Skip to main content
NyheterStartsida

#KompetensÖrnsköldsvik samlade företag för att möta kompetensförsörjningens olika utmaningar

By 22 mars, 2024No Comments

I dagens snabbt föränderliga och konkurrensutsatta arbetsmarknad är förmågan att attrahera, behålla och utveckla talanger avgörande för företagens framgång och tillväxt. Med detta som bakgrund samlades ett 30-tal företagsrepresentanter på Hägglunds Arena, för att delta i den andra upplagan av #KompetensÖrnsköldsvik.

Deltagarna bjöds på ett intensivt program som inleddes av Fredrik Berglund från Arbetsförmedlingen. Han presenterade en tydlig bild av kompetensförsörjningsläget i Örnsköldsvik, där arbetslösheten har minskat, men där bristen på kompetens och befolkning fortfarande utgör en utmaning för företagen.

”Det vi behöver göra mer av är att träffa de som är inskrivna arbetslösa. Tydlig forskning visar att en nära kontakt mellan arbetssökare och arbetsförmedlare, som tror på den arbetssökande, ökar chansen för att få fäste på arbetsmarknaden,” säger Fredrik om Arbetsförmedlingens arbete med att minska missmatchningen på arbetsmarknaden.

Efter en gedigen workshop där företagen fick arbeta med frågor om hur de kan attrahera, behålla och utveckla kompetens avslutades dagen med ett panelsamtal för att sammanfatta och knyta ihop dagens diskussioner.

”Det var bra att träffas och lyfta dessa frågor ur olika perspektiv,” summerade en deltagare dagen.

Under förmiddagen gästades scenen också av representanter från Vuxenutbildningen, Yrkeshögskolan och Mittuniversitetet, som presenterade sina perspektiv och hur de kan samarbeta med företagen för att adressera kompetensutmaningarna.

Evenemanget #KompetensÖrnsköldsvik visade på vikten av samarbete och dialog mellan olika aktörer för att möta dagens och morgondagens utmaningar på arbetsmarknaden. Genom att fortsätta att arbeta tillsammans kan företag och utbildningsinstitutioner säkerställa en stark och kompetent arbetskraft för Örnsköldsviks framtid.