Medlemskap

Tillsammans skapar vi ett kraftfullt näringsliv!

Vårt mål är en attraktiv region där människor vill leva, där företag vågar investera och politiker förbättrar villkoren tillsammans med invånarna. Som medlem i Handelskammaren Mittsverige är du med och formar ett kraftfullt näringsliv!

Bli medlem »
Vi erbjuder ett brett nätverk och ny kunskap som gör ditt företag konkurrenskraftigare!

Våra medlemmar är det viktigaste vi har och det som driver vår verksamhet framåt. På uppdrag av våra medlemsföretag agerar vi en samlad röst gentemot politiker, myndighet och offentlig sektor då vi aktivt driver frågor inom infrastruktur, internationell handel och kompetensförsörjning. Tillsammans gör vi skillnad och jobbar för en attraktiv region och ett kraftfullt näringsliv!

Vi arbetar med stort regionalt fokus och med frågor som måste belysas för att göra regionen till en attraktiv plats där människor och företag träffas, knyter kontakter och lär av varandra.

Tillsammans med våra medlemsföretag, representerade från olika branscher, besitter vi en stor kompetens och goda samarbetsmöjligheter. Som en del av Handelskammaren Mittsverige är ditt företag en del av ett brett nätverk som gemensamt påverkar näringspolitiken!

Medlemsförmåner

 1. Du är med och påverkar näringspolitiken
 2. Du får ökad konkurrenskraft genom ett bredare nätverk och ny kunskap
 3. Du visar samhällsengagemang
 4. Erbjuds ett förmånligt pris på våra evenemang, seminarier och utbildningar
 5. Rabatterat pris samt rådgivning kring handelsdokument
 6. Löpande omvärldsbevakning och rapporter

Antal medlemmar: 247

Total omsättning på våra medlemsföretag:
80 miljarder

Antal anställda hos medlemsföretagen: 23 000

Handelskammaren Mittsverige 2019

 • Exportdokument utfärdade: 4560
 • Nya medlemmar: 23
 • Antalet genomförda evenemang, utbildningar och seminarier: 56 st
 • Direkt antal deltagare i egna möten/seminarium: 1491 personer
 • Indirekta deltagare i konferens/seminarium där Handelskammaren varit medarrangör: 2310 personer

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 125 kr per omsättningsmiljon, dock lägst 2000 kr/år och max 75000 kr/år. Alla bolag med omsättning upp till 16 Mkr per år betalar 2000 kr. Av dessa är 1800 kr en avdragsgill kostnad. Maxavgiften infaller vid en omsättning på 600 Mkr.

Stadgar

Månadens medlemsföretag: Lilium

På bilden: Peter Gotthardsson, Styrelseordförande

"Det är en självklarhet för oss att aktivt stödja en organisation som Handelskammaren som arbetar för utveckling av handel och lokalt näringsliv."

Norrlands största familjeägda fastighetsbolag Lilium startade år 2010 och äger och förvaltar idag, tillsammans med våra dotterbolag, drygt 325 000 kvm kontors-, logistik- och bostadsfastigheter. Det största segmentet utgörs av kontorsfastigheter i Sundsvall och Luleå, med Sundsvall som dominerande ort. Vi är i dagsläget 20 anställda som arbetar med fastighetsutveckling, förvaltning, ekonomi och juridik.

– Peter Gotthardsson, Styrelseordförande

Vad är det som är unikt med Lilium som skapar framgång?

– Utan tvekan så är det vår starka ekonomiska ställning med ett eget kapital överstigande drygt 1,6 miljarder kronor. Tillsammans med en mycket effektiv organisation gör det oss unika som fastighetsföretag. Vi har även en långsiktig förvaltningshorisont och har konsekvent sökt stabila hyresgäster sedan vi startade för tio år sedan, vilket i dagsläget också har blivit “högsta mode” hos många andra förvaltande fastighetsföretag. Våra hyresförluster har således varit i stort sett obefintliga under alla år.

På vilket sätt tror du att ert medlemskap i Handelskammaren Mittsverige kan hjälpa er?

– Det är en självklarhet för oss att aktivt stödja en organisation som Handelskammaren som arbetar för utveckling av handel och lokalt näringsliv. Som medlem kan vi även indirekt medverka till ekonomisk tillväxt och välfärd där vi har en betydande mängd fastigheter, vilket leder till ökade fastighetsutvecklingsmöjligheter för oss och för andra lokala företag.

Vad är det viktigaste för er just nu för att kunna ta nästa steg? 

– Det absolut viktigaste för oss just nu är givetvis förhoppningen att världen inom kort lyckas få kontroll på Corona viruset så att våra befintliga och potentiella kunder återfår möjlighet att växa och utveckla sina respektive affärer, samtidigt som den i dagsläget påtagliga rädslan för människors hälsa och ekonomiska trygghet därmed kommer kunna elimineras. 

Se fler Månadens Medlemsföretag!