Skip to main content

Kompetenskompassen

Många arbetsgivare upplever tillgången på rätt arbetskraft som ett stort tillväxthinder. Samtidig finns det många unga som inte vet var jobben finns eller hur de tar sig dit.

I projektet Kompetenskompassen arbetar vi för att ge framtidens arbetskraft kunskap för att kunna ta medvetna studie- och yrkesval. Genom aktiviteter informerar vi ungdomar  om hur arbetsmarknaden ser ut, var jobben finns och vad de behöver tänka på för att ta sig dit. Vi lyfter även det lokala näringslivet för att öka ungas intresse och kunskap om vilka företag och arbetsmöjligheter som finns i våra regioner.

Våra projektmål

Bilda långsiktiga strukturer för samverkan mellan skola och arbetsliv, för att möta företagens föränderliga kompetensbehov

Ge företag ny kunskap i att attrahera ungdomar som ska ut på arbetsmarknaden

Ge barn och ungdomar oavsett bakgrund ny kunskap genom aktiviteter, för att göra medvetna utbildnings- och yrkesval som ligger i linje med företag och organisationers behov

Innehåll i Kompetenskompassen

Aktiviteter mot skolan

Genom inspirerande aktiviteter i skolan informeras ungdomar om arbetsmarknadens behov.

Med denna arbetsmarknadskunskap kan elever i sin tur ta bättre underbyggda studie- och yrkesval för sin framtid vilket på sikt leder till en mångsidig arbetsmarknad, minimerad risk att välja en väg som leder till yrken/branscher i överskott samt att näringslivet få sina kompetensbehov mötta.

Aktiviteter mot arbetsgivare

Med erfarenhet från möten med den nya generationen och kunskap om vad de tänker om framtiden och vad som är viktigt i framtida jobb, erbjuder vi en spetsad presentation till arbetsgivare som vill lära sig mer om hur den framtida arbetskraften tänker. Är du som arbetsgivare intresserad av att lära dig mer om hur den framtida arbetskraften tänker kring jobb och framtid? Eller vill du engagera dig i någon av våra aktiviteter?

Aktiviteter mot Mittuniversitetet

Genom aktiviteter ska relationen och kontakten mellan studenter på Mittuniversitetet och näringslivet i Jämtland/Härjedalen och Västernorrland stärkas. Syftet är att öka kunskapen om möjligheter kring arbete, praktik och exjobb för studenter och samtidigt skapa en tydlig kanal för företagare att nå ny kompetens. Fler företag behöver synas och vara närvarande på Campus för att möta sitt kompetensbehov och studenter gynnas av att tidigt få kunskap om det lokala näringslivet.

Årliga event

Arbetsmarknadsevent: I syfte till att stärka relationer mellan skola och näringsliv arrangeras Arbetsmarknadsevent årligen, där näringslivsrepresentanter samt verksamma inom skola bjuds in till att delta. Fokus för Arbetsmarknadsevent är frågor kring kompetensförsörjning och att skapa en plattform för informationsutbyte mellan de olika parterna. Men även för att möjliggöra ett relationsbyggande sinsemellan som kan bibehållas och utvecklas över tid.

Nästa Arbetsmarknadsevent arrangeras hösten 2023!

ForskarFredag: Aktiviteten ForskarFredag sker i anslutning till den årliga festivalen, European Researcher’s Night, i samarbete med Mittuniversitetet. Fokus ligger på högre studier och vilka möjligheter som finns med en eftergymnasial utbildning. Eventet riktar sig till grundskolan.

Har du frågor om Kompetenskompassen? Kontakta oss!

Daniel Penot

Projektledare

070 – 322 02 35

daniel.penot@midchamber.se

Linnea Söderstedt

Projektkoordinator Kompetenskompassen

Norra Västernorrland

070 – 294 23 25

linnea.soderstedt@midchamber.se

Mansour Norozi

Projektkoordinator Kompetenskompassen

Norra Västernorrland

070-294 20 80

mansour.norozi@midchamber.se

Maja Hägglund

Föräldraledig

Projektkoordinator Kompetenskompassen

Norra Västernorrland

maja.hagglund@midchamber.se

Elin Thorstensson

Projektkoordinator Kompetenskompassen

Jämtland/Härjedalen

070 – 258 18 02

elin.thorstensson@midchamber.se

Tim Sandqvist

Projektkoordinator Kompetenskompassen

Jämtland/Härjedalen

070 – 216 11 21

tim.sandqvist@midchamber.se

Simon Nyberg

Projektkoordinator Kompetenskompassen

Södra Västernorrland

072 – 230 22 99

simon.nyberg@midchamber.se

Angelica Holmstedt

Projektkoordinator Kompetenskompassen

Södra Västernorrland

073 – 074 02 05

angelica.holmstedt@midchamber.se

Emma Palmqvist

Föräldraledig

Projektkoordinator Kompetenskompassen

Södra Västernorrland

073 – 074 01 27

emma.palmqvist@midchamber.se

Anna Engnell

Koordinator Universitet Näringsliv

070 – 430 07 79

anna.engnell@midchamber.se

Fanny Haeggblom

Koordinator Universitet Näringsliv

070 – 637 75 70

fanny@midchamber.se

Projektet Kompetenskompassen finansieras av Europeiska unionen, Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland samt medfinansierade kommuner Sundsvalls kommun, Timrå kommun, Ånge kommun, Örnsköldsviks kommun, Sollefteå kommun, Kramfors kommun, Härnösands kommun, Östersund kommun, Bräcke kommun, Härjedalens kommun, Bergs kommun, Strömsunds kommun, Krokom kommun och Ragunda kommun.