Skip to main content
Månadens medlemsföretag

Månadens medlemsföretag – NP3 Fastigheter

By 27 augusti, 2019oktober 1st, 2019No Comments

På bilden: Marie Selin, Operativ Chef

"Handels­kam­marens arbete med att hjälpa företag att skapa ytterligare tillväxt i regionen hjälper inte bara oss som fastighetsbolag utan hela samhället i stort!"

NP3 är ett fastighetsbolag som grundades 2010 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. Verksamhetens fokus ligger vid kommersiella fastigheter, främst i norra Sverige. Under 2014 noterades bolaget på Nasdaq och 2019 uppgick fastighetsbeståndet till 1 266 000 kvm uthyrningsbar area fördelat på våra 366 fastigheter. Våra fastigheter delas in sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå där värdet på fastigheterna den 30 juni 2019 uppgick till 10,3 miljarder kronor!

– Marie Selin, Operativ chef

Vad är det som är unikt med NP3 som skapar framgång?

– En viktig del i bolagets framgång är att vi har ett tydligt kundfokus genom lokal närvaro och långa kundrelationer, vilket i sin tur skapar stabila hyresintäkter. Vi är, trots en liten organisation, närvarande på samtliga marknadsområden vilket innebär att vi är tillgängliga och engagerade i våra hyresgästers verksamhet. Vår lokala närvaro ger oss kännedom om kundernas önskemål och behov samtidigt som den gör vår förvaltning och service mer effektiv.

På vilket sätt tror du att ert medlemskap i Handelskammaren Mittsverige kan hjälpa er?

– Precis som Handelskammaren vill NP3 vara med och bidra till att skapa en attraktiv region. Handelskammaren bidrar till hela regionens näringsliv genom att vara en samlande kraft och driva frågor som är svåra för enskilda företag att få gehör för. Handelskammarens arbete med att hjälpa företag att skapa ytterligare tillväxt i regionen hjälper inte bara oss som fastighetsbolag utan hela samhället i stort.

Vad är det viktigaste för er just nu för att kunna ta nästa steg? 

– NP3 har sedan grundandet varit ett tillväxtbolag och målet är att tillväxtresan ska fortsätta. Då vi hyr ut kommersiella lokaler är det viktigt att det finns lönsamma företag som har behov av lokaler samt att städerna vi finns i växer både gällande invånare och företagande.

Läs mer om företaget!