Skip to main content
Handelskammaren i mediaStartsida

Remissvar till Trafikverkets inriktningsunderlag för perioden 2026 – 2037

By 24 april, 2024april 26th, 2024No Comments

Handelskammaren Mittsverige lämnar ett remissyttrande till Trafikverkets inriktningsunderlag för perioden 2026 – 2037 enligt nedan. Vi står även bakom stora delar av innehållet i det remissyttrande över Trafikverkets inriktningsunderlag som lämnats av Näringslivets Transportråd, samt de delar av innehållet från Regionerna Jämtland/Härjedalen och Västernorrland som berör näringslivet och dess godstransporter.

Trafikverket måste få en större budgetram för att möjliggöra en offensiv transportplan för nyinvesteringar och samtidigt fortsätta ha fokus på drift & underhåll av befintlig infrastruktur i syfte att ta igen underhålsskulden minska avstånd i arbetsmarknadsregioner och effektivisera gods- och persontrafiken. Vår övertygelse är att minst en utökad budget ram +20% och extern finansiering är helt avgörande för att vår region och Sverige som helhet inte ska komma efter och missa att dra nytta av den gröna nyindustrialiseringen som pågår i norra Sverige.

Inom en 20-års period för norra Sverige som helhet, aviseras för jättelika industrisatsningar motsvarande 1100 miljarder, varav en del av satsningarna motsvarande 320 miljarder sker i vår region. Vi föreslår att Trafikverket i kommande åtgärdsplanering, därför bör kartlägga flaskhalsar i infrastrukturen hos de industrier som beslutat om eller nyligen genomfört investeringar i produktionskapacitet.

 

Våra synpunkter i korthet

  • Adressera effekterna av industrietableringarna i norra Sverige
  • Alternativet +20% är enda vägen framåt
  • Elektrifiering av transportsektorn och elförsörjningen
  • Utveckla sjöfarten
  • Skynda på utbyggnaden av BK4