Set up: Remote and hybrid – Ledning och styrning

Set up: Remote and hybrid

Det nya normala är här för att stanna. Cirka var tredje arbetsgivare har idag tagit fram en ny permanent policy för distansarbete, men ungefär hälften har ännu inte tagit ställning till hur de anställda ska kunna arbeta efter pandemin. Distansarbete påverkar hela organisationen från ledning och styrning, möten och daglig verksamhet till hur man lägger upp processer och arbetsmetoder. I den här utbildningsserien tar vi in globala experter för att belysa tre av de främsta utvecklingsområden som vi sett som utmaningar i bolagen när distansarbete blivit en ny norm under pandemin.

Läs mer om utbildningsserien här!

Datum: 8 februari

Tid: 08.30 - 11.30

Digital utbildningsserie

Utbildningsledare: The Remote Lab

Del 1: Ledning och styrning

8 februari

Många organisationer blev tagna på sängen i mars 2020 då vardagen helt ställdes om och organisationer runt om i landet gjorde sitt allra bästa för att anpassa sig till en helt ny verklighet för verksamheten – distans och hybridarbete. Ganska snabbt kunde vi konstatera att arbete på distans inte bara handlade om en laptop och wifi utan att hanterandet av medarbetare som är på flera olika platser också påverkar strukturer, strategier och organisationer med att ställa om sitt ledarskap och arbetssätt för att vara effektiva i en distansoberoende eller hybridbaserad organisation.

På det första utbildningstillfället tittar vi dels på vad forskningen säger om ledarskap, men också på hur vi konkret kan arbeta med målstyrning, ledningsstruktur, ansvarskultur och tillit för att bygga upp en motståndskraftig organisation som är bättre anpassad för förändring och utveckling, oavsett var våra medarbetare befinner sig geografiskt. En organisation där medarbetarna i större utsträckning arbetar utifrån företagets övergripande vision och mål och är delaktiga och engagerade. Tillsammans med en ledande expert på området skapar vi en inspirerande grund med konkreta verktyg för er att bygga vidare på i er organisation.

Talare: Niko Karstikko

Tid: 08.30 – 11.30

Niko Karstikko is a Finnish tech entrepreneur reinventing the hospitality industry as Co-founder and CEO of Bob W. Bob W is a tech company operating in hospitality and the first international climate-neutral hospitality provider. Under Karstikko’s leadership, Bob W has raised €10 million in funding, outperformed hotels by threefold during the pandemic, and recently announced its expansion to LondonIn addition to previously being the founder and CEO of VC-backed multinational consumer tech startup SportSetter (exit in 2016), Karstikko is also an experienced hospitality entrepreneur and occasional angel investor with a Bachelor in International Business and Finance from the University of South Carolina.

Utbildningsledare:

[ssba-buttons]