Skip to main content
Medlemskap

Tillsammans skapar vi ett kraftfullt näringsliv!

Vårt mål är en attraktiv region där människor vill leva, där företag vågar investera och politiker förbättrar villkoren tillsammans med invånarna. Som medlem i Handelskammaren Mittsverige är du med och formar ett kraftfullt näringsliv!

Bli medlem »
Vi erbjuder ett brett nätverk och ny kunskap som gör ditt företag konkurrenskraftigare!

Våra medlemmar är det viktigaste vi har och det som driver vår verksamhet framåt. På uppdrag av våra medlemsföretag agerar vi en samlad röst gentemot politiker, myndighet och offentlig sektor då vi aktivt driver frågor inom infrastruktur, internationell handel och kompetensförsörjning. Tillsammans gör vi skillnad och jobbar för en attraktiv region och ett kraftfullt näringsliv!

Vi arbetar med stort regionalt fokus och med frågor som måste belysas för att göra regionen till en attraktiv plats där människor och företag träffas, knyter kontakter och lär av varandra.

Tillsammans med våra medlemsföretag, representerade från olika branscher, besitter vi en stor kompetens och goda samarbetsmöjligheter. Som en del av Handelskammaren Mittsverige är ditt företag en del av ett brett nätverk som gemensamt påverkar näringspolitiken!

Medlemsförmåner

 1. Du är med och påverkar näringspolitiken
 2. Du får ökad konkurrenskraft genom ett bredare nätverk och ny kunskap
 3. Du visar samhällsengagemang
 4. Erbjuds ett förmånligt pris på våra evenemang, seminarier och utbildningar
 5. Rabatterat pris samt rådgivning kring handelsdokument
 6. Löpande omvärldsbevakning och rapporter

Antal medlemmar: 252

Total omsättning på våra medlemsföretag:
80 miljarder

Antal anställda hos medlemsföretagen: 24 276

Handelskammaren Mittsverige 2021

 • Exportdokument utfärdade: 4560
 • Nya medlemmar: 22
 • Antalet genomförda evenemang, utbildningar och seminarier: 56 st
 • Direkt antal deltagare i egna möten/seminarium: 1491 personer
 • Indirekta deltagare i konferens/seminarium där Handelskammaren varit medarrangör: 2310 personer

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 140 kr per omsättningsmiljon, dock lägst 2000 kr/år och max 75000 kr/år. Alla bolag med omsättning upp till 16 Mkr per år betalar 2000 kr. Av dessa är 1800 kr en avdragsgill kostnad. Maxavgiften infaller vid en omsättning på 600 Mkr.

Stadgar

Månadens medlemsföretag: House Be

På bilden: Ulrika Nilsson, Regionsansvarig Västernorrland, House Be

''Vi ser också att Handelskammaren spelar en viktig roll i regionens utveckling och har bland mycket annat ett brett erbjudande av väldigt bra utbildningar och event.''

Vi är House Be, ett snabbväxande norrländskt coworking-företag som finns på tio platser i Norrland. Vi erbjuder moderna arbetsplatser och mötesplatser för ett hållbart arbetsliv genom en heltäckande medlemsupplevelse där den fysiska platsen, nätverkande och utveckling står i fokus.

– Ulrika Nilsson, Regionsansvarig Västernorrland House Be

Vad är det som är unikt med House Be som skapar framgång?

– Vi tar coworking till en ny nivå genom att skapa en kultur och miljö där våra medlemmar får ut maximalt i sitt arbete och på den plats där de vill leva sina liv. Det gör vi genom att arbeta med värdeorden Work. Play. Be.

Vår framgång bygger på att vi erbjuder mer än gemensamma lokaler där man delar på mötesrum, skrivare och kaffemaskin. Vi erbjuder en plats som ger inspiration, föder kreativitet och skapar spännande möten mellan människor och som gör livet och jobbet mer dynamiskt.

På vilket sätt tror du att ert medlemskap i Handelskammaren Mittsverige kan hjälpa er?

– Precis som Handelskammaren Mittsverige brinner vi för vår region, för samarbeten och att hjälpa företag till framgång eller göra en nyetablering lättare. Vi ser också att Handelskammaren spelar en viktig roll i regionens utveckling och har bland mycket annat ett brett erbjudande av väldigt bra utbildningar och event. Dessutom är de ett riktigt härligt gäng som vi tycker mycket om att samarbeta med.

Vad är det viktigaste för er just nu för att kunna ta nästa steg? 

– Det är att lyfta Norrland som region och att fortsätta utveckla förutsättningarna för företagande här. Vi ser att fler vill flytta till regionen för att skapa ett bättre liv för sig själva. Där kan vi hjälpa till genom att ge de bästa förutsättningarna när det kommer till arbete och fritid. Vi sänker också trösklarna för att komma till regionen, vill någon prova på hur det är att leva och jobba i Norrland så kan vi hjälpa dem med arbetsplats och tillhörighet.

Se fler Månadens Medlemsföretag!