EUR 1-certifikat

Ska ni exportera varor till Norge, Mexiko eller något annat land som EU har frihandelsavtal med? Då kan ni slippa betala importtull genom att använda ett EUR.1-certifikat. Förutsättningarna för nedsatt tullavgift är att varorna har sitt ursprung inom EU och att det importerande landet ingår i EUs frihandelsavtal.

Vem utför certifikatet?

Ett EUR.1-certifikat upprättas av det företag som ska exportera varor. Företaget ansvarar även för att de specificerade varorna uppfyller kraven för att få räknas som en ursprungsvara. För att ett EUR.1-certifikat ska kunna utfärdas, måste en styrkande handling bifogas som underlag. Observera att underlaget inte får innehålla en fakturadeklaration eller ert tillståndsnummer hos Tullverket. Har ni frågor? Kontakta oss, vi hjälper er mer än gärna.

Digital ansökan via essCert

Ansökan sker digitalt via essCert eller genom manuella blanketter och samtliga EUR.1-certifikat utfärdas därefter av oss. Det går i dagsläget inte att få EUR.1-certifikatet utfärdat i digital form. Önskar ni att få fakturor eller andra dokument kopplade till ert certifikat viserade, laddar ni även upp dem via essCert i samband med er ansökan eller bifogar dem med er manuella EUR.1-underlag. Vid manuella beställningar av viseringar är det viktigt att vara tydlig med vad ni vill beställa. När certifikaten är utfärdade går det bra att hämta upp beställda dokument på vårt kontor eller ange en postadress dit vi kan skicka underlagen om ni hellre önskar det. Kom ihåg att det går även att få fakturor eller andra exportdokument viserade oberoende av en ansökan om EUR.1.

Logga in på essCert

Så här ansluter du dig till essCert:

Steg 1:

Ladda ner och fyll i detta formulär.

Ladda ner PDF-fil

Steg 2:

Skicka formuläret till: register@esscert.com

Steg 3:

Den primära kontaktpersonen får ett välkomstmail med inloggningsuppgifter.

Steg 4:

Nu kan du ansöka om handelsdokument online via essCert!

En annan fördel med elektronisk certifiering är att det är bra för miljön eftersom det minskar ledtiderna och reducerar transporterna till Handelskammaren Mittsveriges kontor.

Observera att essCert fungerar allra bäst med Google Chrome eller Firefox som webbläsare.

För teknisk support i systemet, vänligen maila support@esscert.com

Öppettider handelsdokument

Sundsvall
9-12 och 13-15 Vardagar

Kontakt

Kontoret Sundsvall
Carina Hådén
info@midchamber.se
060 – 17 18 80