Set up: Remote and hybrid

Det nya normala är här för att stanna. Cirka var tredje arbetsgivare har idag tagit fram en ny permanent policy för distansarbete, men ungefär hälften har ännu inte tagit ställning till hur de anställda ska kunna arbeta efter pandemin. Distansarbete påverkar hela organisationen från ledning och styrning, möten och daglig verksamhet till hur man lägger upp processer och arbetsmetoder. I den här utbildningsserien tar vi in globala experter för att belysa tre av de främsta utvecklingsområden som vi sett som utmaningar i bolagen när distansarbete blivit en ny norm under pandemin.

Ledning och styrning

Många organisationer blev tagna på sängen i mars 2020 då vardagen helt ställdes om och organisationer runt om i landet gjorde sitt allra bästa för att anpassa sig till en helt ny verklighet för verksamheten – distans och hybridarbete. Ganska snabbt kunde vi konstatera att arbete på distans inte bara handlade om en laptop och wifi utan att hanterandet av medarbetare som är på flera olika platser också påverkar strukturer, strategier och organisationer med att ställa om sitt ledarskap och arbetssätt för att vara effektiva i en distansoberoende eller hybridbaserad organisation.

På det första utbildningstillfället tittar vi dels på vad forskningen säger om ledarskap, men också på hur vi konkret kan arbeta med målstyrning, ledningsstruktur, ansvarskultur och tillit för att bygga upp en motståndskraftig organisation som är bättre anpassad för förändring och utveckling, oavsett var våra medarbetare befinner sig geografiskt. En organisation där medarbetarna i större utsträckning arbetar utifrån företagets övergripande vision och mål och är delaktiga och engagerade. Tillsammans med en ledande expert på området skapar vi en inspirerande grund med konkreta verktyg för er att bygga vidare på i er organisation.

Talare: Niko Karstikko

Niko Karstikko is a Finnish tech entrepreneur reinventing the hospitality industry as Co-founder and CEO of Bob W. Bob W is a tech company operating in hospitality and the first international climate-neutral hospitality provider. Under Karstikko’s leadership, Bob W has raised €10 million in funding, outperformed hotels by threefold during the pandemic, and recently announced its expansion to London. In addition to previously being the founder and CEO of VC-backed multinational consumer tech startup SportSetter (exit in 2016), Karstikko is also an experienced hospitality entrepreneur and occasional angel investor with a Bachelor in International Business and Finance from the University of South Carolina.

Effektiva möten

Är din kalender full av möten? Har du gått in i samma möteströtthet som många andra upplever? Det här är utbildningstillfället för dig! Hur man bygger effektiva virtuella eller hybridteam varierar från organisation till organisation, men det finns sätt och verktyg som vi kan arbeta med för att definiera vad som är normalt i vår organisation och linjera sättet som vi arbetar på tillsammans i våra team för att förbättra kommunikation och processer, oavsett om vi är på kontoret eller någon annanstans.

Under detta utbildningstillfälle får du möjlighet att ta del av konkreta verktyg och arbetssätt som direkt kan implementeras och göra möten färre och mer relevanta. Du får även konkreta verktyg för att bygga upp och förbättra er internkommunikation och era interna processer för att skapa mer effektiva arbetssätt. Tillsammans med experter som själva arbetar inom och byggt upp distansorganisationer får ni handfasta tips och råd som direkt kan hjälpa er att bygga ett effektiv virtuellt team.

Talare: Lisette Sutherland

Lisette Sutherland is the director of Collaboration Superpowers, a company that helps people work together from anywhere through online workshops. She also produces a regular podcast featuring interviews with remote working experts highlighting the challenges and successes of working with virtual teams. Lisette is a remote-working German-born American living in the Netherlands who is totally jazzed by the fact that it’s possible to work from anywhere. In fact, it’s not just possible; it’s completely, productively workable—if you do it right.

https://lisettesutherland.com/

Medarbetare på distans

Distansarbete har funnits i den formen vi ser idag i många år, det är egentligen inget nytt fenomen. Studier visar också att helt andra förmågor krävs än för ledare i det fysiska rummet. Men när vi lyckas hitta rätt i distansarbetet så skapar vi en starkare sammanhållning i våra team som går bortom den fysiska platsen, eftersom medarbetare på distans ställer helt andra krav på oss som chefer och ledare i organisationer. Hur gör jag för att fånga upp hur det går för medarbetarna, och på vilket sätt kan jag stötta mina medarbetare i sitt dagliga arbete om jag inte ser dem? Hur ser jag till att alla medarbetare, oavsett om de är på kontoret eller på distans har samma förutsättningar och förmåner för sitt arbete?

Vi går under utbildningstillfället igenom hur man kan bygga kultur på distans och se till att skapa kontinuerlig dialog där vi fångar upp våra medarbetare och behåller den nära kommunikationen. Vi går även igenom vilka krav som ställs på dig som arbetsgivare utifrån ett arbetsmiljöperspektiv, och på vilka sätt du kan se till att uppfylla de skyldigheter du har.

 

Talare: Chris Dyer

Chris Dyer -CEO, International Keynote Speaker and Best-Selling Author.
Chris Dyer is the founder and CEO of PeopleG2, a fully remote organization. PeopleG2 is routinely ranked one of the best places to work and has been listed as one of Inc.’s 5000 Fastest Growing Companies 5 times. As a Leadership speaker his goal is to inspire audiences with a straightforward delivery, insightful candor, and engaging humor. His talks leave audiences permanently transformed, offering innovative perspectives on leadership to improve company culture and empower organizations to discover new success. Countless companies have unlocked productivity, performance and profits by implementing the strategies from Chris’ talks, webinars, and books.  Speaking of books, his first The Power of Company Culture (Forward by Mark Goulston) was a best seller, and his second, due May 2021, Remote Work includes a forward by Marshall Goldsmith. Chris enjoys contributing to the leadership conversation and have been featured by leading media outlets such as the BBC, NBC, Telegraph, The Sun, INC, and Forbes.

https://chrisdyer.com/

Set up: Remote and hybrid

 

Målgrupp:

Utbildningen vänder sig till dig som är chef eller ledare. Om du är VD, mellanchef, team- eller projektledare eller annan titel spelar mindre roll. Det viktiga är att du vill lära dig mer om hur du kan utveckla din organisation och ditt ledarskap utifrån ett platsoberoende arbete.

 

Utbildningsledare:

The Remote Lab.

 

Omfattning:

Utbildningen består av tre digitala träffar.

 

Pris:

Medlemmar i Handelskammaren betalar:

För deltagande i en del: 4900 kr exkl. moms

För deltagande i två delar: 7900 kr exkl. moms

För deltagande i samtliga delar: 9900 kr exkl. moms

 

Övriga betalar:

För deltagande i en del: 5500 kr exkl. moms

För deltagande i två delar: 9500 kr exkl. moms

För deltagande i samtliga delar: 12 500 kr exkl. moms

 

Information och anmälan:

Har du frågor kring utbildningen? Vänligen kontakta Olivia Åsberg, Regionchef & Affärsutvecklare

Mail: olivia@midchamber.se

Telefon: 072 – 597 97 33