Skip to main content
Medlemskap

Tillsammans skapar vi ett kraftfullt näringsliv!

Vårt mål är en attraktiv region där människor vill leva, där företag vågar investera och politiker förbättrar villkoren tillsammans med invånarna. Som medlem i Handelskammaren Mittsverige är du med och formar ett kraftfullt näringsliv!

Bli medlem »
Vi erbjuder ett brett nätverk och ny kunskap som gör ditt företag konkurrenskraftigare!

Våra medlemmar är det viktigaste vi har och det som driver vår verksamhet framåt. På uppdrag av våra medlemsföretag agerar vi en samlad röst gentemot politiker, myndighet och offentlig sektor då vi aktivt driver frågor inom infrastruktur, internationell handel och kompetensförsörjning. Tillsammans gör vi skillnad och jobbar för en attraktiv region och ett kraftfullt näringsliv!

Vi arbetar med stort regionalt fokus och med frågor som måste belysas för att göra regionen till en attraktiv plats där människor och företag träffas, knyter kontakter och lär av varandra.

Tillsammans med våra medlemsföretag, representerade från olika branscher, besitter vi en stor kompetens och goda samarbetsmöjligheter. Som en del av Handelskammaren Mittsverige är ditt företag en del av ett brett nätverk som gemensamt påverkar näringspolitiken!

Medlemsförmåner

 1. Du är med och påverkar näringspolitiken
 2. Du får ökad konkurrenskraft genom ett bredare nätverk och ny kunskap
 3. Du visar samhällsengagemang
 4. Erbjuds ett förmånligt pris på våra evenemang, seminarier och utbildningar
 5. Rabatterat pris samt rådgivning kring handelsdokument
 6. Löpande omvärldsbevakning och rapporter

Antal medlemmar: 252

Total omsättning på våra medlemsföretag:
80 miljarder

Antal anställda hos medlemsföretagen: 24 276

Handelskammaren Mittsverige 2021

 • Exportdokument utfärdade: 4560
 • Nya medlemmar: 22
 • Antalet genomförda evenemang, utbildningar och seminarier: 56 st
 • Direkt antal deltagare i egna möten/seminarium: 1491 personer
 • Indirekta deltagare i konferens/seminarium där Handelskammaren varit medarrangör: 2310 personer

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 140 kr per omsättningsmiljon, dock lägst 2500 kr/år och max 75000 kr/år. Alla bolag med omsättning upp till 10 Mkr per år betalar 2500 kr. Av dessa är 2200 kr en avdragsgill kostnad.

Stadgar

Månadens medlemsföretag: Kinab

På bilden: Patrik Rosengren, Tillförordnad vd, Kinab

''Vi är stolta över vår norrländska själ och strävar efter att hantera alla våra uppdrag med omsorg, noggrannhet och riktigt bra service.''

Kinab skapar fräscha återvinningsmiljöer. Vare sig det är en livsmedelsbutik, företag, bostadsrättsförening eller fastighet, är vi övertygade om att en fräsch miljö ökar värdet för boende, kunder och medarbetare.

Samtidigt som verksamheten gynnas, är vi också med och bidrar till en mer hållbar miljö.

– Patrik Rosengren

Vad är det som är unikt med ert företag som skapar framgång?

Vi på Kinab drivs av ett stort engagemang, önskan om hög kvalitet och bra tillgänglighet. Vi är stolta över vår norrländska själ och strävar efter att hantera alla våra uppdrag med omsorg, noggrannhet och riktigt bra service.

Varför är ni medlem i Handelskammaren Mittsverige?

– Vi resonerade om insatser för bättre samverkan mellan skolan – näringslivet och att det är en viktig insats för att skapa framtidstro för våra ungdomar. Samtidigt som det är viktigt för Er som företagare att det finns tillgång till rätt kompetens att rekrytera nya medarbetare. Det gör Handelskammaren genom Arbetsmarknadskunskap i skolan, som från 2023 har projektnamnet Kompetenskompassen och att vi får visa upp vår verksamhet och träffa elever i grundskolan.

Ett annat av våra mest prioriterade insatser är att säkerställa bra kommunikationer till/från Örnsköldsvik och Västernorrland. Ex att vi behåller och utvecklar Öviks flygplats och att tågtrafiken för gods- och person har en hög tillgänglighet och som svarar mot företagens behov.

Vad är det viktigaste för er just nu för att kunna ta nästa steg?

– Den största utmaningen vi står inför idag är att säkerställa kompetent personal till våra enheter.

Se fler Månadens Medlemsföretag!