Skip to main content
Handelskammaren i media

Inslag i magasin Kramfors

By 7 april, 2020No Comments

Oliver Dogo, VD på Handelskammaren Mittsverige

Vilken roll kan du och din verksamhet spela i dessa tider?
– Vår roll just nu är bland annat att vara länken mellan Handelsministern och näringslivet i Västernorrlands och Jämtlands län. Vi har kontinuerlig dialog med företag och representanter för olika branscher för att fånga upp hur behovet ser ut i företagen och ge förslag på insatser och åtgärder till exempelvis regeringen, regionerna och kommunerna.

Vad har ni gjort hittills för att stötta näringslivet och samhället?
– De senaste veckorna har vi varit väldigt aktiva kring denna fråga. Nedan är några av insatserna som vi har lett och genomfört:

  • Genomfört två företagsenkäter – den senaste med uppbackning av båda regionerna, alla 15 kommuner i två län och flera andra organisationer som ställt sig bakom den. Enkäten gav 1747 svar. Regionerna gjorde ett stort analysarbete som vi sedan förmedlade till UD och Handelsministern med förslag på åtgärder.
  • Möten med Handelsminister – återkommande
  • Handelskamrarna utpekade av UD och handelsministern som kontakt mot näringslivet i regionerna.
  • Samlat besöksnäringen i Västernorrland och Jämtland till veckovisa möten för inspel till regeringen
  • Haft en Help-line för företag tillsammans med Regional exportsamverkan.
  • Lyft näringslivets behov och förslag till åtgärder i medierna på olika sätt.
  • Debattartiklar, TV-inslag och Radio
  • Deltagit i Live-expertpanel på Näringslivsbolaget i Sundsvall, Östersundsposten och Allehanda.
  • Samlat och delat relevant info på vår hemsida och via sociala medier samt utskick till företag i vårt nätverk.

Har du några goda exempel på saker som gjorts av personer, företag eller organisationer?
– Jag vill inte i det här läget lyfta fram någon enskild. Min bild är att alla gör sitt yttersta. Vi har ett gott samarbete med bland andra Företagarna och Svenskt Näringsliv. Samverkan och dialogen med Region Västernorrland och kommunerna fungerar också smärtfritt. Det är något som har varit välutvecklat redan före Coronautbrottet men som nu visar sig fungera även i krisläge.

Vad tror du är en viktig lärdom från den här krisen, som kan hjälpa näringslivet och kommunen eller regionen att bli ännu bättre i framtiden?
– Bland det mest intressanta i hela situationen är att byråkratin har minskat väldigt fort. Kommuner agerar och fattar beslut snabbt, men fortfarande inom ramarna för lagar och regler. Det är något som vi har efterfrågat under en längre tid och som jag hoppas fortsätter på samma sätt, även när vi kommer tillbaka till ett normalläge igen.

Länk till artikeln!