Skip to main content

Tillsammans för en utvecklad flygtrafik

På grund av de nya restriktionerna gör SAS ett tillfälligt uppehåll i flygtrafiken till och från Sundsvall-Timrå Airport från och med 28 januari till mitten av mars, preliminärt. Efter en positiv utveckling av antalet resande under sista kvartalet 2021 hade vi så klart hellre sett en utveckling av flygtrafiken, men har förståelse för beslutet i och med den ökade smittspridningen.

I vår region har vi ju den fördelen (eller nackdelen?) att våra kommunikationer på väg, eller med tåg till Stockholm är någorlunda väl fungerande. Det gör att många resenärer under pandemin valt andra transportsätt, särskilt bil för sina resor till huvudstadsregionen. Vår flygplats har en stor andel transferresor i jämförelse med andra delar av Sverige, vilket gör att flyget fyller en mycket viktig funktion både för företag och potentiella etableringar på våra breddgrader.

Som vi ser på saken är en mångfald av goda kommunikationsmöjligheter fundamentala för att vår region ska uppfattas som attraktiv. Där är flyget helt avgörande för att regionen ska anses vara tillgänglig, att vi ska kunna attrahera kompetens och att människorna som bor här upplever att det är enkelt att ta sig till och från regionen, oavsett om det handlar om arbetspendling, privatresor eller transfertrafik.

Det är också viktigt att både kommuner, myndigheter och andra offentliga verksamheter – liksom företag som är beroende av flyget för exempelvis sin utveckling, exportaffärer och kompetensförsörjning – på allvar befäster detta. Det kan ske genom klimatkompensation, extraavgifter för biojetbränsle per resa eller köp av så kallade ”buntbiljetter” för att tydligt visa flygbolagen att man vill behålla en fungerande flygtrafik till och från Sundsvallsregionen.

När SAS återstartar sin trafik, görs det med flygplanstypen ATR-72 som har den absolut bästa miljöprestandan på marknaden. När planet är fullt drar den 0,29 liter/mil och passagerare. För 300 kronor extra flyger du på biobränsle och resan blir C02-neutral. Personalen på flygplatsen ger dig mer information om hur du och ditt företag kan flyga grönt.

När restriktionerna trappas ner i mitten av februari är det återigen möjligt att börja boka flygresor med SAS från Sundsvall-Timrå Airport. Vår ödmjuka förhoppning är att ni som läser detta på ett handfast sätt visar att ni värdesätter reguljära flygförbindelser till och från Sundsvall-Timrå Airport genom att välja att flyga från vår flygplats. Vår övertygelse är att det krävs närvaro i luften för tillväxt på marken. 

Frank Olofsson – flygplatschef
Eva Nyh Hederberg – vd Näringslivsbolaget
Petra Forsström – näringslivschef Härnösand
Annelie Axelsson – näringslivschef Timrå
Oliver Dogo – vd Handelskammaren Mittsverige
Joakim Sjöstedt – regionchef Företagarna