Medlemskap

Tillsammans skapar vi ett kraftfullt näringsliv!

Vårt mål är en attraktiv region där människor vill leva, där företag vågar investera och politiker förbättrar villkoren tillsammans med invånarna. Som medlem i Handelskammaren Mittsverige är du med och formar ett kraftfullt näringsliv!

Bli medlem »
Vi erbjuder ett brett nätverk och ny kunskap som gör ditt företag konkurrenskraftigare!

Våra medlemmar är det viktigaste vi har och det som driver vår verksamhet framåt. På uppdrag av våra medlemsföretag agerar vi en samlad röst gentemot politiker, myndighet och offentlig sektor då vi aktivt driver frågor inom infrastruktur, internationell handel och kompetensförsörjning. Tillsammans gör vi skillnad och jobbar för en attraktiv region och ett kraftfullt näringsliv!

Vi arbetar med stort regionalt fokus och med frågor som måste belysas för att göra regionen till en attraktiv plats där människor och företag träffas, knyter kontakter och lär av varandra.

Tillsammans med våra medlemsföretag, representerade från olika branscher, besitter vi en stor kompetens och goda samarbetsmöjligheter. Som en del av Handelskammaren Mittsverige är ditt företag en del av ett brett nätverk som gemensamt påverkar näringspolitiken!

Medlemsförmåner

 1. Du är med och påverkar näringspolitiken
 2. Du får ökad konkurrenskraft genom ett bredare nätverk och ny kunskap
 3. Du visar samhällsengagemang
 4. Erbjuds ett förmånligt pris på våra evenemang, seminarier och utbildningar
 5. Rabatterat pris samt rådgivning kring handelsdokument
 6. Löpande omvärldsbevakning och rapporter

Antal medlemmar: 252

Total omsättning på våra medlemsföretag:
80 miljarder

Antal anställda hos medlemsföretagen: 24 276

Handelskammaren Mittsverige 2021

 • Exportdokument utfärdade: 4560
 • Nya medlemmar: 22
 • Antalet genomförda evenemang, utbildningar och seminarier: 56 st
 • Direkt antal deltagare i egna möten/seminarium: 1491 personer
 • Indirekta deltagare i konferens/seminarium där Handelskammaren varit medarrangör: 2310 personer

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 140 kr per omsättningsmiljon, dock lägst 2000 kr/år och max 75000 kr/år. Alla bolag med omsättning upp till 16 Mkr per år betalar 2000 kr. Av dessa är 1800 kr en avdragsgill kostnad. Maxavgiften infaller vid en omsättning på 600 Mkr.

Stadgar

Månadens medlemsföretag: Picea Bygg

På bilden: Fredrik Malmström, VD Picea Bygg

"Vi tycker att Handels­kam­maren är ett fantastiskt nätverk som jobbar starkt drivande i de viktigaste frågorna för framtiden."

Picea Bygg är ett av regionens största byggbolag med lokalt ägande. Bolaget grundades 1997 och firar 25-år 2022. Picea Bygg jobbar med nybyggnationer, ombyggnationer och byggservice till företag, kommuner och myndigheter. Vi jobbar med processen från första idén till inflyttningsklart projekt, vi tar hand om allt från projektering, bygglovsansökan fram till slutbesiktning och färdigt projekt. 

–  Fredrik Malmström, VD Picea Bygg

Vad är det som är unikt med Picea Bygg som skapar framgång?

– Vårt unika koncept bygger på ömsesidigt förtroende med kunden och att skapa en enkelhet från start till mål med högsta kvalitet och arbetet utfört på utsatt tid, med säkerheten i främsta ledet.

Vi vill att våra kunder ska känna total trygghet, engagemang och ärlighet med oss under alla skeden i projektet.

Bredden i vår verksamhet med allt från enklare byggservice till stora industriprojekt har gjort att vi över åren klarat upp och nedgångar i konjunkturen på ett bra sätt. Att vi har en bra mix med engagerade ägare i bolaget med bred kompetens, och en väl fungerande styrelse, gör att vi tillsammans gemensamt drivs mot utsatta mål med korta beslutsvägar.

På vilket sätt tror du att ert medlemskap i Handelskammaren Mittsverige kan hjälpa er?

– Vi tycker att Handelskammaren är ett fantastiskt nätverk som jobbar starkt drivande i de viktigaste frågorna för framtiden.

Kompetensförsörjning och infrastrukturprojekt, ett måste för att driva vår region och Sverige mot framtiden.

Vad är det viktigaste för er just nu för att kunna ta nästa steg? 

– Att oron i omvärlden dämpas och att vi får en politisk enighet som kämpar för att driva Sverige framåt med långsiktiga mål för kompetensförsörjningen inom branschen, och en förutsägbarhet från politiskt håll, för de företag som satsar på nyproduktion inom kontor, bostadssektorn och industrin i Sverige.

Se fler Månadens Medlemsföretag!