Skip to main content
NyhetsbrevStartsida

Nyhetsbrev: Fokus infrastruktur

By 21 februari, 2023No Comments

Mittsverige är en region som är starkt exportdriven och företagen ligger långt från sina viktigaste marknader. Det innebär också att transporterna står för en stor del av företagens kostnader. Förutom för godstransporter och tjänsteresor så är infrastrukturen en viktig förutsättning för utvecklingen av den starkt växande besöksnäringen. Väl fungerande infrastruktur ökar den regionala attraktiviteten och förmågan att attrahera och behålla kompetens, samt fler nya företagsetableringar. Därför arbetar vi dagligen för förbättrade gods- och persontransporter samt säkerställa tillgänglighet och tillförlitliga transportmöjligheter, oavsett transportslag till och från samt inom hela regionen.

Nedan kommer det ett antal aktuella aktiviteter kring infrastruktur som vi just nu jobbar med. Har ni frågor eller funderingar hör gärna av er till oss.

Lägre fordon (max 34,5 m)

Trafikverket ska analysera transportbehov och identifiera vägsträckor i anslutning till det statliga vägnät som pekats ut för lastbilar upp till 34,5 meter där det är mest prioriterat att möjliggöra för transporter med långa lastbilar.

Syftet är att skapa goda förutsättningar för att kapacitetsstarka transporter på väg kan nå sina destinationer och därmed bidra till effektiva och hållbara transportflöden. Trafikverket ska vid uppdragets genomförande samråda med relevanta kommuner eller andra väghållare. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 29 februari 2024.

Läs mer här!

Samråd Botniabanan samt Mittbanan

Sedan 2018 har vi på Handelskammaren koordinerat ett årligt forum för tågoperatörer och Trafikverket Region Mitt och Nord. Syftet är att säkerställa tågtrafik med hög tillgänglighet som är väl anpassat för arbetspendling utifrån näringslivets behov i vår region.

Arrangör är Handelskammaren Mittsverige i samverkan med Norrtåg och Trafikverket.

Vi återkommer med inbjudan längre fram.

Målgrupp: Forumet riktar sig till företag, Regionerna och kommuner längs Mittbanan och Botniabanan.

Agendan: Extra fokus på förbättringar av vinterunderhåll, sant uppföljning av tågoperatörens trafiksituation och eventuell ändring av tabell.

Datum: 20 april

Tid: 08.30-11.00

Logistikdag Mitt 8 november – Save the date!

Årets största regionala konferens om transporter och logistik sker den 8 november i Sundsvall.

2023 är vi extra glada för att arrangemanget kommer att äga rum i samband med invigning av Sundsvall Logistikpark. Konferensen äger rum på Clarion Hotell, Stora salen och vi kommer under våren att ge mer detaljerad information om program och innehåll. Vår ambition är att agendan bl.a. ska handla om ett nordiskt perspektiv på logistik- och infrastruktur samt om energiförsörjning.

Boka in 8 november i kalendern redan nu och se vidare information om program och hålltider på vår hemsida i vår!

Järnvägsforum Norr 2023 i Luleå

Järnvägsforum Norr är ett årligt återkommande forum arrangerat av intresseföreningen Norrtåg och regionerna i norra Sverige, inklusive Dalarna och Örebro län där aktörer i norr samlas för att utbyta information och arbeta med helhetsbilden av norra Sverige. Årets upplaga går av stapeln i Luleå från lunch till lunch den 30-31 mars.

Medverkar i programmet gör bl.a. Andreas Carlson, infrastruktur- och bostadsminister, GD Trafikverket, Försvarsmakten samt från riksdagens trafikutskott.

Flyget i Mittsverige

Flyget är en av de viktigaste förutsättningar för regionens utveckling. Genom att flyga när det passar stöttar vi också flygets omställningsarbete som redan pågår i allra högsta grad med målet om ”Fossilfritt inrikesflyg 2030”. Kommersiellt elflyg kommer vara på plats inom 3 – 4 år och redan idag finns det möjligheter att köpa biobränsle till sin flygresa genom att lägga några kronor extra.

Aktuellt i Västernorrland

Örnsköldsvik Airport

Visste du att du kan flyga direkt till Arlanda från Örnsköldsvik Airport. På länken ‘‘Flyg med Amapola’’ har du en guide som underlättar för dig att välja flyg från Örnsköldsvik istället för Umeå.

Sundsvall Timrå Airport

SAS flyger med upp till fyrå avgångar per dag från Sundsvall. På länken nedan kan du se avgångs och ankomsttider.

Sundsvall Timrå Airport - hemsida

Höga Kusten Airport

Härifrån kan du ta dig till och från Arlanda men också norrut till och från Hemavan.

Höga Kusten Airport - hemsida

Aktuellt i Jämtland/Härjedalen

SAS

SAS flyger med fyra avgångar per dag från Åre Östersund Airport till Stockholm/Arlanda. Sedan i november flyger SAS med fullstora flygplan (Airbus 320 Neo) på samtliga avgångar.

BRA Flyg

Sedan den 12 september erbjuder BRA dagliga avgångar mellan Åre Östersund Airport – Bromma Stockholm Airport (BMA). I samband med att den dagliga flygtrafiken startade blev det också åter möjligt att flyga via Bromma till BRAs övriga åtta destinationer i Sverige; Göteborg, Halmstad, Kalmar, Malmö, Ronneby, Visby, Växjö och Ängelholm.

Norwegian

Sedan 22 december flyger Norwegian från Stockholm Arlanda Airport (ARN) – Åre Östersund Airport (OSD) två gånger i veckan, på torsdagar och söndagar. Under jul och nyår trafikerades sträckan mellan 22 december och 8 januari för att sedan återupptas mellan 16 februari och 23 mars 2023.

Frågor och funderingar? Kontakta oss:

Oliver Dogo

Vd

oliver.dogo@midchamber.se

Anders Eriksson

Ansvarig infrastruktur

anders.eriksson@midchamber.se