 252

Total omsättning på våra medlemsföretag:
80 miljarder

Antal anställda hos medlemsföretagen: 24 276

Handelskammaren Mittsverige 2020

 • Exportdokument utfärdade: 4560
 • Nya medlemmar: 22
 • Antalet genomförda evenemang, utbildningar och seminarier: 56 st
 • Direkt antal deltagare i egna möten/seminarium: 1491 personer
 • Indirekta deltagare i konferens/seminarium där Handelskammaren varit medarrangör: 2310 personer

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 125 kr per omsättningsmiljon, dock lägst 2000 kr/år och max 75000 kr/år. Alla bolag med omsättning upp till 16 Mkr per år betalar 2000 kr. Av dessa är 1800 kr en avdragsgill kostnad. Maxavgiften infaller vid en omsättning på 600 Mkr.

Stadgar

Månadens medlemsföretag: Absolicon

På bilden: Joakim Byström, VD

"Handelskammaren är en viktig företrädare för oss regionalt som driver företagens intressen för bättre kommunikationer och samverkan med politiker. Vi får även hjälp med t.ex. tullärenden."

Absolicon tillverkar världens bästa koncentrerande solfångare. Men koncentrerad solenergi kan vi producera värme och ånga upp till 160 grader som kan värme processer i industrier och värme hela städer. Vi har överenskommelser om att installera hos AB InBev, världens största bryggerikoncern, hos Carlsberg i Grekland och hos SWCC, världens största avsaltningsföretag i Saudiarabien. Det vi säljer är vår robotiserade produktionslina som kan producera en solfångare var sjätte minut. Genom en global utrullning av robotiserade produktionslinor kan vi massproducera solfångare som ersätter olja, kol och gas i jordens länder. Vi är noterade med ca 300 miljoner i börsvärde och har bra stöd från våra 5000 aktieägare.

– Joakim Byström, VD

Vad är det som är unikt med Absolicon som skapar framgång?

– Vi skall förändra hur man producerar värme för industrier och hela städer, från olja, kol och gas till koncentrerad solvärme och på så sätt ändra världens energiförsörjning.

På vilket sätt tror du att ert medlemskap i Handelskammaren Mittsverige kan hjälpa er?

– Handelskammaren är en viktig företrädare för oss regionalt som driver företagens intressera för bättre kommunikationer och samverkan med politiker. Vi får även hjälp med t.ex. tullärenden.

Vad är det viktigaste för er just nu för att kunna ta nästa steg? 

– Nu arbetar vi med att göra fem pilotinstallationer hos fem multinationella bolag på fem kontinenter. Samtidigt fortsätter vi sälja in våra produktionslinor i allt fler länder. Att rekrytera personal och få våra studenter som kommer från hela världen att vilja stanna kvar i Härnösand är utmanande.

Se fler Månadens Medlemsföretag!