Skip to main content
Månadens medlemsföretagStartsida

Månadens medlemsföretag – Biometria

By 12 januari, 2022No Comments

På bilden: Ingela Ekebro, VD

"Genom det nätverk som Handelskammaren erbjuder kan vi knyta nya kontakter och verka för att vi företag i regionen hjälps åt med att skapa möjligheter för att attrahera kompetenta medarbetare och deras familjer till region Mittsverige."

Vi är ett medlemsägt företag verksamt inom skogsnäringen. Vår uppgift är att skapa trygghet på virkesmarknaden genom att opartiskt mäta och redovisa skogsprodukter mellan skog och industri. Vi erbjuder även tjänster för digitalisering och automatisering av mätning och redovisning av virkesflödet och virkesaffären.

– Ingela Ekebro, VD

Vad är det som är unikt med Biometria som skapar framgång?

– Att vi är ett opartiskt och medlemsägt företag som knyter ihop hela skogsnäringen är unikt och jag känner inte till något företag med liknande funktion i någon annan bransch. Vår historia börjar i slutet av 1800-talet då behov av virkesmätning uppstod i samband med skogsindustrins tillväxt. Idag mäter vi virke och utvecklar och tillhandahåller en IT-plattform där data kring virket och virkesaffären samlas från avverkningen fram till mottagande industri. Systemen används av majoriteten av branschföretagen. Det innebär att vi bland annat hanterar mycket stora mängder data för råvaru- och transportaffärer. Detta upplägg är vi mig veterligt ensamma om i Sverige och i Norge, jag har inte hittat motsvarande upplägg inom något annat lands skogsnäring.

På vilket sätt tror du att ert medlemskap i Handelskammaren Mittsverige kan hjälpa er?

– För oss är medlemskapet viktigt ur flera aspekter men jag vill främst lyfta nätverksbyggande och utbildningar. Vår IT-verksamhet är lokaliserad i Sundsvall, och vi har ett löpande behov att rekrytera nya högkompetenta medarbetare från hela Sverige. Genom det nätverk som Handelskammaren erbjuder kan vi knyta nya kontakter och verka för att vi företag i regionen hjälps åt med att skapa möjligheter för att attrahera kompetenta medarbetare och deras familjer till region Mittsverige. Jag ser det även som en tillgång att vi företag tillsammans, med Handelskammaren som lokomotiv, driver viktiga regionala frågor.

Vad är det viktigaste för er just nu för att kunna ta nästa steg? 

– 2019 fusionerades de tre tidigare svenska virkesmätningsföreningarna ihop med SDC i Sundsvall och vi har precis påbörjat det fjärde året som ett företag, Biometria. Under 2022 arbetar vi både med strategiska frågor som rör tex tjänsteerbjudande och hållbarhet, och internt med värderingar och målstyrning. Vi arbetar hårt med att slutföra den systemförnyelse vi behöver för att ge branschen förutsättningar att nyttiggöra de möjligheter digitaliseringen skapar. Det ger förutsättningar både för våra medarbetare och för våra kunder och medlemmar.

Läs mer om Biometria!