Skip to main content
Handelskammaren i media

Järnvägens brister hot mot tillväxt och klimat

By 30 januari, 2020No Comments

Debattartikel i Aftonbladet / 18 januari 2020

Debattörerna: Uppgradera Inlandsbanan till en prioriterad godskorridor

Inte oväntat har Trafikverket meddelat att vi står inför en akut kapacitetsbrist i det svenska järnvägsnätet. Innebörden av detta är att gods – för att alls komma fram – kommer att behöva flyttas över från järnväg till väg. Det här kommer att få stora konsekvenser för Sveriges klimatpåverkan. Vi vill se en överflyttning i motsatt riktning och vi har lösningen på den utmaningen: Att uppgradera Inlandsbanan till en prioriterad godskorridor för den tunga godstrafiken.

Det som gör situationen särskilt brådskande är att tillförlitligheten och punktligheten för godstrafiken på järnvägen redan är dålig. Då persontrafiken har prioritet framför godstrafiken på järnväg, och bland godstransporterna prioriteras färskvaror, är den övriga godstrafikens förmåga att hålla tidtabell låg redan i dag.

Den senaste mätningen från Trafikverket visar att godstrafiken på järnväg försenas vid 26,8 procent av samtliga leveranser. Det här gör det nödvändigt för de industriaktörer som arbetar tidsbundet att lägga över sin transport på lastbilar, och inte på tåg. Om Inlandsbanan uppdateras till en prioriterad godskorridor kan den här miljöbelastningen undvikas.

Om kapacitetsbristen skapar problem för godstrafiken i dag, ser situationen dessutom ut att bli värre framåt. Redan 2025 kommer de norska transportvolymerna av fisk att vara jämförbara med de volymer av stål som i dag förflyttas på svensk järnväg.

Till det beräknas den svenska persontransporten på järnväg öka med 45 procent till 2030 (Trafikverket 2015). Både persontrafik och transport av norsk fisk har företräde framför godstransport på det svenska järnvägsnätet. Om järnvägen ska kunna konkurrera med lastbilstransport om att frakta tungt gods måste Inlandsbanan därför snabbt uppgraderas till en prioriterad godskorridor genom halva Sverige.

Det som slutligen gör Inlandsbanan till en hållbar och attraktiv lösning för kapacitetsbristen på järnvägen är att den utvecklas mot att bli en godstransport helt utan koldioxidutsläpp. Som först i sitt slag i världen utreder Inlandsbanan just nu möjligheten att upprätta en vätgasdriven godstransport på järnvägen.

Om satsningar genomförs på Inlandsbanan skulle det därmed ge Sverige förutsättning att lösa dagens kapacitetsbrist på järnväg, och att göra det som en miljönation i en egen klass.

Kapacitetsbristen som just nu råder på Sveriges järnvägsnät är inte bara ett hot mot tillväxten – det är även ett hot mot klimatomställningen. Här krävs omedelbara åtgärder som gör järnvägen attraktiv för den tunga godstrafiken. Som central transportled för tungt gods genom halva Sverige kan Inlandsbanan spela en nyckelroll i arbetet för en hållbar transportpolitik. Det är hög tid att den uppmärksammas.

 

Peter Ekholm, vd Inlandsbanan AB
Katarina Nyberg-Finn, styrelseordförande Inlandsbanan AB
Linda Nilsson, vd Norrbottens Handelskammare
Anders Hjalmarsson, vd Västerbottens Handelskammare
Andreas Garp, vd Mellansvenska Handelskammaren
Oliver Dogo, vd Handelskammaren Mittsverige
Henrik Ölvebo, kommunstyrelsens ordf. Gällivare (MP)
Robert Bernhardsson, kommunstyrelsens ordf. Jokkmokk (S)
Britta Flinkfeldt, kommunstyrelsens ordf. Arjeplog (S)
Sara Lundberg, kommunstyrelsens ordf. Arvidsjaur (S)
Kjell Öjeryd, kommunstyrelsens ordf. Sorsele (V)
Tomas Mörtsell, kommunstyrelsens ordf. Storuman (C)
Annika Andersson, kommunstyrelsens ordf. Vilhelmina (C)
Nicke Grahn, kommunstyrelsens ordf. Dorotea (L)
Susanne Hansson, kommunstyrelsens ordf. Strömsund (S)
Bosse Svensson, kommunstyrelsens ordf. Östersund (C)
Therese Kärngård, kommunstyrelsens ordf. Berg (S)
Anders Häggkvist, kommunstyrelsens ordf. Härjedalen (C)
Mikael Thalin, kommunstyrelsens ordf. Orsa (C)
Anna Hed, kommunstyrelsens ordf. Mora (C)
Markus Evensson, kommunstyrelsens ordf. Ljusdal (S)
Stina Munters, kommunstyrelsens ordf. Vansbro (C)
Per Gruvberger, kommunstyrelsens ordf. Filipstad (S)
Hans Jildesten, kommunstyrelsens ordf. Storfors (S)
Marie Oudin, kommunstyrelsens ordf. Kristinehamn (M)

Länk till artikeln!