Skip to main content
NyheterStartsida

Fortsatt satsning på Arbetsmarknadskunskap i hela Västernorrland!

By 24 februari, 2020No Comments

På regionstyrelsen den 11 februari beslutade Region Västernorrland om att stödja projektet Framtidsvalet 2.0, en fortsatt satsning på ”Arbetsmarknadskunskap i skolan” i hela Västernorrlands län. Projektet drivs av Handelskammaren Mittsverige och finansieras av Region Västernorrland tillsammans med näringslivet och sex av kommunerna i Västernorrlands län med cirka 11,5 miljoner kronor.

– Det känns otroligt bra att hela länet har ställt sig bakom satsningen. Idag går nästan var fjärde elev ut gymnasiet utan fullständiga betyg. Andelen elever som väljer att gå till eftergymnasiala utbildningar är alldeles för låg. Ett av målen med projektet är att säkra företagens kompetensförsörjning genom att underlätta för barn och ungdomar att göra medvetna utbildnings- och yrkesval som leder till arbete samt en starkare samverkan mellan skola och arbetsliv säger Oliver Dogo, vd på Handelskammaren Mittsverige.

Västernorrlands län har ett väldigt attraktivt näringsliv med många stora branscher representerade, IT, Bank och Försäkring, Skogsindustrin, Verkstadsindustri, Besöksnäring, osv. Det de flesta arbetsgivare sätter högst upp på sin lista med framtida utmaningar är kompetensförsörjningen. Under arbetet med den nya Regionala utvecklingsstrategin utkristalliserades det också två tydliga områden att prioritera; matchning på arbetsmarknaden samt samarbete skola och arbetsliv.

– Det är en prioriterad fråga för Region Västernorrland som ansvarig för regional utveckling att förbättra matchningen i regionen mellan ungdomars och utlandsföddas utbildningsval och behovet på arbetsmarknaden. Vi vill även öka möjligheterna för barn och ungdomar att göra medvetna utbildningsval som leder till arbete eller högre studier. På sikt tror vi att det leder till att skapa en långsiktig, starkare och strukturerad samverkan mellan skola och arbetsliv säger Sara Nylund (s), ordförande för det regionala utvecklingsutskottet.

Beslutet innebär att kommunikatörer anställda av Handelskammaren Mittsverige årligen kommer att genomföra ca 11 000 möten med elever i högstadiet och gymnasiet för att ge information om hur arbetsmarknaden ser ut, vilka utbildningar som efterfrågas och vad arbetsgivarna förväntar sig när eleverna så småningom kommer ut på arbetsplatserna.

Läs mer om Arbetsmarknadskunskap