Skip to main content

Artikel i Örnsköldsviks Allehanda 27 oktober 2021

Jag har länge varit skeptisk till att Örnsköldsviks kommun ska äga en flygplats som går i förlust. Att lägga pengar på miljöförstöring kan väl knappast vara en särskilt bra idé tänkte jag. Men sen läste jag den rapport om flygverksamhet i Västernorrland som konsultföretaget Sweco gjort åt regionen.

Enligt rapporten skulle cirka 1 700 jobb i Örnsköldsvik förloras om flygplatsen lades ner. Kommunen skulle förlora 215 miljoner kronor per år i skatteintäkter. De åtta miljoner kronor som den kommunägda flygplatsen gick i underskott med 2019 framstår plötsligt som rätt lite.

Som jämförelse kan det sägas att all förskoleverksamhet i kommunen kostar 360 miljoner kronor.

1 700 förlorade jobb och 215 miljoner kronor i minskade skatteintäkter är naturligtvis en gissning och ska därför tas med en rätt stor nypa salt.

Men även om Sweco skulle ha räknat rejält fel och överskattat kostnaderna av att lägga ned flygplatsen med 50 procent så är 850 förlorade jobb och 105 miljoner kronor i minskade skatteintäkter också mycket.

Även jag som av klimatskäl vill se ett minskat flygande behöver inse att samhällskostnaderna för att lägga ned flygplatsen riskerar att bli stora.

På samma sätt som bilen kommer att behövas på landsbygden även i framtiden så kommer flyget att behövas i norra Sverige.

Därför blir frågan om vad bilarna och flygen kommer att drivas av viktig.

Omställningen till klimatvänligt flygande har inte alls kommit lika långt som omställningen till elbilar. Sverige ska vara klimatneutralt år 2045, ett mål som borde tidigareläggas, men vi måste acceptera att flyget kommer att vara bland de sista sektorer som blir klimatneutrala.

Så länge flyget påverkar klimatet negativt så är det bra om vi flyger mindre. Men även om det totala flygandet minskar så kommer flyget fortfarande vara viktigt för norra Sverige och Örnsköldsvik.

Det gäller därför att ställa om så snabbt som möjligt. Örnsköldsviks flygplats borde ha som mål att bli den första flygplatsen i Sverige som bara erbjuder ett fossilfritt flygande.

Länk till artikeln!