Skip to main content

Kompetenskompassen

Många arbetsgivare upplever tillgången på rätt arbetskraft som ett stort tillväxthinder. Samtidig finns det många unga som inte vet var jobben finns eller hur de tar sig dit.

I projektet Kompetenskompassen arbetar vi för att ge framtidens arbetskraft kunskap för att kunna ta medvetna studie- och yrkesval. Genom aktiviteter informerar vi ungdomar  om hur arbetsmarknaden ser ut, var jobben finns och vad de behöver tänka på för att ta sig dit. Vi lyfter även det lokala näringslivet för att öka ungas intresse och kunskap om vilka företag och arbetsmöjligheter som finns i våra regioner.

Våra projektmål

Bilda långsiktiga strukturer för samverkan mellan skola och arbetsliv, för att möta företagens föränderliga kompetensbehov

Ge företag ny kunskap i att attrahera ungdomar som ska ut på arbetsmarknaden

Ge barn och ungdomar oavsett bakgrund ny kunskap genom aktiviteter, för att göra medvetna utbildnings- och yrkesval som ligger i linje med företag och organisationers behov

Innehåll i Kompetenskompassen

Aktiviteter mot skola

Genom inspirerande aktiviteter i skolan informeras ungdomar om arbetsmarknadens behov.

Med denna arbetsmarknadskunskap kan elever i sin tur ta bättre underbyggda studie- och yrkesval för sin framtid vilket på sikt leder till en mångsidig arbetsmarknad, minimerad risk att välja en väg som leder till yrken/branscher i överskott samt att näringslivet få sina kompetensbehov mötta.

Företagens attraktionskraft

Med erfarenhet från möten med den nya generationen och kunskap om vad de tänker om framtiden och vad som är viktigt i framtida jobb, erbjuder vi en spetsad presentation till arbetsgivare som vill lära sig mer om hur den framtida arbetskraften tänker. Är du som arbetsgivare intresserad av att lära dig mer om hur den framtida arbetskraften tänker kring jobb och framtid? Eller vill du engagera dig i någon av våra aktiviteter? Läs mer HÄR!

 

Årliga event

Arbetsmarknadsevent: I syfte till att stärka relationer mellan skola och näringsliv arrangeras Arbetsmarknadsevent årligen, där näringslivsrepresentanter samt verksamma inom skola bjuds in till att delta. Fokus för Arbetsmarknadsevent är frågor kring kompetensförsörjning och att skapa en plattform för informationsutbyte mellan de olika parterna. Men även för att möjliggöra ett relationsbyggande sinsemellan som kan bibehållas och utvecklas över tid.

Nästa Arbetsmarknadsevent arrangeras hösten 2023!

ForskarFredag: Aktiviteten ForskarFredag sker i anslutning till den årliga festivalen, European Researcher’s Night, i samarbete med Mittuniversitetet. Fokus ligger på högre studier och vilka möjligheter som finns med en eftergymnasial utbildning. Eventet riktar sig till grundskolan.

Vill du jobba med oss?

Vill du jobba med kompetensförsörjning och ha möjligheten att påverka och göra skillnad idag och för framtiden? Då har du chansen! Just nu söker vi nya projektkoordinatorer till Sundsvall, Örnsköldsvik och Östersund!

Läs mer om jobbet här!

Har du frågor om Kompetenskompassen? Kontakta oss!

Felicia Pournasiri 

Projektledare Kompetenskompassen

072 – 230 22 99

felicia@midchamber.se

Maja Hägglund

Projektkoordinator

Västernorrland

070 – 258 18 02

maja.hagglund@midchamber.se

Daniel Penot

Projektkoordinator

Jämtland/Härjedalen

070 – 322 02 35

daniel.penot@midchamber.se

Caroline Strömberg

Projektkoordinator

Jämtland/Härjedalen

070 – 216 11 21.

caroline.stromberg@midchamber.se 

Projektet Kompetenskompassen finansieras av Europeiska unionen, Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland samt medfinansierade kommuner Sundsvalls kommun, Timrå kommun, Ånge kommun, Örnsköldsviks kommun, Sollefteå kommun, Kramfors kommun, Härnösands kommun, Östersund kommun, Bräcke kommun, Härjedalens kommun, Bergs kommun, Strömsunds kommun, Krokom kommun och Ragunda kommun.