Medlemskap

Tillsammans skapar vi ett kraftfullt näringsliv!

Vårt mål är en attraktiv region där människor vill leva, där företag vågar investera och politiker förbättrar villkoren tillsammans med invånarna. Som medlem i Handelskammaren Mittsverige är du med och formar ett kraftfullt näringsliv!

Bli medlem »
Vi erbjuder ett brett nätverk och ny kunskap som gör ditt företag konkurrenskraftigare!

Våra medlemmar är det viktigaste vi har och det som driver vår verksamhet framåt. På uppdrag av våra medlemsföretag agerar vi en samlad röst gentemot politiker, myndighet och offentlig sektor då vi aktivt driver frågor inom infrastruktur, internationell handel och kompetensförsörjning. Tillsammans gör vi skillnad och jobbar för en attraktiv region och ett kraftfullt näringsliv!

Vi arbetar med stort regionalt fokus och med frågor som måste belysas för att göra regionen till en attraktiv plats där människor och företag träffas, knyter kontakter och lär av varandra.

Tillsammans med våra medlemsföretag, representerade från olika branscher, besitter vi en stor kompetens och goda samarbetsmöjligheter. Som en del av Handelskammaren Mittsverige är ditt företag en del av ett brett nätverk som gemensamt påverkar näringspolitiken!

Medlemsförmåner

 1. Du är med och påverkar näringspolitiken
 2. Du får ökad konkurrenskraft genom ett bredare nätverk och ny kunskap
 3. Du visar samhällsengagemang
 4. Erbjuds ett förmånligt pris på våra evenemang, seminarier och utbildningar
 5. Rabatterat pris samt rådgivning kring handelsdokument
 6. Löpande omvärldsbevakning och rapporter

Antal medlemmar: 252

Total omsättning på våra medlemsföretag:
80 miljarder

Antal anställda hos medlemsföretagen: 24 276

Handelskammaren Mittsverige 2021

 • Exportdokument utfärdade: 4560
 • Nya medlemmar: 22
 • Antalet genomförda evenemang, utbildningar och seminarier: 56 st
 • Direkt antal deltagare i egna möten/seminarium: 1491 personer
 • Indirekta deltagare i konferens/seminarium där Handelskammaren varit medarrangör: 2310 personer

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 140 kr per omsättningsmiljon, dock lägst 2000 kr/år och max 75000 kr/år. Alla bolag med omsättning upp till 16 Mkr per år betalar 2000 kr. Av dessa är 1800 kr en avdragsgill kostnad. Maxavgiften infaller vid en omsättning på 600 Mkr.

Stadgar

Månadens medlemsföretag: Octowood

På bilden: Leif Berglund, vd

"Infrastrukturfrågor är oerhört viktiga för oss som exporterar 70% av vår produktion. Där tycker jag att Handelskammaren gör ett bra jobb!"

Octowood är en trämekanisk industri med produktion i Kälarne i Östra Jämtland. Vi tillverkar ledningsstolpar och stängselstolpar. I alla våra produkter tillsätter vi ett träskydd för att ge en ökad livslängd och därmed hållbarhet i alla bemärkelser. Slutkunden för våra stängselstolpar är exempelvis fårfarmaren på Irland, vinodlaren i Frankrike eller hästuppfödaren i Sverige. Vår förstahandskund är återförsäljare och distributörer. När det kommer till ledningsstolpar är slutkunden nätägaren. 

– Leif Berglund, vd

Vad är det som är unikt med Octowood som skapar framgång?

– Vi har medvetet jobbat med vårt varumärke och inte prutat på våra högt ställda kvalitetskrav på vår produkt. Vi arbetar med svensk träråvara och befinner oss i ett bra råvaruområde. Vårt träskydd tillhör det bästa. Organiserad försäljning som kombineras med god logistik så att varorna når kunderna i rätt tid är också viktigt. Den geografiska placeringen, i Norrlands inland, gör dessutom att vi behöver vara attraktiva som arbetsgivare för att både rekrytera och behålla medarbetare. Vi är en viktig arbetsgivare på orten och har ett ansvar ur det perspektivet.

Vad är det viktigaste för er just nu för att kunna ta nästa steg? 

– Vår pågående investering för 50 mkr håller på att färdigställas. Att ta den i drift och fullt ut lansera vårt nya träskydd på i första hand marknaderna i UK och Irland är oerhört avgörande för oss. I vår plan för tillväxt har vi nått 70%. Vi har 30% ytterligare kvar för att nå vårt mål 2024. En sak som vi inte kan påverka är Rysslands angreppskrig i Ukraina, även fast vi endast arbetar med svensk träråvara är det omöjligt att se vilka följder detta får för oss och alla andra.

Varför är ni medlem i Handelskammaren Mittsverige?

– Infrastrukturfrågor är oerhört viktiga för oss som exporterar 70% av vår produktion. Där tycker jag att Handelskammaren gör ett bra jobb. En del av våra kunder finns i Nordafrika där Libyen är ett exempel där vi får hjälp med dokumenthantering. Det är även viktigt att finnas i ett stort nätverk som Handelskammaren, vilket ger en inblick i aktuella frågor och frågeställningar.

Se fler Månadens Medlemsföretag!