Skip to main content

Ett attraktivt arbetsgivarvarumärke är idag avgörande för att locka rätt kompetens!

Ungdomar har en klar bild av vad de söker i en framtida arbetsgivare men när det kommer till frågor om vad de vill jobba med, var de vill jobba och hur vägen dit ser ut, råder det en stor osäkerhet. Samtidigt har företagen låg kännedom om vilka förväntningar generation Z har på den framtida arbetsgivaren och vad de värderar högt i ett jobb. Relationen mellan näringslivet och den framtida arbetskraften måste bli bättre. På så sätt kan företagen enklare skapa attraktiva arbetsgivarvarumärken som lockar rätt kompetens.

Kompetensförsörjning fortsätter vara ett hett ämne och ännu mer så i kölvattnet av pandemin. Att hitta rätt kompetens är utpekat av företagen som den största utmaningen och hindret för tillväxt. För att locka den framtida arbetskraften blir det idag väsentligt för företag att skapa och kommunicera ett attraktivt arbetsgivarvarumärke. I arbetet med detta blir det viktigt att hålla sig uppdaterad kring vad den yngre målgruppen förväntar sig samt värderar högt i ett framtida jobb.

Varje år träffar vi på Handelskammaren Mittsverige runt 15 000 elever i Västernorrland och Jämtland/Härjedalen för att informera dem om var jobben finns och hur man tar sig dit. Efter varje föreläsning får eleverna svara på frågor kring vad de värderar i ett framtida jobb samt sina planer för framtiden kopplat till utbildning och arbete. Utifrån dessa svar blir det tydligt att ungdomar vet vad de söker i en framtida arbetsgivare. Viktigast är det att ha trevliga arbetskamrater, kul på jobbet samt att utvecklas som människa. Att bidra till ett bättre samhälle är även högt rankat hos många elever. Generation Z kännetecknas av att värdesätta mjuka värden högt och de vill gärna att den framtida arbetsgivaren ska ha liknande värderingar som sina egna.

För att kunna attrahera och behålla kompetens i länet blir det tydligt att vi behöver attraktiva arbetsgivare. Mycket av det ungdomarna söker i ett framtida jobb, finns här i våra regioner men synliggörs sällan för dem. Många starka framtidsbranscher som uttrycker ett stort kompetensbehov måste aktivt visa upp en rättvis bild av sig själv som arbetsgivare. Det blir också viktigt att kommunicera denna bild på rätt sätt kopplat till de värderingar ungdomar har. En nyckel till detta är att synliggöra företag och skapa relationer med ungdomar tidigt i skolgången. Att erbjuda praktikplats och uppmuntra skolan att besöka företag är en annan viktig pusselbit för ökad samverkan. På detta sätt får företagen också möjlighet att visa upp sin verksamhet samt ökar kännedomen om vad den framtida arbetskraften värderar och hur de tänker kring framtida jobb.

Genom bättre samverkan mellan näringsliv och skola, kan företagen öka sin attraktivitet och bidra till att ungdomar tar medvetna studie- och yrkesval för sin framtid. På detta sätt kan arbetsgivare i framtiden enklare attrahera den kompetens de söker – för att fortsätta utvecklas och verka konkurrenskraftigt för ett starkare Västernorrland och Jämtland/Härjedalen.

Felicia Pournasiri

Projektledare Framtidsvalet, Handelskammaren Mittsverige

felicia@midchamber.se

072-230 22 99