Medlemskap

Tillsammans skapar vi ett kraftfullt näringsliv!

Vårt mål är en attraktiv region där människor vill leva, där företag vågar investera och politiker förbättrar villkoren tillsammans med invånarna. Som medlem i Handelskammaren Mittsverige är du med och formar ett kraftfullt näringsliv!

Bli medlem »
Vi erbjuder ett brett nätverk och ny kunskap som gör ditt företag konkurrenskraftigare!

Våra medlemmar är det viktigaste vi har och det som driver vår verksamhet framåt. På uppdrag av våra medlemsföretag agerar vi en samlad röst gentemot politiker, myndighet och offentlig sektor då vi aktivt driver frågor inom infrastruktur, internationell handel och kompetensförsörjning. Tillsammans gör vi skillnad och jobbar för en attraktiv region och ett kraftfullt näringsliv!

Vi arbetar med stort regionalt fokus och med frågor som måste belysas för att göra regionen till en attraktiv plats där människor och företag träffas, knyter kontakter och lär av varandra.

Tillsammans med våra medlemsföretag, representerade från olika branscher, besitter vi en stor kompetens och goda samarbetsmöjligheter. Som en del av Handelskammaren Mittsverige är ditt företag en del av ett brett nätverk som gemensamt påverkar näringspolitiken!

Medlemsförmåner

 1. Du är med och påverkar näringspolitiken
 2. Du får ökad konkurrenskraft genom ett bredare nätverk och ny kunskap
 3. Du visar samhällsengagemang
 4. Erbjuds ett förmånligt pris på våra evenemang, seminarier och utbildningar
 5. Rabatterat pris samt rådgivning kring handelsdokument
 6. Löpande omvärldsbevakning och rapporter

Antal medlemmar: 247

Total omsättning på våra medlemsföretag:
80 miljarder

Antal anställda hos medlemsföretagen: 23 000

Handelskammaren Mittsverige 2019

 • Exportdokument utfärdade: 4560
 • Nya medlemmar: 23
 • Antalet genomförda evenemang, utbildningar och seminarier: 56 st
 • Direkt antal deltagare i egna möten/seminarium: 1491 personer
 • Indirekta deltagare i konferens/seminarium där Handelskammaren varit medarrangör: 2310 personer

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 125 kr per omsättningsmiljon, dock lägst 2000 kr/år och max 75000 kr/år. Alla bolag med omsättning upp till 16 Mkr per år betalar 2000 kr. Av dessa är 1800 kr en avdragsgill kostnad. Maxavgiften infaller vid en omsättning på 600 Mkr.

Stadgar

Månadens medlemsföretag: HumanResurs

På bilden: Anna Alexandersson, VD

"Det som också intresserade mig var Handelskammarens arbete med kompetensförsörjning och att genom Arbetsmarknadskunskap attrahera ungdomar att söka sig till vårdsektorn".

HumanResurs består av två olika verksamheter: HumanResurs Företagshälsa och HumanResurs Hälsocentral. Vi är det lokala vårdalternativet i Örnsköldsvik. Företagshälsan arbetar för att stötta arbetsgivare i att skapa säkra, hälsofrämjande och utvecklande arbetsförhållanden med fokus på en helhetssyn inom hälsa och arbetsmiljö. Vår Hälsocentral bedriver primärvård på uppdrag av Region Västernorrland. Vi jobbar för att erbjuda vård av hög kvalité, god tillgänglighet, service och gott bemötande när du behöver vård genom livets alla skeenden.

– Anna Alexandersson, VD

Vad är det som är unikt med HumanResurs som skapar framgång?

– Våra medarbetare har en bredd av olika kompetenser och jobbar engagerat och lojalt tillsammans med kunden eller individen i fokus. Det skapar positiva resultat. Jag får ofta beröm för det och det gör mig otroligt stolt förstås!

På vilket sätt tror du att ert medlemskap i Handelskammaren Mittsverige kan hjälpa er?

– Vi blev medlemmar när jag fick förfrågan om att delta i Handelskammarens VD-nätverk. Det är värdefullt för mig i min roll för både kompetensutveckling och möjligheter till nätverkande. Det som också intresserade mig var Handelskammarens arbete med kompetensförsörjning och att genom Arbetsmarknadskunskap attrahera ungdomar att söka sig till vårdsektorn. Hela sektorn oavsett om den är offentlig eller privat står inför en stor utmaning att både utbilda och attrahera medarbetare.

Vad är det viktigaste för er just nu för att kunna ta nästa steg? 

– Digitalisering har successivt växt inom många branscher, även inom vår. Just nu under pågående pandemi har den ställts på sin spets, och jag ser att vi behöver anpassa oss snabbare för att möta efterfrågan med rätt verktyg. Vi tror inte att digitala möten kan ersätta de personliga fullt ut för att göra rätt bedömningar och skapa förtroende, men vi behöver såklart också växla om till det mer digitala i den mån vi kan.

Se fler Månadens Medlemsföretag!