Skip to main content
Medlemskap

Tillsammans skapar vi ett kraftfullt näringsliv!

Vårt mål är en attraktiv region där människor vill leva, där företag vågar investera och politiker förbättrar villkoren tillsammans med invånarna. Som medlem i Handelskammaren Mittsverige är du med och formar ett kraftfullt näringsliv!

Bli medlem »
Vi erbjuder ett brett nätverk och ny kunskap som gör ditt företag konkurrenskraftigare!

Våra medlemmar är det viktigaste vi har och det som driver vår verksamhet framåt. På uppdrag av våra medlemsföretag agerar vi en samlad röst gentemot politiker, myndighet och offentlig sektor då vi aktivt driver frågor inom infrastruktur, internationell handel och kompetensförsörjning. Tillsammans gör vi skillnad och jobbar för en attraktiv region och ett kraftfullt näringsliv!

Vi arbetar med stort regionalt fokus och med frågor som måste belysas för att göra regionen till en attraktiv plats där människor och företag träffas, knyter kontakter och lär av varandra.

Tillsammans med våra medlemsföretag, representerade från olika branscher, besitter vi en stor kompetens och goda samarbetsmöjligheter. Som en del av Handelskammaren Mittsverige är ditt företag en del av ett brett nätverk som gemensamt påverkar näringspolitiken!

Medlemsförmåner

 1. Du är med och påverkar näringspolitiken
 2. Du får ökad konkurrenskraft genom ett bredare nätverk och ny kunskap
 3. Du visar samhällsengagemang
 4. Erbjuds ett förmånligt pris på våra evenemang, seminarier och utbildningar
 5. Rabatterat pris samt rådgivning kring handelsdokument
 6. Löpande omvärldsbevakning och rapporter

Antal medlemmar: 260

Total omsättning på våra medlemsföretag:
80 miljarder

Antal anställda hos medlemsföretagen: 24 276

Handelskammaren Mittsverige 2023

 • Exportdokument utfärdade: 4560
 • Nya medlemmar: 22
 • Antalet genomförda evenemang, utbildningar och seminarier: 56 st
 • Direkt antal deltagare i egna möten/seminarium: 1491 personer
 • Indirekta deltagare i konferens/seminarium där Handelskammaren varit medarrangör: 2310 personer

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 140 kr per omsättningsmiljon, dock lägst 2500 kr/år och max 75000 kr/år. Alla bolag med omsättning upp till 10 Mkr per år betalar 2500 kr. Av dessa är 2200 kr en avdragsgill kostnad.

Stadgar

Månadens medlemsföretag: Agtira

På bilden: Erik Jonuks, VD Agtira

''Agtira har goda kontakter med Handels­kam­maren och vi vill gärna finnas i ett sammanhang som stöttar och utvecklar närings­livet i vår region''

Agtira är ett food-tech bolag som leverar och driver anläggningar för hållbar och lönsam livsmedelsproduktion. Genom att odla gurka, tomat, örter och andra grönsaker i direkt anslutning till butiker eliminerar vi transportleden och ser till att konsumenter kam äta färska grönsaker året runt. Vi erbjuder även lösningar för fiskodling på land. Vår ambition är att vara världsledande inom odling i urbana miljöer och ständigt utveckla såväl odlingsmetoder som mjukvarustöd.

Som VD tror jag stenhårt på Agtira och att vi är en viktig pusselbit i framtidens livsmedelsproduktion.

– Erik Jonuks

Vad är det som är unikt med Agtira som skapar framgång?

– Våra anläggningar anpassas efter kund och plats. Vår senaste anläggning är byggd på parkeringsplatsen strax utanför ICA Maxi i Östersund. Med ett kompletterande fiskhus finns möjlighet att också erbjuda härodlad atlantlax, som fötts upp i samverkan med grönsaksodlingarna.

Fördelarna för våra kunder, livsmedelsbutikerna, är många: Färska grönsaker skördas året om, matsvinnet minskar, vi använder mindre vatten och är en trygg partner – Långa avtal skapar förutsägbarhet och är en trygghet för alla parter.

På vilket sätt tror du att ert medlemskap i Handelskammaren Mittsverige kan hjälpa er?

– Agtira har goda kontakter med Handelskammaren och vi vill gärna finnas i ett sammanhang som stöttar och utvecklar näringslivet i vår region. Företagandet är en livsviktigt för Västernorrlands och Jämtlands framtid.

Vad är det viktigaste för er just nu för att kunna ta nästa steg? 

– Agtira har mycket att göra på många plan. Arbetet med att optimera odlingarna, etablera oss på nya platser och teckna nya, spännande avtal fortsätter. På mycket kort sikt är det viktigt att lyckas med den nyemission som pågår till den 11 oktober. Dagarna är just nu fyllda med olika aktiviteter där vi berättar om vår nyemission och planerna framåt.

Den 9 oktober bjuder vi in till en träff på Agtira i Härnösand för att berätta mer om just detta. Läs mer HÄR!

Se fler Månadens Medlemsföretag!