Skip to main content

I vår inspelade verksamhetsberättelse från 2021 får du höra mer om vad som hänt i vår verksamhet det senaste året och vad som är aktuellt framåt kopplat till våra fokusområden: infrastruktur, internationell handel och kompetensförsörjning.