Industrins köpavtal – En kurs för praktiker

Så bemästrar du industrins vanligaste standardavtal!

Varje dag ingår industrin i vår region en rad olika köpavtal, både med svenska och utländska motparter. Den här kursen ger dig en god inblick i vilka bestämmelser som styr sådana köp och vilka fällor och fallgropar du bör undvika. Under kursen går vi igenom våra köplagar och de vanligaste standardavtalen inom industrin såsom NL 09, NLM 10 och Orgalime S 2012. Naturligtvis behandlas också allmänna principer och praxis främst från Högsta domstolen.

För vem?

Kursen vänder sig till säljare, inköpare, projektledare, företagsledare och andra som kommer i kontakt med avtal för köp av produkter och tjänster i sin yrkesroll.

Kursinnehåll

- Lär dig vid vilka tillfällen du bör använda NL 09 / Orgalime och när standardavtal passar bättre

- Vad gäller om det finns motstridiga bestämmelser i det individuella avtalet och standardavtalet?

- Hur länge gäller garantiansvaret och vad gäller vid förseningar?

- Vad innebär ett skiljeförfarande?

- Köplagen och avtalet säger olika, vad gäller?

Kontakt

Anders Eriksson

anders.eriksson@midchamber.se

070 – 294 23 25

Datum: 10 oktober

Tid: 13.00 - 16.30

Plats: Örnsköldsvik, Scandic Hotell

Kursavgift: 2900 kr medlem

Övriga: 3900 kr

Anmäl dig här!
[ssba-buttons]