Skip to main content

Kompetenskompassen storytelling

Välkommen till Kompetenskompassens storytelling! Varje kvartal tar vi dig med på en resa där vi delar med oss av våra framsteg och insikter. I projektet Kompetenskompassen är vår passion att rusta framtidens arbetskraft med kunskap och inspiration för medvetna studie- och yrkesval.

Vi är mer än bara en vägvisare till jobb. Vi är en rörelse som knyter samman ungdomar och näringslivet i våra regioner. Genom våra aktiviteter och engagemang vill vi öka ungas intresse för och förståelse av det lokala näringslivet. Så följ med oss på denna resa av utveckling och förändring. Tillsammans skapar vi en framtid där unga tar sina första steg med självförtroende och våra samhällen blomstrar genom deras framgångar. Som ett komplement till vår Storytelling kan du även följa projektet genom liveuppdaterad data. Där går det bland annat att utläsa hur många aktiviteter vi gjort, hur många elever vi träffat samt vilka företag och organisationer som engagerat sig i projektet. Välkommen till Kompetenskompassens inspirerande värld!

Se Kompetenskompassen statistik här!

Q1 2023

Välkommen att läsa vår första rapport i Kompetenskompassen Storytelling. i denna rapport får du som läsare en inblick i hur uppstarten av projektet har gått, får följa med på branschfokusaktiviteter i Örnsköldsvik samt läsa om ett möte mellan vår projektkoordinator Daniel och en elev.

Q2 2023

Välkommen att läsa vår andra rapport i Kompetenskompassen Storytelling. Under Q2 påbörjades planeringen av Välkomstdagarna på Mittuniversitetet, vi har varit på föräldramöte i Liden, haft det första fysiska styrgruppsmötet, kompetensutvecklats i storytelling och mer!

Projektet Kompetenskompassen finansieras av Europeiska unionen, Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland samt medfinansierade kommuner Sundsvalls kommun, Timrå kommun, Ånge kommun, Örnsköldsviks kommun, Sollefteå kommun, Kramfors kommun, Härnösands kommun, Östersund kommun, Bräcke kommun, Härjedalens kommun, Bergs kommun, Strömsunds kommun, Krokom kommun och Ragunda kommun.