Skip to main content
Handelskammaren i mediaStartsida

Kompetensförsörjning och infrastruktur avgörande för norra Sveriges utveckling

By 26 april, 2019oktober 4th, 2019No Comments

Debattartikel i Sundsvalls Tidning 24 april 2019

Handelskammaren Mittsverige arbetar på uppdrag av våra medlemsföretag främst med att påverka och driva utveckling kring kompetensförsörjning, infrastruktur och internationell handel.

Dessa områden berörs av flera av de 73 punkterna i den så kallade januari-överenskommelsen, som nu kommer att ligga till grund för regeringens samverkan med delar av oppositionen.

Det överenskomna 73-punkts-programmet utlovar satsningar på utbildningssystemet med resurser till bland annat högskolan och yrkesutbildningarna. Det är helt rätt, eftersom den största utmaningen vi ser just nu är kompetensförsörjningen.

Handelskammaren jobbar sedan ett par år tillbaka med att utbilda skolelever i arbetsmarknadskunskap. Många elever hoppar av vald utbildning under studietiden och idag lämnar nästan var fjärde elev gymnasiet utan fullständiga betyg. Ökad kunskap om hur arbetsmarknaden ser ut och vilken utbildning som leder till jobb, ger motivation till att fullfölja vald utbildning. Det är ett långsiktigt arbete där vi gärna tar täten i samarbete med regioner och kommuner i Västernorrlands och Jämtlands län.

Just nu kämpar många av företagen i vår region med utmaningen att hitta personal med rätt kompetens. Allt fler vänder sig utanför Sverige för att hitta lämplig arbetskraft och möter då den svenska byråkratin. Det kan ta upp till ett år att få ett arbetstillstånd i Sverige, om man kommer från ett land utanför EU. I januari-överenskommelsen antyds en lösning som ska träda i kraft om två år vilket är en evighet för många företag som behöver rekrytera idag. Vi skulle vilja se en snabbare lösning på detta problem.

"Nya pålagor som försämrar konkurrenskraften måste undvikas!"

Vi är en del av Sverige med långa avstånd inom regionen. Företagen, som ofta är starkt exportinriktade, har också långa avstånd till sina kunder. Därför är en fungerande, effektiv och tillförlitlig infrastruktur helt avgörande för vår fortsatta tillväxt. Vi tycker att det är bra att man vill intensifiera planeringen för utbyggnad av infrastrukturen i norra Sverige. Vi välkomnar också ökat underhåll och mer investeringar i vägar och järnväg för att bygga bort flaskhalsar. Vår traditionella exportindustri och den kraftigt växande besöksnäringen ställer högre krav på säkerhet och kapacitet på våra vägar och järnvägar.

Under den förra mandatperioden lanserades en del förslag till nya avgifter för industrin, bland annat en avståndsbaserad vägslitageskatt. Under 2018 gjorde Handelskammaren Mittsverige en analys på den sammanlagda effekten av de föreslagna transportpålagorna. Resultatet av analysen visar att de sju företag i vår region, som ingick i analysen, får bära extra kostnader på över 300 miljoner kronor per år. På en brutalt tuff global marknad riskerar företagen att tappa marknadsandelar, om en sådan beskattning införs.

Vi välkomnar kraftfulla satsningar på infrastrukturen och insatser för att underlätta kompetensförsörjningen. Nya pålagor som försämrar konkurrenskraften måste undvikas!

Styrelsen för Handelskammaren Mittsverige:

Håkan Åström, ordförande, Björn Lyngfelt, SCA, Kerstin Thun, Kerstin Business & Invest, Tomas Karlsson, BAE Systems Hägglunds, Gunnar Olofsson, Gunnar Olofsson AB och Oliver Dogo, vd, Handelskammaren Mittsverige

Läs artikeln här!